Loading...
 

ZARIADENIA A SLUŽBY PRE SENIOROV

Domovy dôchodcov, penzióny, domovy sociálnych služieb, zariadenia sociálnej starostlivosti, hospice, charity, agentúry domácej opatrovateľskej služby (ADOS).
Aktualizované: 2014

Image

Domovy dôchodcov
http://www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Domovy-dochodcov/
http://www.azet.sk/katalog/domovy-dochodcov/abc/

Zariadenia pre seniorov podľa krajov
http://www.seniorhelp.sk/story/zariadenia-pre-seniorov
https://www.facebook.com/pages/Seniorhelp/110200135727362?sk=wall

Zlaté stránky - zariadenia pre seniorov
Bratislavský kraj
http://goo.gl/k1Bmy
Trnavský kraj
http://goo.gl/W2ST7
Trenčiansky kraj
http://goo.gl/qpF9I
Nitriansky kraj
http://goo.gl/hSneC
Žilinský kraj
http://goo.gl/LTZFS
Banskobystrický kraj
http://goo.gl/OjpWF
Prešovský kraj
http://goo.gl/8fm9z
Košický kraj
http://goo.gl/vd8jQ

Domovy sociálnych služieb
http://www.azet.sk/katalog/domovy-socialnych-sluzieb/abc/

Zariadenia sociálnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov
Bratislavský samosprávny kraj
http://www.region-bsk.sk
Zariadenia sociálnych služieb v pôsobnosti miest a obcí Bratislavský samosprávny kraj
http://www.region-bsk.sk/directory.aspx?sn=522&rn=5&nid=2
Nitriansky samosprávny kraj
http://goo.gl/XyVcl
Neverejní a verejní poskytovatelia sociálnych služieb Nitriansky samosprávny kraj
http://www.unsk.sk/files/oblasti/soc_pomoc
Nitriansky samosprávny kraj - evidencia stavu dostupnosti zariadení
http://www.unsk.sk/zss/
Žilinský samosprávny kraj
http://dsszsk.sk/
Banskobystrický samosprávny kraj
http://www.vucbb.sk/portal/zariadenia-bbsk/socialne-zariadenia
Košický samosprávny kraj
http://goo.gl/Tv7Uw
Prešovský samosprávny kraj
http://goo.gl/b3rtr
Prešovský samosprávny kraj. Poskytovatelia sociálnych služieb
http://goo.gl/wrQex
Trenčiansky samosprávny kraj. ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK
http://www.tsk.sk/dokumenty/socialna-pomoc.html?page_id=14518
Trnavský samosprávny kraj. ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
http://www.trnava-vuc.sk/sk/socialna-pomoc/zariadenia-socialnych-sluzieb-v-zriadovatelskej-posobnosti-ttsk
Poskytovatelia na území TTSK
http://www.trnava-vuc.sk/sk/poskytovatelia-na-zem-ttsk
Sociálne zariadenia v TTSK
http://www.seniorhelp.sk/story/trnavsky-samospravny-kraj

Domovy sociálnych služieb, ktoré majú vlastnú webovú stránku
Zariadenia pre seniorov, zriaďovateľ hlavné mesto Bratislava
http://www.bratislava.sk
Zariadenie pre seniorov Pri vinohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelková 2, Bratislava
http://www.ddraca.sk
DSS, Zariadenie podporovaného bývania, Bratislava
http://www.mokrohajska.sk
Dom tretieho veku – Dom seniorov, Bratislava
http://www.dtv.sk
Domov seniorov, Lamač, Bratislava
http://www.domov-seniorov-lamac.eu
DOMUS BENE – Dom dobra, o. z., Slnečné Jazerá, Senec
http://www.domusbene.sk
Penzión pre dôchodcov, Veľký Biel
http://www.dom-seniorov.sk
Domov sociálnych služieb, Modra
http://www.seniormodra.sk

Zariadenie sociálnych služieb Nitra - Viničky
http://www1.zssvinicky.sk
Zariadenie sociálnych služieb Borinka, Dolnočermánska Nitra
http://www.ddadssnr-cerman.sk
Zariadenie sociálnych služieb NITRAVA, Železničiarska 52 Nitra
http://www.ddadssnitra.sk
Zariadenie pre seniorov Zobor Nitra
http://zpszobor.sk/?page_id=5
ZSS Sv. Anna, Nitrianske Hrnčiarovce
http://www.aira.szm.com/anna.html
DSS Adventus, Močenok
http://www.adventus.sk
ZSS Kreatív, Klasov
http://www.kreativklasov.sk
Antoniuscentrum. Senior centrum Sládkovičovo
https://sk-sk.facebook.com/antoniuscentrum
http://www.antoniuscentrum.sk
Môj Domov, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
http://www.moj-domov.sk
Penzión, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
http://www.penzionzss.sk
Kumulované zariadenie sociálnych služieb, Nitrianska Streda
http://seniordomicil.webnode.sk
Pokoj a zdravie - DSS a zariadenie pre seniorov, Nitrianska Streda
http://pokojazdravie.sk
Penzión Senior Dávid, Bošany
http://www.penzionseniordavid.sk
Zariadenie sociálnych služieb Magnólia, Hurbanovo
http://www.magnoliahurbanovo.sk/index2.html
Domov sociálnych služieb, Kovarce
http://www.dsskovarce.skDSS, Senior klub Karolína, Cífer
http://www.seniorklubkarolina.sk
Domov dôchodcov Patria, Galanta
http://www.patriaddgalanta.sk
ZSS Vek nádeje, Nové Zámky
http://www.zssveknadejenz.estranky.sk
ZSS Jasová, okr. Nové Zámky
http://www.sympathy.sk
DSS Baracha, Bardoňovo
http://www.dssbardonovo.sk
ZSS Kamilka, Maňa
http://www.zssmana.sk
ZSS Lipka, Lipová
http://www.zsslipka.sk
ZSS V kaštieli, Horné Obdokovce
http://www.zssvkastieli.sk
Domov seniorov, Dolný Ohaj
http://www.domovsocialnychsluzieb.sk
Domov dôchodcov, Santovka
http://www.ddsantovka.sk
ZSS Dafné, Nová Stráž, Komárno
http://www.dafne.eu.sk
ZSS Fénix, Levice
http://www.fenixlevice.sk
ZSS Perla, Želiezovce
http://www.perlazss.sk
ZSS Platan, Lontov
http://platanzss.sk

Zariadenie pre seniorov, Prievidza
http://www.zps-prievidza.sk
Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Bojnice
http://www.seniordombojnice.sk
Senior Nitrianske Rudno, n. o. DSS, DOS, Zariadenie pre seniorov
http://www.seniornr.sk
Centrum sociálnych služieb, Trenčín
http://www.csstrencin.sk
Centrum sociálnych služieb - Bôrik, Nitrianske Pravno
http://www.css.nitrianskepravno.sk
Centrum sociálnych služieb Lipovec
http://www.csshornesrnie.sk
CSS Nové Mesto nad Váhom
http://www.cssnovemesto.sk
Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, Veľká Lehota
http://www.dominikno.sk
Zariadenie pre seniorov Dubina, Dubnica nad Váhom
http://www.ssss.sk/zariadenie-pre-seniorov-dubina-m-r-o

Domov pre seniorov, Stará Ľubovňa
http://www.ddsl.sk
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Kremnica
http://dsskremnica.sk
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Banská Bystrica
http://www.domovpremna.sk
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Zvolen
http://www.ddadsszvolen.sk
Domov dôchodcov - Dom sociálnych služieb, Hriňová
http://www.senioractive.sk
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Krupinej
http://www.ddkrupina.sk
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Slovenská Ľupča
http://www.seniordom.sk
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače
http://www.liptovskesliace.sk/zps-a-dss/
Domov dôchodcov, Spišská Nová Ves
http://www.ddsnv.sk
Domov dôchodcov, Liptovský Mikuláš
http://www.ddmlm.sk
Náruč, zariadenie pre seniorov, Kežmarok
http://www.seniori-kk.sk
Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov, Zariadenie pre seniorov Vyšné Hágy
http://www.jesenzivota.sk
Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, Rožňava – Huta
http://www.senior-roznava.sk
Subsidum. Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Rožňava
http://www.subsidium.sk
Domov dôchodcov a sociálnych služieb, Klenovec
http://ddadss.sk
Domov sociálnych služieb - NOVÝ DOMOV, Vaľkovňa
http://www.novydomov.eu
Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb, Tisovec
http://www.ddadsstisovec.sk
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON – Dubová, Nemecká
http://www.ddhron.sk

Arcus - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Košice
http://www.arcuskosice.sk
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Košice, Barca
http://www.domov-barca.sk
Domov sociálnych služieb, Čeláre-Kirť
http://www.dsscelarekirt.sk
Domov dôchodcov, Poproč
http://www.ddpoproc.sk
ALIA je Domov sociálnych služieb, Bardejov
http://www.dssalia.sk
Domov sociálnych služieb, Bardejov
http://www.dssduha.sk
Domov sociálnych služieb, Hertník, okr. Bardejov
http://www.korgym.sk
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Svidník
http://ddadss.vl.sk
Domov sociálnych služieb, Prešov
http://www.dssvolgpo.sk
Zariadenie pre seniorov Náruč, Prešov
http://www.zpsnaruc.sk
Zariadenia pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata
http://www.zpscemjata.sk
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Humennom
http://www.dssmierovahe.sk
Domov sociálnych služieb, Jabloň
http://www.dssjablon.sk
Domov dôchodcov v Michalovciach
http://www.in4.sk/dd/index.htm
Zariadenie pre seniorov, Michalovce
http://www.zpsmi.sk
Domov sociálnych služieb, Nová Sedlica
http://www.seniori.yw.skDomovy sociálnej služby pre solventnejších dôchodcov
DOMUS BENE – Dom dobra, o. z., Slnečné Jazerá, Senec
http://www.domusbene.sk
ALIA je Domov sociálnych služieb, Bardejov
http://www.dssalia.sk
Domov sociálnej starostlivosti, Studienka
http://www.dss-studienka.sk
Súkromný poskytovateľ sociálnych služieb
SENIOR PARK, Domov sociálnych služieb, Rohovce
http://www.seniorpark.sk
Dom sociálnych služieb, Devínska Nová Ves
http://www.senecio.sk
Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, Veľká Lehota
http://www.dominikno.sk
Zariadenie pre seniorov a hospic, Trstice
http://www.toleranciano.sk
Zariadenie pre seniorov Seniorvile, Trenčín, Jabloňové. Seniorville je sieť súkromných zariadení pre seniorov, ktorá prináša na Slovensko vyšší štandard sociálnych služieb.
http://www.seniorville.sk

Zariadenia pre osoby s Alzheimerovou chorobou
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči. Celoročná starostlivosť o človeka postihnutého Alzheimerovou chorobou
http://www.domov-holic.sk/clanok/slovenska-alzheimerova-spolocnost/
Zariadenie pre seniorov - špecializované centrum pre liečbu Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby
http://www.senior-park.sk
ZSS Vek nádeje, Nové Zámky - aj pre dôchodcov s Alzheimerom a demenciou
http://www.zssveknadejenz.estranky.sk
Alzheimer centrum Avalon, Jablonové
http://alzheimeravalon.eu
Alzheimer centrum, Piešťany
http://www.alzheimercentrum.cz/slovensko
Zariadenie sociálnych služieb Borinka, Dolnočermánska Nitra
http://www.ddadssnr-cerman.sk
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Pezinok
http://www.dsspezinok.sk
Arcus. Špecializované zariadenie a Zariadenie pre seniorov, Košice
http://www.arcuskosice.sk
Špecializované zariadenie Tereza, Hronec
http://www.sz-tereza.zelpo.sk
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Stupava
http://www.ddstupava.eu.sk
Zariadenie pre seniorov Dubina, Dubnica nad Váhom
http://www.dubnica.sk/socialna-starostlivost/zariadenie-pre-seniorov-dubina-m-r-o-dubnica-nad-vahom
Subsidum. Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Rožňava
http://www.subsidium.sk
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín
http://hattalu.dsszsk.sk
DSS a ŠZ Slniečko Oščadnica poskytuje služby sociálnej starostlivosti mentálne a telesne postihnutým klientom.
http://slniecko.dsszsk.sk

Špeciálne zariadenia pre dôchodcov, ktoré spravujú náboženské organizácie
Slovenská katolícka charita - informácie, kontakty
http://charita.sk
Arcidiecézna charita Košice: Dom pokojnej staroby, Lipany, Dom pokojnej staroby Františka Majocha, Veľký Šariš, Charitný dom sv. Edity Steinovej, Vojčice, Dom pokojnej staroby A.F. Colbrieho, Košice
http://www.charita-ke.sk/index.php/sk/sluzby/sluzby-pre-seniorov/domy-pokojnej-staroby

Hospice, špeciálne zariadenia pre dlhodobo chorých a nevládnych
Zoznam hospicov na Slovensku
http://www.hospice.sk/hospice1/org.ph
Hospic - oddelenie paliatívnej starostlivosti, Košice
http://goo.gl/QHy2p
Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi
http://hospicbj.webnode.sk
Hospic - Dom pokoja a zmieru u Bernadetky Nitra
http://hospicnitra.sk
OZ Slnečnica Slovensko, Bratislava. Opatrovateľská, ošetrovateľská a hospicová starostlivosť v domácom prostredí
http://www.hospic-slnecnica.sk

Zoznam agentúr domácej opatrovateľskej služby ADOS a DOS
http://www.npop.sk/opatrovatelske-sluzby/

Opatrovateľské služby
http://www.azet.sk/katalog/opatrovatelske-sluzby/abc/

Domáca ošetrovateľská starostlivosť
http://www.azet.sk/katalog/domaca-osetrovatelska-starostlivost/abc/
http://search.centrum.sk/fulltext/?acc=1&stem=1&phrase=Domaca+osetrovatelska+starostlivost

Domáca ošetrovateľská starostlivosť pre solventných dôchodcov
Sprostredkovanie asistentky na opatrovanej osoby 24 hodín denne v domácom prostredí pre celé Slovensko, Bratislava
http://www.seniorservice.sk
Starostlivosť o seniorov v domácom prostredí, asistenčné služby, doprovod, Bratislava
http://www.seniorasistencia.sk
Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí, Bratislava, Stupava aj pre Malacky
http://www.venia.sk

KATALÓG: SENIOR

Hlavné menu l

KATALÓG A-Z
Adrenalínová turistika
Adresáre firiem
Adresáre medicína
Agroturistika
Alternatívna medicína
Anatómia (36)
Architektúra
Antikoncepcia
Astronómia (3)

Biznis na internete
Bonsaj
Botanické záhrady

Cykloturistika

Čchi-kung
Články o zdraví

Dermatológia
Detoxikácia
Detská strava
Dieťa - výchova
Diskusné fóra
Doprava - poriadky
Drupal

Ekológia
Ekologické domy
E-shopy pre deti
E-shopy s kozmetikou
E-shopy zdravie

Feng-shuej
Fitness
Flóra
Formovanie postavy

Galérie
Genetika
Golf
Gynekológia

Horolezectvo
Hračky
Hrady a zámky

Choroby (43)
Chudnutie a diéty

Ikebana
Informačné centrá
Internet

Jaskyne
Joga

Kaderníctva
Kickbox
Klimaktérium
Koberce
Kozmetické salóny
Kozuby a krby
Kulturistika
Kúpaliská, voda
Kúpele
Kúpeľňa - sanita

Láska
Lekárne online
Liečiteľstvo (20)
Liečivá kozmetika

Mandala
Manikúra a pedikúra
Manželstvo
Masážne salóny
Medicínske kalkulačky
Medicínske prístroje
Menštruácia
Móda (19)

Nábytok

Obklady a dlažby
Okná
Orgány (24)
Ortopédia (3)

Parochne a príčesky
Pediatria
Pilates
Ploty
Pleť (13)
Počasie
Podlahové krytiny
Poradne-zdravie
Predškolský vek
Prsia
Psychiatria (3)
Psychológia (8)
Psychológia dieťaťa
Pútnické miesta

Ratanový nábytok
Recepty
Reklama na internete
Relaxácia
Rodina, rodičovstvo
Rybárstvo a poľovníctvo

Sauna
Senior (3)
Skalka
Ski strediská
Sklo, porcelán
Slovníky
Snowboarding
Spánok
Spravodajské kanály
Spravodajstvo turistika
Stavba - rekonštrukcia
Strava (29)
Strečing
Strecha
Svadba
Svietidlá

Školský vek
Šperky (8)
Šport (14)
Športová výživa

Tai Chi
Tantra
Tapety a dekorácie
Tehotenstvo
Turistické mapy
Turistika

Ubytovanie, wellness
Umenie

Vlasy
Voda - kúpaliská
Výživa v tehotenstve
Vzdelávanie (4)

Webmastering
Weby o zdraví

Zábava - hry (8)
Záclony, látky
Záhrada
Záhradný nábytok
Zberateľstvo (14)
Zdravotné pomôcky (8)
Zľavy, aukcie, práca
Zoznam miest a obcí
Zoznamky
Zumba fitness
Zvieratá (11)

Štatistika

Dátum spustenia webu:
1.máj 2011

TOPlist

Google vyhľadávanie

Loading

Novinky na webe

NOVINKY NA WEBE
Za mesiac SEPTEMBER Cimax pre vás pripravil nové a doplnené katalógy:
Alergia

Hlavné menu ll

BLOG SAŠU PUEBLA O LIEČITEĽSTVE
Aktuálne články o výskume z oblasti alternatívnej medicíny, liečiteľstva. Každý mesiac nové príspevky.
Blog Sašu Puebla

PSYCHOTRONICKÁ PORADŇA
Hosťujúci liečiteľ: SAŠA PUEBLO
Saša Pueblo Diagnostikovanie Možnosti liečby Kontakt Ako postupovať PRÍPADY DIAGNOSTÍK Pokyny-liečba Základný dotazník Dotazník DC2 Dotazník PPD1 Dotazník SPD Dotazník PDX1 Dotazník DC4 Dotazník DB Dotazník DŽ Dotazník DS

TERAPIE, EZOTERIKA, LIEČITEĽSTVO
Aktuálne spravodajstvo o dianí v ezoterike a liečiteľstve, diskusné fórum, videá, biopočasie, digitálne výstavy organizované Darinou Šimkovou, katalóg webov.
FACEARCANE