Mozgovomiešny mok má na starosti aj vyživovanie miechy a mozgu. Treba upozorniť, že tekutina likvor obsahuje špecificky iné živiny a látky, ako by sa dalo čakať v krvnej plazme idúcej cez cievy. Tak isto krvná plazma v lymfatickom systéme tela obsahuje trochu iné minerály a iné látky. Likvorové komory v mozgu obsahujú špecifické bunky a tie pozmenia prichádzajúce živiny a látky z krvi a chemicky ich upravia jedinečne pre neurónové a nervové bunky. Nedostatok vhodných živín a ich potrebné množstvo môže ochromiť činnosť neurónov a aj intelektuálne činnosti mozgu. Naše veštecké skúmania značného množstva prípadov Alzheimera všade ukazovali na hlboký nedostatok živín v likvore. Látky a živiny v likvore by sa nemali brať na ľahkú váhu. Pokiaľ si túto povinnosť nesplní, tak mozog nemusí dostávať určité druhy látok a celkové oslabenie po tejto línii môže viesť a podieľať sa na vysokom alebo nízkom tlaku. Tak isto na vysokých alebo nízkych pulzoch.


Mozgovomiešny mok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mozkom%C3%AD%C5%A1n%C3%AD_mok
Translate – preklad z anglickej Wikipédie
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCerebrospinal_fluid&hl=sk&langpair=auto|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Kde sa produkuje mozgovomiešny mok?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plexus_choroideus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mozkov%C3%A9_komory
Čo obsahuje mozgov miešny mok?
http://lekarny.zdravcentra.cz/index.php?act=k-10&did=1035&page=kapitoly%2Fspecialni_cast%2Fvysetreni_mozkomisniho_moku%2F13_5.htm
Vyšetrenie likvoru v mieche a mozgu – lumbálna punkcia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lumb%C3%A1ln%C3%AD_punkce
Čo je to klinická smrť? Translate – preklad z anglickej Wikipédie
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FClinical_death&hl=sk&langpair=auto|sk&tbb=1&ie=UTF-8Zoznam ďalších článkov