Saša Pueblo: Ide o pozitívny prístup k onkologickému ochoreniu. A osoba má záujem po úspešnej onkologickej liečbe si dať do poriadku imunitu a to je na pochvalu. Svojou starostlivosťou o imunitu zabráni novému výskytu onko ochorenia. Lekárska veda úspešne pomohla a potom je na rade alternatívne liečiteľstvo a viacročné obnovovanie imunitného systému na vysokú výkonnosť.

Diagnostika toho, čo máte v krvi a ako je na tom celý organizmus

B12 vitamín - v poriadku.
B komplex - v poriadku.
Železo - máte ho dostatok, ale jeho kvalita je nízka a veľa toho pre telo
nenarobí.
Jód - prekvapujúco dostatok v krvi, zvyčajne ľudia majú nedostatok.
Nitráty - dostatok v krvi.
Vanád - v poriadku.
Fosfor - v poriadku.
D vitamín - nedostatok v krvi a cez kožu ho netvoríte.
Cukor v krvi - v poriadku.
O2 a CO2 - v poriadku, vyvážené a dostatočné.
Inzulín v krvi - trochu slabšie hodnoty, možný opuch pankreasu
Aurický obal - je okolo tela a psychika je stabilná a v poriadku.
Hustota krvi - v poriadku.
Vápnik v krvi - dostatok.
Sodík a draslík - vyvážené a v poriadku.
Krvná plazma - nie je v poriadku, je nekvalitná
Hormonálna sústava - mimoriadne slabá činnosť a hormonálne látky kryjú asi
iba 50 % potreby tela. Silný deficit.
Tráviace enzýmy- z pankreasu sú v poriadku.
Údržbové enzýmy - ukončujú svoju činnosť v tuku svalov. Ale to je po 30.
roku života u každého normálne.
Imunita celkovo - bohužiaľ, nie je v poriadku. V tele je množstvo rôznych
mikroorganizmov a blokácia kostnej drene a tvorby bielych krviniek a iných
zložiek krvi. Môžem vám vypracovať špeciálne detailnú diagnostiku imunitného
systému a poriadne preliečenie. Prípadne absolvujte návštevu imunologického
pracoviska. Časť mikroorganizmov patrí do skupiny onkotvorných. Skoro 60%
onko prípadov spôsobujú mikroorganizmy.
Moč - celkovo v poriadku.
Tieto informácie sú orientačné, smerodajné sú tie od lekárov.

Mikrobiálno - imunitný profil
Celková imunita - hodnotím ju ako nedostatočnú s tendenciou zhoršovať sa.
Imunita povrchu kože - nedostatočná a do organizmu môže preniknúť kde-čo.
Odporúčam, kým sa nevyliečite, prať všetko v koloidnom striebre.
Imunita ústnej dutiny - nie je v poriadku, môžu tadiaľ prenikať
mikroorganizmy.
Imunita pri poranení kože - tak to je rizikový faktor.
Imunita dýchacie cesty - celkovo v poriadku, ale cez niektoré alveolky v
pľúcach je možný prienik mikroorganizmov do tela.
Imunita žalúdka - dostatočná.
Imunita tenkého čreva - nedostatočná a riziková.
Imunita pohlavný otvor - v poriadku.
Lymfatický systém - lymfatická mriežka je zničená v tenkých črevách, v
pľúcach a hrubom čreve dostatočná. Celkovo lymfatický systém a lymfatické
špongie okolo krku pasívne. Lymfatické uzliny prepúšťajú mikroorganizmy do
tela a to nie je dobrý stav.
Imunita slepého čreva - toto imunitné centrum je pasívne a nevykazuje
aktivitu.
Kostná dreň - je mierne geneticky posunutá nevhodným smerom a tvorba bielych
krviniek je nekvalitná. Dá sa liečiť drevitými hubami. Posunú kostnú dreň do
vhodnej pozície.
Slezina - nepozdáva sa mi mikroflóra sleziny a naznačuje na možnosť
devastácie kostnej drene v budúcnosti.
Detská žľaza - je pasívna a jej činnosť je blokovaná mikroorganizmami a ich
výlučkami. Základ pre mikrobiálnu devastáciu je v slezine a pečeni.

Diagnostika jednotlivých zložiek imunity
Celkovo monocyty sú pasívne.
Granulocyty sú letargické.
Lymfocyty T a B sú ospalé a zmätené.
Imunoblasty vykazujú dobrú aktivitu.
Plazmatické bunky, makrofágy, imunoglobíny vo vnútri buniek sú ako spiace
šípkové Ruženky.
Miera geneticky nevhodných posunov nie je na úrovni buniek, ale vo vnútri
buniek. Z hľadiska klasickej medicíny u vás vyzerá byť všetko v pohode, ale
nie je tak vo vnútri buniek. Bielkoviny a aminokyseliny sú vo vnútri vedené
k deštrukcii.
Nemáte geneticky podmienené onkostavy. Chromozómy a gény sú v správnych
pozíciách a nevykazujú čudáctvo.
Záver: odporúčam preliečovanie a aktivizovanie celého imunitného systému. Za
týchto okolností je tu v budúcnosti riziko návratu onko stavov.
Toto je orientačná diagnostika a slúži iba na zorientovanie sa v danom
stave. Rozhodujúce sú lekárske vyšetrenia a testy. Odporúčam preventívne sa
preliečiť a spojazdniť imunitný systém tela.

Saša Pueblo