Normálny tlak v oku je spojený so správnym prísunom tekutín a jeho správneho odvádzania. Celkovo nízky ale vysoký krvný tlak môže zhoršovať hodnoty tlaku tekutín v očiach. Zmeny očného tlaku sprevádzajú väčšinou niektoré druhy očných chorôb. Osoba s pozmeneným krvným tlakom má do určitej miery možnosť pôsobiť na očný tlak a to tak, že sa pri pozeraní odnaučí koncentrovať sa do očí a svoju koncentráciu prevedie do zadnej časti mozgu, kde je zadný zrakový mozog a celý rok cvičí pozeranie zo zadného zrakového mozgu, kde sa trvalo usadí.

Chráni si oči okuliarmi s UV filtrom proti slnku. Tak isto je dobre sa odnaučiť vyberať spomienky pomocou pohybu očí a svalov okolo očí. Spomienky bude vyberať mikropohybom svalov na tele. Osoba neustálym cvičením v mozgu dokáže po mnoho rokoch vybudovať v neurónoch centrum pre reguláciu očného tlaku a núti svoje oči a príslušné neurónové oblasti v mozgu, aby z očných buliev odtekala krv do žíl. Keď sa naučí vnímať zvýšený alebo znížený očný tlak, tak cez mozog donucuje očné nervstvo k normálnej činnosti.

Samozrejme, takéto cvičenia zvládne málokto, lebo sú náročné na čas a na ovládnutie správnej techniky. Tieto informácie sú orientačné a neslúžia na priame cvičenie. Cvičíte na vlastnú zodpovednosť.

Oko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Oko
Očný tlak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nitroo%C4%8Dn%C3%AD_tlak
http://www.videnie.sk/oko/ocny-tlak
http://en.wikipedia.org/wiki/Intraocular_pressure
Translate
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FIntraocular_pressure&hl=sk&langpair=auto|cs&tbb=1&ie=UTF-8Zoznam ďalších článkov