Urofágia je konzumovanie moču. Existujú rôzne dôvody, pre ktoré ľudia môžu konzumovať moč. Moč bol použitý v niekoľkých starovekých kultúrach pre rôzne účely, pre zdravie, liečenie, ako kozmetický prostriedok. Praktiky sú stále používané niektorými ľuďmi z týchto kultúr dodnes. V euro-americkej kultúre sú tieto praktiky známe ako urinoterapia, forma alternatívnej medicíny.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Urinoterapie
http://en.wikipedia.org/wiki/Drinking_urine
http://en.wikipedia.org/wiki/Urine_therapy

Vlastne voči moču a to výhradne vlastnému moču sa chovám ako nevďačník. Moja nebohá babka mi viackrát spomínala, ako ma zobrala ako dieťa z nemocnice, kde som už niekoľko týždňov ležal v ťažkých stavoch so zápalom pľúc. Jednoducho zlyhávali pľúca a stal som sa pre lekárov beznádejný prípad. A tak nastúpila moja babka bylinkárka a na vlastné riziko a riziko mojich rodičov ma zobrala z nemocnice a liečila močom. A dostal som sa z toho. A tak by som mal mať moč v úcte, ako sa len dá. Robím to až teraz v staršom veku, kedy sa znovu obraciam k vlastnému moču. Spomínam si ešte na jednu udalosť, ktorú mi popísala a pripomenula matka, že ma zobrali na pohreb a tam som skolaboval a nevedeli ma prebrať k vedomiu. Babka mi znovu pomohla, pomasírovala mi telo močom a vrátila ma do života po druhýkrát.

A tak týmto článkom a zároveň skúmaním účinkov vlastného moču sa určitým spôsobom poďakujem prírode, že nám dala takýto doslova univerzálny liek. Tentokrát ma k moču privolalo skúmanie a vyšetrovanie dlhovekosti a aké vlastne máme možnosti. V zásade platí, že niektoré osoby sú dlhoveké na základe genetickej anomálie. Jednoducho chromozómy a v nich gény sú prírodou upravené tak, že pre danú dlhovekú osobu v bunkách spravia doslova skoro čokoľvek, aby bola zdravá a žila večne. No tento potenciál nie je možné naplniť a osoby sa dožívajú približne okolo 90 - 120 rokov. Samozrejme, aj úroveň dnešnej medicíny prispieva k tomu, že stále viacej ľudí sa dožije vyššieho veku. Jednoducho takéto geneticky dlhoveké osobnosti nemusia skoro nič a ich genetická porucha sa doslova fanaticky postará, aby žili čo najdlhšie.

Bohužiaľ, takýchto šťastlivcov s prirodzenou genetickou poruchou k dlhovekosti nie je tak veľa, približne jeden na 1 000 ľudí a to je mimoriadne optimistická štatistika. Teda väčšina jedincov sú osoby s normálnym genetickým fondom a o svoju dlhovekosť a dožitie sa vyššieho veku okolo 70 až 80 rokov sa budú musieť poriadne pričiniť. Už moje detstvo logicky naznačovalo, že to s mojou dlhovekosťou nebude nijak slávne. A keď sa o seba nebudem extréme starať, tak dožitie 50. roku života bude problém. A vlastne v živote a hlavne v detstve som bol viac chorý ako zdravý. Choré pľúca sa so mnou ťahali celý život a množstvo antibiotík by sa dalo naložiť na nákladné auto. A tak okolo 30. roku života som si povedal dosť, začal som sa aktívne liečiť a rozhodol som sa, že do konca života budem meditovať a liečiť seba a aj iných.


Svoje predsavzatie som realizoval a dotiahol do štádia, kedy aktívne skúmam a praktizujem metódy vedúce k dlhovekosti seba a aj iných záujemcov. Nie som žiadny rojko alebo osoba túžiaca po zázraku, som pragmatik a chcem využiť poznatky vedy okolo dlhovekosti a možnosti, ktoré táto doba ponúka. Začal som v skúmaní dlhovekosti postupovať dôsledne a nastal čas venovať sa využitiu vlastného moču pre vlastné naplnenie dlhovekosti a to napriek tomu, že dlhoveký nie som.

Diskutujte o urinoterapii na našom fóre: Fórum zdravie
forum-bane-urinoterapia.jpg

V prvom rade som smutný z toho, že medicína a farmácia sa nevenuje moču a potenciálu liečby vlastným močom. Je to logické, farmaceutické firmy o tento ľudský produkt majú malý záujem, lebo pri liečbe močom platí, že sa treba liečiť vlastným močom a v zásade nie je správne ho nejako upravovať v zmysle varenia, chladenia alebo kombinovania s inými chemickými látkami. Testoval som na diaľku mimozmyslovo prípady liečiace sa vareným alebo inak upravovaným močom a tiež osoby, čo pili moč iných osôb a to detský moč. Takýto prístup je málo účinný, a preto vždy treba použiť čerstvý moč a nie odložený alebo nejako upravovaný. V tomto momente nie je žiadny záujem chemickej loby o tento produkt. Je to pochopiteľné. A lekári sú viazaní zdravotnými predpismi a keby ako liečbu predpisovali moč, asi by im odobrali lekárske osvedčenie. Je logické, že moč je značne nestabilná tekutina, lebo vyteká individuálne z tela každého človeka a jeho zloženie sa môže zo dňa na deň meniť. A tak vlastne medicínskemu sektoru nie je čo vyčítať. Je to tak a ako praktik to beriem na vedomie. A vlastne je to oblasť pre alternatívnych terapeutov, aby ukázali možnosti využitia vlastného moču a vysvetlili, ako to funguje, čo sa s takouto liečbou dá dosiahnuť a prípadne aké riziká v sebe skrýva.Zoznam ďalších článkov