Loading...
 

MEDICÍNSKE PRÍSTROJE A VYŠETROVACIE METÓDY

Zoznam medicínskych prístrojov, lekárskych vyšetrovacích a diagnostických metód.
Aktualizované: 2016

medicinske-pristroje-banner.jpgLekárska diagnostika
Zoznam lekárskych diagnostických metód a vyšetrení
http://cs.wikipedia.org
Vyšetrenia A-Z
http://www.zdravie.sk/sekcia/480/vysetrenia-a-z/
Vyšetrenia v medicíne
http://www.stefajir.cz/?q=vysetreni
Zobrazovacia diagnostika - prehľad vyšetrení a pracovísk
http://zodiag.sk

Audiometria
Audiometria je jedna z metód na vyšetrenie sluchu. Robí sa pomocou tónového generátora, ktorým sa testuje citlivosť na jednotlivé tóny.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Audiometrie
Audiometria. Princíp vyšetrenia
http://www.detskaorl.sk/?p=196
http://www.stefajir.cz/?q=audiometrie
Audiometria spočíva v stanovení sluchového prahu pre jednotlivé tóny
http://usmevsciarkou.sk/audiometria.html

Biomedicínske inžinierstvo
Spoločnosť biomedicínskeho inžinierstva a medicínskej informatiky
http://www.sbimi.sk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Biomedicínské_inženýrství
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Biomedical_engineering
http://en.wikipedia.org/wiki/Biomedical_engineering

Defibrilátor
Defibrilátor je lekársky prístroj používaný pri poruchách srdcového rytmu ako súčasť kardiopulmonálnej resuscitácie.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Defibril%C3%A1tor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Defibril%C3%A1tor
Defibrilácia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Defibrilace
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Defibrilace
Automatizovaný externý defibrilátor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Automatizovaný_externí_defibrilátor
Implantovateľný defibrilátor
http://www.cardio.sk/moznosti-terapie/srdce/pristrojova-liecba-arytmii/implantovatelny-defibrilator-icd

NASPÄŤ

Denzitometria
Denzitometria znamená meranie hustoty kostnej hmoty. V súčasnosti je zlatým štandardom diagnostiky osteoporózy. U väčšiny prístrojov sa meria sa stupeň absorpcie rtg lúčov po prechode kostným tkanivom.
http://www.osteoporoza.sk/pacienti/diagnosticky-postup/denzitometria/
Denzitometria
http://divel.sk/rrc?SW8_0&1&1402&11
Denzitometria. Princíp, využitie, výhody a nevýhody
http://www.stefajir.cz/?q=denzitometrie

NASPÄŤ

Dermometer
Dermometer je prístroj na meranie odporu alebo vodivosti kože.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dermometer

EEG - elektroenecefalografia
Elektroenecefalografia (EEG) je vytváranie elektroencefalogramu (takisto skratka EEG), teda zápis synaptických potenciálov nervových buniek mozgu.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektroencefalogram
http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektroencefalografia
Elektroencefalografia, čo je, na akom princípe pracuje, ako vyzerá vyšetrenie
http://www.ordinace.cz/clanek/elektroencefalografie-eeg/
EEG vyšetrenie
http://www.stefajir.cz/index.php?q=eeg-vysetreni
Digitálne spracovanie EEG
http://en.wikipedia.org/wiki/Automated_ECG_interpretation

NASPÄŤ

EKG – elektrokardiografia
Elektrokardiografia (skr. EKG) je lekárska vyšetrovacia metóda, ktorá sníma elektrické potenciály z oblasti srdca. Je jedna z najčastejšie používaných diagnostických metód v základnom vyšetrení fyzikálnych funkcií človeka.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektrokardiografia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrokardiogram
Elektrokardiografické vyšetrenie - elektrokardiogram - EKG
http://www.kardioklub.biznisweb.sk
EKG všeobecne
http://www.stefajir.cz/?q=ekg-obecne

NASPÄŤ

Elektroretinografia
Elektroretinografia (ERG) je metóda využívaná v očnom lekárstve. Elektroretinogram je záznam elektrických potenciálov, ktoré vznikajú stimuláciou fotoreceptorov svetlom.
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Elektroretinografie

NASPÄŤ

Elektrookulografia
Elektrookulografia (EOG) zaznamenáva zmeny kľudového potenciálu oka medzi prednou a zadnou časťou oka, ktorý je generovaný väčšinou retinálnym pigmentovým epitelom.
http://www.lekari-online.cz

NASPÄŤ

Elektrokauter
Ide o prístroj, ktorý pracuje s vysokofrekvenčným elektrickým prúdom. Používa sa na ošetrenie mäkkých tkanív (v stomatológii - ďasná, slizničné riasy)
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Elektrokauter
Medihum.sk. Elektrokautery - predaj
http://www.medihum.sk/91-elektrochirurgia-koagulatory/elektrokautery-kouagulatory

NASPÄŤ

Endoskopická technika
Endoskop
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Endoskop
Endoskopia, druhy endoskopií
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Endoskopie
ERCP (endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia)
http://www.zdravie.sk/clanok/27592/ercp-endoskopicka-retrogradna-cholangiopankreatikografia

NASPÄŤ

Ergometria
Ergometrické vyšetrenie - ergometria
http://www.kardioklub.biznisweb.sk
Ergometria, druhy záťažových testov
http://www.cardiology.sk/casopis/991/8/frame.htm
Záťažová ergometria. Princíp, využitie, komplikácie
http://www.stefajir.cz/index.php?q=zatezova-ergometrie

NASPÄŤ

Gastroskopia
Gastroskopia je lekárska vyšetrovacia metóda, ktorá využíva optický prístroj na vyšetrenie hornej časti tráviaceho traktu - pažeráka, žalúdka a hornej časti dvanástnika. Dnes je hlavnou vyšetrovacou metódou pri podozrení na choroby týchto orgánov. V súčasnej dobe je možné pomocou gastroskopu tiež vykonať mnoho liečebných zákrokov.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gastroskopie
Gastroskopia, príprava, problémy
http://www.stefajir.cz/?q=gastroskopie
Gastroenterologické vyšetrenie, ako vyzerá a čo obsahuje
https://www.gastroenterolog.com/index.php/sk/ako-prebieha-gastroenterologicke-vysetrenie
Vyšetrenie žalúdka - gastroskopia
http://www.endomed.sk
Bojíte sa gastroskopie? Môžete ju aj prespať
http://www.pluska.sk/izdravie/liecba/bojite-gastroskopie-mozete-ju-aj-prespat.html

NASPÄŤ

Hemodialýza
Hemodialýza (skr. HD) je druh dialýzy; je to liečebná metóda nahrádzajúca základnú funkciu obličiek – očisťovanie krvi od splodín látkovej premeny (metabolizmu) a tvoriaca podstatu tzv. umelej obličky
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hemodial%C3%BDza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hemodial%C3%BDza
Hemodialýza, na stiahnutie príručka pacienta liečeného hemodialýzou
http://www.dialyza.sk/index.php/hemodialyza

NASPÄŤ

Hyperbarická kyslíková terapia
Hyperbarická kyslíková terapia alebo hyperbarická oxygenoterapia alebo hyperbaroxia (HBO) je liečebná metóda spočívajúca v dýchaní kyslíka za podmienok zvýšeného atmosférického tlaku.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hyperbarická_kyslíková_terapia
Centrum hyperbarickej oxygenoterapie, Zdravotnícke zariadenie Dr. Švehlík, s.r.o., Košice, Prešov
http://www.hyperbarickecentrum.sk
Centrum hyperbarickej medicíny, AMV Medical, s.r.o. Nové Zámky
http://www.hyperbarickakomora.sk

NASPÄŤ

Implantát
Implantát je cudzie teleso, ktorého účelom je nahradiť stratenú, nefungujúcu alebo nedostatočnú biologickú štruktúru (orgán, časť tela, alebo tkanivo).
http://sk.wikipedia.org/wiki/Implantát_(medicína)
http://en.wikipedia.org/wiki/Implant_(medicine)

NASPÄŤ

Kardiostimulátor
Kardiostimulátor alebo srdcový stimulátor alebo pacemaker (zriedkavejšie krokovač alebo taktovač) je prístroj na úpravu činnosti srdca pomocou elektrických impulzov. Vo veľkej väčšine prípadov upravuje rytmus srdca, no existujú i kardiostimulátory s funkciou defibrilátora
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kardiostimulátor
Kardiostimulátor
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Kardiostimulátor
Život s kardiostimulátorom
http://www.operativa.sk/diagnoza/zivot-s-kardiostimulatorom/
Videá
Implantácia kardiostimulátora, animácia
http://www.youtube.com/watch?v=a5HI2-AVQJs&feature=related
Implantácia kardiostimulátora, operácia
http://www.youtube.com/watch?v=0AMlHZ_UWjU
Implantácia kardiostimulátora, operácia
http://www.youtube.com/watch?v=WNN4Fw2EWxI&feature=related

NASPÄŤ

Kolonoskopia
Kolonoskopia je metóda vyšetrenia hrubého čreva, prípadne tenkého čreva endoskopom (optický prístroj na vyšetrovanie telových dutín a dutých orgánov). Vykonáva sa pri podozrení na hemoroidy, zápalové a nádorové ochorenia hrubého čreva. Lekár môže takto nielen diagnostikovať akékoľvek známky zápalu, polypy, alebo nádory, ale aj odoberať vzorky tkanív na histologické vyšetrenie alebo vykonávať menšie liečebné zákroky.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koloskopie
Kolonoskopia, princíp, príprava, videá
http://www.stefajir.cz/?q=kolonoskopie
Čo je kolonoskopia?
http://www.zdravie.sk/clanok/23212/kolonoskopia
Príprava pred kolonoskopiou, ako prebieha vyšetrenie
http://sanitstom.sk/pages/ponuka-vysetreni-a-zakrokov/kolonoskopia.php
Video kolonoskopického vyšetrenia s komentárom (cz)
http://www.strevni-zanety.cz/video-strevni-zanety/kolonoskopie-61

NASPÄŤ

Kryochirurgia
Kryochirurgia je spôsob vykonávania chirurgických zákrokov aplikáciou veľmi nízkych teplôt za účelom deštrukcie tkaniva. Operačným prístrojom je kryokauter
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kryochirurgie
Kryochirurgia, použitie, výhody a nevýhody
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Kryochirurgie
Kryochirurgia - história, popis, dusíkový kryokauter
http://www.chirurgie-vysoka.cz
Kozmetická kryoterapia tekutým dusíkom
http://www.kozmetickachirurgia.sk/zakroky/kryoterapia/
http://www.ecomddv.sk/kryoterapia
Videá
http://www.youtube.com/watch?v=TIaC1ugEV8U&feature=related

NASPÄŤ

Krvný obraz
Krvný obraz je celkové vyšetrenie krvi, ktoré zisťuje pomery jej jednotlivých zložiek okrem plazmy (tá sa vyšetruje v rámci hematokritu a pri sérológii). Týmto vyšetrením získame parametre potrebné na porovnanie s normálnym zdravotným stavom (približuje nám ho požadované rozmedzie).
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krevní_obraz
Hematológia – referenčné hodnoty pre dospelých
https://www.laboratornadiagnostika.sk/medirex/hematologia/referencne-hodnoty
Sedimentácia
http://www.stefajir.cz/?q=sedimentace
Krvný obraz – priebeh vyšetrenia, fyziologické hodnoty
http://www.zdravie.sk/clanok/27588/krvny-obraz

NASPÄŤ

Kryoterapia
Kryoterapia je alternatívna liečebná metóda. Liečebný účinok spôsobuje krátkodobý pobyt v kryokomore s veľmi nízkou teplotou.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kryoterapia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kryoterapie
Kryoterapia - možnosti a spôsob jej využitia
http://www.sportujeme.sk
Kryoterapia, kedy používať a kedy nie
http://www.sportcenter.sk/stranka/kryoterapia

KRYOFit, s.r.o., Bratislava
http://www.kryofit.sk
Kryocentrum - Neštátne zdravotnícke zariadenie Aquapark Poprad, s.r.o.
http://www.kryo.sk/?g=7&ext=7
https://sk-sk.facebook.com/kryoterapiapp
Kryoterapia, kúpele Dudince
http://www.diamant.sk/?nav=1&p=4&detail=13
Relax centrum Ice Fit Banská Bystrica - Kremnička
http://www.kryokomora-kryoterapia.sk/kryoterapia
KRYOWELL s.r.o., Trenčín
http://www.kryowell.sk/nase-sluzby/celotelova-kryoterapia-2/
Magnus Žilina. Kryosauna
http://www.magnuszilina.sk/sluzby/20/
Tempus klub Košice
http://club.tempus.sk/sport/fitness/
Videá
O kryoterapii a dusíku
http://www.youtube.com/watch?v=50W9EHyY570

NASPÄŤ

Lekárska technika
Prehľad lekárskej techniky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Lékařská_technika
Diagnostická technika, zobrazovacie metódy, terapeutická technika
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Portál:Lékařská_technika

NASPÄŤ

Magnetická rezonancia
Zobrazovanie magnetickou rezonanciou (skr. MR alebo MRI - z anglického „magnetic resonance imaging“) je moderná rádiologická metóda, ktorá umožňuje diagnostikovať patologické zmeny v ľudskom organizme bez toho, aby bolo nutné narušiť jeho integritu (operáciou či inou invazívnou metódou). Pacient je vložený do veľmi silného a homogénneho magnetického poľa, do jeho tela je vyslaný krátky rádiofrekvenčný impulz a po jeho skončení sa sníma slabý signál, ktorý vytvára pacientovo telo, a ktorý sa následne použije na rekonštrukciu samotného obrazu.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Magnetická_rezonancia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zobrazovanie_magnetickou_rezonanciou
Základné princípy pri magnetickej rezonancii
http://www.magnetickarezonancia.sk
Portál magnetická rezonancia
http://www.mri-portal.com
Magnetická rezonancia - referát
http://referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/biologia-a-geologia/13566/
Moderný prístroj na magnetickú rezonanciu odhalí aj 5 mm nádor
http:/www.pluska.sk
Diskusné fórum o magnetickej rezonancii
http://www.porada.sk/t79121-magneticka-rezonancia.html

Pracoviská s magnetickou rezonanciou
Pracovisko magnetickej rezonancie Prešov
http://www.magnetickarezonancia.sk/presov/
Pracovisko magnetickej rezonancie Bratislava
http://www.magnetickarezonancia.sk/bratislava/profil-centra-mr-v-bratislave/
Pracovisko magnetickej rezonancie Nové Zámky
http://magnetickarezonancia.sk/nove-zamky/
Pracovisko magnetickej rezonancie Poprad
http://magnetickarezonancia.sk/poprad/
Poliklinika NovaMed Banská Bystrica, vyšetrenie magnetickou rezonanciou
http://www.novamed.sk
Ambulancia magnetickej rezonancie Centra diagnostických metód SPINN, Ružomberok
http://www.spinn.sk/

NASPÄŤ

Meranie krvného tlaku
Meranie krvného tlaku - Ako správne merať krvný tlak?
http://www.zdravie.sk/clanok/30354
Abeceda krvného tlaku
http://www.edusan.sk
Otázky a odpovede o krvnom tlaku, videá o meraní tlaku na paži a zápästí, predaj tlakomerov Omron
http://www.celimed.sk/informacie-o-zdravi/krvny-tlak/

NASPÄŤ

Meranie vnútroočného tlaku
Meranie vnútroočného tlaku, video
http://www.gromatv.sk

NASPÄŤ

Mikroskopická technika
Elektrónový mikroskop
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Elektronový_mikroskop
Konfokálny mikroskop
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Konfokální_mikroskop
Optický mikroskop
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Optický_mikroskop

NASPÄŤ

Počítačová tomografia (CT)
Počítačová tomografia (angl. Computed (axial) Tomography, skr. CT) je rádiologická vyšetrovacia metóda, ktorá pomocou röntgenového žiarenia umožňuje zobrazenie vnútra ľudského tela. Metóda sa využíva najmä v oblasti medicíny, kde slúži na diagnostiku širokého spektra poranení a chorôb. Prístroj, ktorý takéto zobrazenie umožňuje, sa nazýva počítačový tomograf.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Počítačová_tomografia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Výpočetní_tomografie
Rádiológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rádiológia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Radiologie
CT vyšetrenie. Princíp, príprava, vyšetrenie
http://www.stefajir.cz/?q=ct-vysetreni
Rádiodiagnostika, špeciálne vyšetrovacie metódy
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Portál:Radiodiagnostika
Pozitrónová emisná tomografia
http://www.sk.wikipedia.org
Čo je pozitrónová emisná tomografia, na čo sa využíva, ako sa pripraviť na vyšetrenie
http://www.izotopcentrum.sk/pet_ct/

NASPÄŤ

Rádiológia
Rádiológia, predtým nazývaná rádiodiagnostika, je medicínsky odbor, ktorý využíva určité spektrum ionizačného žiarenia (röntgenové žiarenie) a ďalšie fyzikálne javy (najmä ultrazvuk a magnetickú rezonanciu) na diagnostiku chorôb.
http://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1diol%C3%B3gia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Radiologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Radiologie
Slovenská rádiologická spoločnosť
http://www.slovakradiology.sk

NASPÄŤ

Roboty v chirurgii
http://www.edi.fmph.uniba.sk
Česká společnost robotické chirurgie ČLS JEP
http://www.csrch.cz
Da Vinci surgery
http://www.davincisurgery.com
Robotika v chirurgii na Wikipédii
http://en.wikipedia.org/wiki/Robotic_surgery
http://en.wikipedia.org/wiki/Bone_segment_navigation
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer-assisted_surgery
http://en.wikipedia.org/wiki/Patient_registration
http://en.wikipedia.org/wiki/Surgical_Segment_Navigator
Video

NASPÄŤ

Spirometria
Spirometria je vyšetrenie, pri ktorom lekár zisťuje funkciu pacientových pľúc. Toto vyšetrenie sa vykonáva pomocou spirometra - prístroja, ktorý zaznamenáva dýchanie pacienta. Výsledkom je graf ukazujúci objem vdýchnutého a vydýchnutého vzduchu v závislosti na čase.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spirometria
Čo je spirometria
http://www.medicarepro.sk/sk/spirometria/spirometricke-vysetrenie
Spirometria, základné informácie
http://www.stefajir.cz/?q=spirometrie

NASPÄŤ

Testery a diagnostické testy
Tester.sk
http://www.tester.sk
Rapiclear.sk
http://eshop.rapiclear.sk

Viac: Medicínske kalkulačky a testy

NASPÄŤ

Umelá oblička
Umelá oblička alebo (hemo)dialyzačný prístroj je zariadenie na odstránenie odpadových látok z krvi, ktoré sa tam prirodzene hromadia a v dôsledku nefunkčnosti obličiek sa ich organizmus nemôže zbaviť.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Umelá_oblička
http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_kidney

NASPÄŤ

Ultrasonografia
Ultrasonografia (sonografia) je na ultrazvuku postavená diagnostická zobrazovacia technika, využívaná na vizualizáciu svalov a vnútorných orgánov, ich veľkostí, štruktúry, patológii alebo lézií.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ultrasonografia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lékařská_ultrasonografie
http://en.wikipedia.org/wiki/3D_ultrasound
Zoznam ultrazvukových ambulancií
https://www.zzz.sk/zariadenia/slovensko/ultrazvukova
Video – sonografické vyšetrenie
http://www.youtube.com/watch?v=wDP95-wgUzU

NASPÄŤ

Umelá sietnica
Umělá oční sítnice funguje
http://www.rozhlas.cz
Video
http://www.youtube.com/watch?v=QfxGkVHPkS0

NASPÄŤHlavné menu l

KATALÓG A-Z
Adrenalínová turistika
Adresáre firiem
Adresáre medicína
Agroturistika
Alternatívna medicína
Anatómia (36)
Architektúra
Antikoncepcia
Astronómia (3)

Bonsaj
Botanické záhrady

Cykloturistika

Čchi-kung
Články o zdraví

Dermatológia
Detoxikácia
Detská strava
Dieťa - výchova
Diskusné fóra
Doprava - poriadky

Ekológia
Ekologické domy
E-shopy pre deti
E-shopy s kozmetikou
E-shopy zdravie

Feng-shuej
Fitness
Flóra
Formovanie postavy

Galérie
Genetika
Golf
Gynekológia

Horolezectvo
Hračky
Hrady a zámky

Choroby (43)
Chudnutie a diéty

Ikebana
Informačné centrá
Internet

Jaskyne
Joga

Kaderníctva
Kickbox
Klimaktérium
Koberce
Kozmetické salóny
Kozuby a krby
Kulturistika
Kúpaliská, voda
Kúpele
Kúpeľňa - sanita

Láska
Lekárne online
Liečiteľstvo (22)
Liečivá kozmetika

Mandala
Manikúra a pedikúra
Manželstvo
Masážne salóny
Medicínske kalkulačky
Medicínske prístroje
Menštruácia
Móda (19)

Nábytok

Obklady a dlažby
Okná
Orgány (24)
Ortopédia (3)

Parochne a príčesky
Pediatria
Pilates
Ploty
Pleť (13)
Počasie
Podlahové krytiny
Poradne-zdravie
Predškolský vek
Prsia
Psychiatria (3)
Psychológia (8)
Psychológia dieťaťa
Pútnické miesta

Ratanový nábytok
Recepty
Reklama na internete
Relaxácia
Rodina, rodičovstvo
Rybárstvo a poľovníctvo

Sauna
Senior (3)
Skalka
Ski strediská
Sklo, porcelán
Slovníky
Snowboarding
Spánok
Spravodajské kanály
Spravodajstvo turistika
Stavba - rekonštrukcia
Strava (29)
Strečing
Strecha
Svadba
Svietidlá

Školský vek
Šperky (8)
Šport (14)
Športová výživa

Tai Chi
Tantra
Tapety a dekorácie
Tehotenstvo
Turistické mapy
Turistika

Ubytovanie, wellness
Umenie

Vlasy
Voda - kúpaliská
Výživa v tehotenstve
Vzdelávanie (4)

Weby o zdraví

Zábava - hry (6)
Záclony, látky
Záhrada
Záhradný nábytok
Zberateľstvo (14)
Zdravotné pomôcky (8)
Zľavy, aukcie, práca
Zoznam miest a obcí
Zoznamky
Zumba fitness
Zvieratá (11)

Štatistika

Dátum spustenia webu:
1.máj 2011

TOPlist

copyr2.jpg

Google vyhľadávanie


Hlavné menu ll