Takýmto prístupom si v staršom veku ušetríte množstvo bolestí a nepríjemností. Starostlivosť o kĺby vyžaduje aj niečo rozumové o nich vedieť a to vždy prospeje aj samotným kĺbovým oblastiam.

Anatómia kĺbu
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kĺb_(anatómia)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spojenie_kostí
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Joints
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kloub
http://de.wikipedia.org/wiki/Gelenk
http://en.wikipedia.org/wiki/Joint
Vláknitý kĺb
http://en.wikipedia.org/wiki/Fibrous_joint
Chrupavkový kĺb
http://en.wikipedia.org/wiki/Cartilaginous_joint
Chrupavka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Chrupavka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chrupavka
Synoviálny kĺb
http://en.wikipedia.org/wiki/Synovial_joint
Kĺby ruky
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ruka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ruka
http://de.wikipedia.org/wiki/Hand
http://en.wikipedia.org/wiki/Articulations_of_hand
en.wikipedia.org/wiki/Interphalangeal
Lakťové kĺby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Loket_(Část_těla)
http://de.wikipedia.org/wiki/Ellbogengelenk
http://en.wikipedia.org/wiki/Elbow
Zápästné kĺby
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zápästie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zápěstí
http://de.wikipedia.org/wiki/Handgelenk
http://en.wikipedia.org/wiki/Wrist
Sternoklavikulárne kĺby
http://de.wikipedia.org/wiki/Sternoklavikulargelenk
http://en.wikipedia.org/wiki/Sternoclavicular_joint
Čeľustné kĺby
http://de.wikipedia.org/wiki/Kiefergelenk
http://en.wikipedia.org/wiki/Temporomandibular_joint
Krížovo-bedrové kĺby
http://de.wikipedia.org/wiki/Iliosakralgelenk
http://en.wikipedia.org/wiki/Sacroiliac_joint
Bedrové kĺby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ky%C4%8Deln%C3%AD_kloub http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCftgelenk
http://en.wikipedia.org/wiki/Hip_joint#Articulation
Kolenné kĺby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koleno
http://de.wikipedia.org/wiki/Kniegelenk
http://en.wikipedia.org/wiki/Knee
Kĺby nohy
http://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9F
http://en.wikipedia.org/wiki/Articulations_of_foot#Articulations
Meniskus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Meniskus_%28anatomie%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Meniscus_%28anatomy%29
Členok
http://en.wikipedia.org/wiki/Ankle
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kotn%C3%ADk
Kĺby chodidla
http://en.wikipedia.org/wiki/Joints_of_foot


Anatómia šľachy
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C4%BEacha
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0lacha
http://de.wikipedia.org/wiki/Sehne_%28Anatomie%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Tendon
Spojivové tkanivo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pojivová_tkáň
http://de.wikipedia.org/wiki/Bindegewebe
http://en.wikipedia.org/wiki/Fibrous_connective_tissue
Väz
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4z_%28tkanivo%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vaz
http://de.wikipedia.org/wiki/Band_%28Anatomie%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Ligament
Achilova šľacha
http://de.wikipedia.org/wiki/Achillessehne
http://en.wikipedia.org/wiki/Achilles_tendon
Štvorhlavý sval šľachy
http://en.wikipedia.org/wiki/Quadriceps_tendon
Synoviálne kĺby - anatómia
www.argosymedical.com
Ľudské kĺby a mechanické ekvivalenty
http://www.innerbody.com/image/skel07.html
Kolagén
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kolag%C3%A9n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolagen
http://de.wikipedia.org/wiki/Kollagen
http://en.wikipedia.org/wiki/Collagen
Elastín
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elastin
http://de.wikipedia.org/wiki/Elastin
http://en.wikipedia.org/wiki/Elastin
Glykosaminoglykán
http://sk.wikipedia.org/wiki/Glykosaminoglyk%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mukopolysacharid
http://de.wikipedia.org/wiki/Glykosaminoglykane
http://en.wikipedia.org/wiki/Glycosaminoglycan
Chondroitin sulfát
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chondroitin_sulf%C3%A1t
http://de.wikipedia.org/wiki/Chondroitin
http://en.wikipedia.org/wiki/Chondroitin_sulfate
Proteoglykán
http://de.wikipedia.org/wiki/Proteoglykane
http://en.wikipedia.org/wiki/Proteoglycans

Zdroj foto: http://www.wikipedia.org/Zoznam ďalších článkov: