Loading...
 

GENETIKA

Prehľad genetiky na Wikipédii, weby o genetike na slovenskom, českom, anglickom a nemeckom internete.
Aktualizované: 2014

genetika-banner.jpg

Weby o genetike
Články o genetike, základné pojmy, dedičnosť
http://www.biopedia.sk/?cat=genetika
Základy genetiky a príbuzných odborov (cz)
http://www.genetika-biologie.cz
Multimediálna učebnica lekárskej biológie, genetiky a genomiky (cz)
http://biol.lf1.cuni.cz/ucebnice/index.htm
Články o genetike + FB (cz)
http://www.osel.cz/index.php?kat=3
https://www.facebook.com/OSEL.cz
Čo je genetické testovanie?
http://www.eurogentest.org/index.php?id=502

Katedra genetiky UK Bratislava
http://www.fns.uniba.sk/index.php?id=kge
Základy genetiky, referát
http://referaty-seminarky.sk/zaklady-genetiky/
Ľ. Kádaši: Genetika človeka (pdf)
http://www.ulozto.sk/xqT356Tk/l-kadasi-genetika-cloveka-pdf
Chcete vědět, co vás čeká? Budoucnost se dá předvídat. Co všechno testy prozradí (cz)
http://zena.centrum.cz/zdravi/novinky/clanek.phtml?id=806460

Ambulancie lekárskej genetiky, onkogenetické ambulancie
http://www.sgssls.sk/rychle-linky/ambulancie-lekarskej-genetiky/

Genetické laboratóriá
Gendiagnostica s.r.o., Bratislava, Košice, Banská Bystrica. Diagnostika geneticky podmienených vrodených a získaných ochorení molekulovými metódami
http://www.gendiagnostica.sk
Medgene s.r.o., Bratislava. Laboratórium lekárskej genetiky
http://www.medgene.com/sk/
Genexpress s.r.o., Bratislava
http://genexpress.sk
ProGen s.r.o., Nitra. Laboratórium molekulovej genetiky Progen s.r.o. poskytuje molekulárno-genetické vyšetrenia mutácií a polymorfizmov génov, ktoré sa zúčastňujú na patogéneze mnohých ochorení
http://www.progen.sk
GHC GENETICS, s.r.o., Praha
http://www.genscan.com
https://www.facebook.com/ghcgenetics

Anglické weby o genetike
Human Genome Project (HGP) (Projekt ľudského genómu)
http://web.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/index.shtml
Genetika a cytológia, archív článkov vedeckého časopisu
http://cytgen.com
Learn Genetics - Genetics science learning center
http://learn.genetics.utah.edu/
Genes to Cognition
http://www.g2conline.org/#
DNA Interactive
http://www.dnai.org/index.htm
Your Genes, Your Health - a multimedia guide to genetic disorder
http://www.ygyh.org/index.htm
DNA from the Beginning
http://www.dnaftb.org/

DNA Learning center
http://www.dnalc.org/
The National Human Genome Research Institute
http://www.genome.gov/
Genetics Home Reference
http://ghr.nlm.nih.gov/
National Center for Biotechnology Information
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
The Tech Museum - Understanding Genetics
http://www.thetech.org/genetics/
Genetics engeneering and biotechnology news
http://www.genengnews.com/
PharmaGKB - Pharmacogenomic knowledge base
http://www.pharmgkb.org/
The American Society of Human Genetics
http://www.ashg.org/
ExploreDNA
http://www.exploredna.co.uk/

GeneMANIA
http://genemania.org/
Cancer Genome Anatomy Project
http://cgap.nci.nih.gov/cgap.html
National Biological Information Infrastructure - Genetic Diversity
http://www.nbii.gov/portal/server.pt/community/genetic_diversity/219
Science Daily - Genetics news
http://www.sciencedaily.com/news/plants_animals/genetics/
neoK12 - education videos, lessons and game for K-12 school kids
http://www.neok12.com/Genetics.htm
Genetics Education Center
http://www.kumc.edu/gec/

Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology - EDUCATIONAL ITEMS in HUMAN GENETICS
http://atlasgeneticsoncology.org//GeneticEng.html
Illustrated Glossary - Terms and Definitions
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK5191/
Wikibooks - General Biology
http://en.wikibooks.org/wiki/General_Biology
Biology-Online
http://www.biology-online.org/
National center institute - Understanding...
http://www.cancer.gov/cancertopics/understandingcancer

The genographic project
https://genographic.nationalgeographic.com
Genetics origins
http://www.geneticorigins.org/
European Society of Human Genetics
https://www.eshg.org/
GeneCards - The Human Gene Compendium
http://www.genecards.org/
Genetic Alliance UK
http://www.geneticalliance.org.uk/

Nemecké weby o genetike
http://www.biologie-online.eu/genetik/
Biologiekurses - Molekulargenetik, Klassische Genetik, Evolution
http://www.biokurs.de/skripten/13/bs13.htm
Max Planck Institute for Molecular Genetics
http://www.molgen.mpg.de/
Gene ABC!
http://www.gene-abc.ch/
Frustfrei-Lernen - Genetik Übersicht
http://www.frustfrei-lernen.de/biologie/genetik-uebersicht.html
Lukopolis - biologie
http://www.lukashensel.de/biomain.php?biopage=genetik

Informationszentrum Chemie Biologie Pharmazie - Chemie, Biologie und verwandte Gebiete im Internet. DNA, RNA und Genetik: Biochemie und Molekularbiologie.
http://www.infochembio.ethz.ch/links/biochem_dna.html
Biologie-Kurs: Einführung in die klassische Genetik
http://www.mallig.eduvinet.de/bio/Repetito/Genetik.html
Biologie - Genetik
http://www.biologie-abitur.de/genetik.html
Fachbereich Biologie - Lehrmaterial
http://www.biologie.uni-hamburg.de/lehrfr.htmOboznámte sa s genetikou na Wikipédii
Genetika je disciplína biológie, ktorá skúma dedičnosť a premenlivosť. Genetiku založil Johann Gregor Mendel, ktorý 1865 vyslovil prvé pravidlá o dedení znakov a vlastností. Patrí medzi biologické vedy a vydeluje sa podľa hľadiska štúdia organizmov (podobne ako anatómia alebo fyziológia). Sleduje variabilitu, rozdielnosť a prenos druhových a dedičných znakov medzi rodičmi a potomkami aj medzi potomkami navzájom.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Genetika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Genetika
http://en.wikipedia.org/wiki/Genetics
http://de.wikipedia.org/wiki/Genetik
Index článkov o genetike
http://en.wikipedia.org/wiki/Index_of_genetics_articles
Rozdelenie genetiky do jednotlivých oblastí
http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_genetics
Dejiny genetiky
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dejiny_genetiky
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_genetics
Gregor Mendel - zakladateľ genetiky
http://sk.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendel
http://en.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendel
Molekulárna genetika
http://sk.wikipedia.org/wiki/Molekul%C3%A1rna_genetika
Cytogenetika
http://sk.wikipedia.org/wiki/Cytogenetika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cytogenetika
http://en.wikipedia.org/wiki/Cytogenetics
http://de.wikipedia.org/wiki/Zytogenetik
Human Genome Project (HGP) (slov. Projekt ľudského genómu)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Human_Genome_Project
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Genome_Project
Väzba génov
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4zba_g%C3%A9nov
Genetika človeka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Genetika_%C4%8Dloveka
Imunogenetika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Imunogenetika
http://en.wikipedia.org/wiki/Immunogenetics
http://de.wikipedia.org/wiki/Immungenetik
Onkogenetika
http://en.wikipedia.org/wiki/Genetics_of_cancer

Populačná genetika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Popula%C4%8Dn%C3%AD_genetika
http://en.wikipedia.org/wiki/Population_genetics
http://de.wikipedia.org/wiki/Populationsgenetik
Lekárska genetika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lékařská_genetika
http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_genetics
Farmakogenetika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Farmakogenetika
http://en.wikipedia.org/wiki/Pharmacogenetics
http://de.wikipedia.org/wiki/Pharmakogenetik
Nutrigenetika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nutrigenetika
Epigenetika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Epigenetika
http://en.wikipedia.org/wiki/Epigenetics
http://de.wikipedia.org/wiki/Epigenetik
Transkripcia (genetika)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Transkripcia_%28genetika%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Transkripce_%28DNA%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Transcription_%28genetics%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Transkription_%28Biologie%29

Translácia (genetika)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Transl%C3%A1cia_%28genetika%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Translace
http://en.wikipedia.org/wiki/Translation_%28biology%29
Genetický kód
http://sk.wikipedia.org/wiki/Genetick%C3%BD_k%C3%B3d
http://cs.wikipedia.org/wiki/Genetick%C3%BD_k%C3%B3d
Molekulárna biológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Molekulárna_biológia
http://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_biology
http://cs.wikipedia.org/wiki/Molekulární_biologie
Geneticky modifikovaný organizmus
http://sk.wikipedia.org/wiki/Geneticky_modifikovaný_organizmus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Geneticky_modifikovaný_organismus
http://en.wikipedia.org/wiki/Genetically_modified_organism

Dedičnosť
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dedi%C4%8Dnos%C5%A5
http://en.wikipedia.org/wiki/Heredity
http://de.wikipedia.org/wiki/Vererbung_%28Biologie%29
Gén
http://sk.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gen
http://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_code
http://de.wikipedia.org/wiki/Genetischer_Code
Chromozóm
http://sk.wikipedia.org/wiki/Chromoz%C3%B3m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chromozom
http://en.wikipedia.org/wiki/Chromosome
http://de.wikipedia.org/wiki/Chromosom
Bunka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bunka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bu%C5%88ka
http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_%28biology%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Zelle_%28Biologie%29
Bunkové jadro
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bunkov%C3%A9_jadro
http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_nucleus
http://de.wikipedia.org/wiki/Zellkern

Mitochondriálne jadro
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mitochondria
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mitochondrie
http://en.wikipedia.org/wiki/Mitochondrion
http://de.wikipedia.org/wiki/Mitochondrium
Ribonukleová kyselina (RNK)
http://sk.wikipedia.org/wiki/RNK
http://cs.wikipedia.org/wiki/RNA
http://en.wikipedia.org/wiki/RNA
http://de.wikipedia.org/wiki/Ribonukleins%C3%A4ure
Deoxyribonukleová kyselina (DNA)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Deoxyribonukleov%C3%A1_kyselina
http://cs.wikipedia.org/wiki/DNA
http://en.wikipedia.org/wiki/DNA
http://de.wikipedia.org/wiki/Desoxyribonukleins%C3%A4ure
Dvojzávitnica
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dvou%C5%A1roubovice
http://en.wikipedia.org/wiki/Nucleic_acid_double_helix
http://de.wikipedia.org/wiki/Doppelhelix

Mitochondriálna DNA
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mitochondri%C3%A1lna_DNA
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mitochondri%C3%A1ln%C3%AD_DNA
http://en.wikipedia.org/wiki/Mitochondrial_DNA
http://de.wikipedia.org/wiki/Mitochondriale_DNA
Nukleová kyselina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nukleov%C3%A1_kyselina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nukleov%C3%A1_kyselina
http://en.wikipedia.org/wiki/Nucleic_acid
Klonovanie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Klonovanie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klonov%C3%A1n%C3%AD
http://en.wikipedia.org/wiki/Cloning
http://de.wikipedia.org/wiki/Klonen
Mutácia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mut%C3%A1cia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mutace
http://en.wikipedia.org/wiki/Mutation
http://de.wikipedia.org/wiki/Mutation
Alela
http://sk.wikipedia.org/wiki/Alela
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alela
http://en.wikipedia.org/wiki/Allele
http://de.wikipedia.org/wiki/Allel
Nukleotid
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nukleotid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nukleotid
http://en.wikipedia.org/wiki/Nucleotide
http://de.wikipedia.org/wiki/Nukleotide
Onkogén
http://sk.wikipedia.org/wiki/Onkog%C3%A9n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Onkogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Oncogene

Hlavné menu l

KATALÓG A-Z
Adrenalínová turistika
Adresáre firiem
Adresáre medicína
Agroturistika
Alternatívna medicína
Anatómia (36)
Architektúra
Antikoncepcia
Astronómia (3)

Bonsaj
Botanické záhrady

Cykloturistika

Čchi-kung
Články o zdraví

Dermatológia
Detoxikácia
Detská strava
Dieťa - výchova
Diskusné fóra
Doprava - poriadky

Ekológia
Ekologické domy
E-shopy pre deti
E-shopy s kozmetikou
E-shopy zdravie

Feng-shuej
Fitness
Flóra
Formovanie postavy

Galérie
Genetika
Golf
Gynekológia

Horolezectvo
Hračky
Hrady a zámky

Choroby (43)
Chudnutie a diéty

Ikebana
Informačné centrá
Internet

Jaskyne
Joga

Kaderníctva
Kickbox
Klimaktérium
Koberce
Kozmetické salóny
Kozuby a krby
Kulturistika
Kúpaliská, voda
Kúpele
Kúpeľňa - sanita

Láska
Lekárne online
Liečiteľstvo (22)
Liečivá kozmetika

Mandala
Manikúra a pedikúra
Manželstvo
Masážne salóny
Medicínske kalkulačky
Medicínske prístroje
Menštruácia
Móda (19)

Nábytok

Obklady a dlažby
Okná
Orgány (24)
Ortopédia (3)

Parochne a príčesky
Pediatria
Pilates
Ploty
Pleť (13)
Počasie
Podlahové krytiny
Poradne-zdravie
Predškolský vek
Prsia
Psychiatria (3)
Psychológia (8)
Psychológia dieťaťa
Pútnické miesta

Ratanový nábytok
Recepty
Reklama na internete
Relaxácia
Rodina, rodičovstvo
Rybárstvo a poľovníctvo

Sauna
Senior (3)
Skalka
Ski strediská
Sklo, porcelán
Slovníky
Snowboarding
Spánok
Spravodajské kanály
Spravodajstvo turistika
Stavba - rekonštrukcia
Strava (29)
Strečing
Strecha
Svadba
Svietidlá

Školský vek
Šperky (8)
Šport (14)
Športová výživa

Tai Chi
Tantra
Tapety a dekorácie
Tehotenstvo
Turistické mapy
Turistika

Ubytovanie, wellness
Umenie

Vlasy
Voda - kúpaliská
Výživa v tehotenstve
Vzdelávanie (4)

Weby o zdraví

Zábava - hry (6)
Záclony, látky
Záhrada
Záhradný nábytok
Zberateľstvo (14)
Zdravotné pomôcky (8)
Zľavy, aukcie, práca
Zoznam miest a obcí
Zoznamky
Zumba fitness
Zvieratá (11)

Štatistika

Dátum spustenia webu:
1.máj 2011

TOPlist

piwik.jpg
copyr2.jpg

Google vyhľadávanie


Novinky na webe

NOVINKY NA WEBE
Za mesiac JÚN Cimax pre vás pripravil nové a doplnené katalógy:
Alzheimerova choroba

Hlavné menu ll

BLOG SAŠU PUEBLA O LIEČITEĽSTVE
Aktuálne články o výskume z oblasti alternatívnej medicíny, liečiteľstva.
Blog Sašu Puebla

PSYCHOTRONICKÁ PORADŇA
Hosťujúci liečiteľ: SAŠA PUEBLO
Saša Pueblo
Diagnostikovanie
Možnosti liečby
Kontakt
Ako postupovať
PRÍPADY DIAGNOSTÍK
Pokyny-liečba
Základný dotazník
Dotazník DC2
Dotazník PPD1
Dotazník Diet
Dotazník DM
Dotazník SPD
Dotazník PDX1
Dotazník DC4
Dotazník DB
Dotazník DŽ
Dotazník DS
Dotazník DU
Dotazník DZU
Dotazník DZH
Dotazník DT
Dotazník DK

TERAPIE, EZOTERIKA, LIEČITEĽSTVO
Aktuálne spravodajstvo o dianí v ezoterike a liečiteľstve, diskusné fórum, videá, biopočasie, digitálne výstavy organizované Darinou Šimkovou, katalóg webov.
FACEARCANE