Loading...
 

MEDICÍNSKE PRÍSTROJE A VYŠETROVACIE METÓDY

Zoznam medicínskych prístrojov, lekárskych vyšetrovacích a diagnostických metód.
Aktualizované: 2016

medicinske-pristroje-banner.jpgLekárska diagnostika
Zoznam lekárskych diagnostických metód a vyšetrení
http://cs.wikipedia.org
Vyšetrenia A-Z
http://www.zdravie.sk/sekcia/480/vysetrenia-a-z/
Vyšetrenia v medicíne
http://www.stefajir.cz/?q=vysetreni
Zobrazovacia diagnostika - prehľad vyšetrení a pracovísk
http://zodiag.sk

Audiometria
Audiometria je jedna z metód na vyšetrenie sluchu. Robí sa pomocou tónového generátora, ktorým sa testuje citlivosť na jednotlivé tóny.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Audiometrie
Audiometria. Princíp vyšetrenia
http://www.detskaorl.sk/?p=196
http://www.stefajir.cz/?q=audiometrie
Audiometria spočíva v stanovení sluchového prahu pre jednotlivé tóny
http://usmevsciarkou.sk/audiometria.html

Biomedicínske inžinierstvo
Spoločnosť biomedicínskeho inžinierstva a medicínskej informatiky
http://www.sbimi.sk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Biomedicínské_inženýrství
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Biomedical_engineering
http://en.wikipedia.org/wiki/Biomedical_engineering

Defibrilátor
Defibrilátor je lekársky prístroj používaný pri poruchách srdcového rytmu ako súčasť kardiopulmonálnej resuscitácie.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Defibril%C3%A1tor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Defibril%C3%A1tor
Defibrilácia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Defibrilace
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Defibrilace
Automatizovaný externý defibrilátor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Automatizovaný_externí_defibrilátor
Implantovateľný defibrilátor
http://www.cardio.sk/moznosti-terapie/srdce/pristrojova-liecba-arytmii/implantovatelny-defibrilator-icd

NASPÄŤ

Denzitometria
Denzitometria znamená meranie hustoty kostnej hmoty. V súčasnosti je zlatým štandardom diagnostiky osteoporózy. U väčšiny prístrojov sa meria sa stupeň absorpcie rtg lúčov po prechode kostným tkanivom.
http://www.osteoporoza.sk/pacienti/diagnosticky-postup/denzitometria/
Denzitometria
http://divel.sk/rrc?SW8_0&1&1402&11
Denzitometria. Princíp, využitie, výhody a nevýhody
http://www.stefajir.cz/?q=denzitometrie

NASPÄŤ

Dermometer
Dermometer je prístroj na meranie odporu alebo vodivosti kože.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dermometer

EEG - elektroenecefalografia
Elektroenecefalografia (EEG) je vytváranie elektroencefalogramu (takisto skratka EEG), teda zápis synaptických potenciálov nervových buniek mozgu.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektroencefalogram
http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektroencefalografia
Elektroencefalografia, čo je, na akom princípe pracuje, ako vyzerá vyšetrenie
http://www.ordinace.cz/clanek/elektroencefalografie-eeg/
EEG vyšetrenie
http://www.stefajir.cz/index.php?q=eeg-vysetreni
Digitálne spracovanie EEG
http://en.wikipedia.org/wiki/Automated_ECG_interpretation

NASPÄŤ

EKG – elektrokardiografia
Elektrokardiografia (skr. EKG) je lekárska vyšetrovacia metóda, ktorá sníma elektrické potenciály z oblasti srdca. Je jedna z najčastejšie používaných diagnostických metód v základnom vyšetrení fyzikálnych funkcií človeka.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektrokardiografia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrokardiogram
Elektrokardiografické vyšetrenie - elektrokardiogram - EKG
http://www.kardioklub.biznisweb.sk
EKG všeobecne
http://www.stefajir.cz/?q=ekg-obecne

NASPÄŤ

Elektroretinografia
Elektroretinografia (ERG) je metóda využívaná v očnom lekárstve. Elektroretinogram je záznam elektrických potenciálov, ktoré vznikajú stimuláciou fotoreceptorov svetlom.
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Elektroretinografie

NASPÄŤ

Elektrookulografia
Elektrookulografia (EOG) zaznamenáva zmeny kľudového potenciálu oka medzi prednou a zadnou časťou oka, ktorý je generovaný väčšinou retinálnym pigmentovým epitelom.
http://www.lekari-online.cz

NASPÄŤ

Elektrokauter
Ide o prístroj, ktorý pracuje s vysokofrekvenčným elektrickým prúdom. Používa sa na ošetrenie mäkkých tkanív (v stomatológii - ďasná, slizničné riasy)
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Elektrokauter
Medihum.sk. Elektrokautery - predaj
http://www.medihum.sk/91-elektrochirurgia-koagulatory/elektrokautery-kouagulatory

NASPÄŤ

Endoskopická technika
Endoskop
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Endoskop
Endoskopia, druhy endoskopií
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Endoskopie
ERCP (endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia)
http://www.zdravie.sk/clanok/27592/ercp-endoskopicka-retrogradna-cholangiopankreatikografia

NASPÄŤ

Ergometria
Ergometrické vyšetrenie - ergometria
http://www.kardioklub.biznisweb.sk
Ergometria, druhy záťažových testov
http://www.cardiology.sk/casopis/991/8/frame.htm
Záťažová ergometria. Princíp, využitie, komplikácie
http://www.stefajir.cz/index.php?q=zatezova-ergometrie

NASPÄŤ

Gastroskopia
Gastroskopia je lekárska vyšetrovacia metóda, ktorá využíva optický prístroj na vyšetrenie hornej časti tráviaceho traktu - pažeráka, žalúdka a hornej časti dvanástnika. Dnes je hlavnou vyšetrovacou metódou pri podozrení na choroby týchto orgánov. V súčasnej dobe je možné pomocou gastroskopu tiež vykonať mnoho liečebných zákrokov.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gastroskopie
Gastroskopia, príprava, problémy
http://www.stefajir.cz/?q=gastroskopie
Gastroenterologické vyšetrenie, ako vyzerá a čo obsahuje
https://www.gastroenterolog.com/index.php/sk/ako-prebieha-gastroenterologicke-vysetrenie
Vyšetrenie žalúdka - gastroskopia
http://www.endomed.sk
Bojíte sa gastroskopie? Môžete ju aj prespať
http://www.pluska.sk/izdravie/liecba/bojite-gastroskopie-mozete-ju-aj-prespat.html

NASPÄŤ

Hemodialýza
Hemodialýza (skr. HD) je druh dialýzy; je to liečebná metóda nahrádzajúca základnú funkciu obličiek – očisťovanie krvi od splodín látkovej premeny (metabolizmu) a tvoriaca podstatu tzv. umelej obličky
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hemodial%C3%BDza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hemodial%C3%BDza
Hemodialýza, na stiahnutie príručka pacienta liečeného hemodialýzou
http://www.dialyza.sk/index.php/hemodialyza

NASPÄŤ

Hyperbarická kyslíková terapia
Hyperbarická kyslíková terapia alebo hyperbarická oxygenoterapia alebo hyperbaroxia (HBO) je liečebná metóda spočívajúca v dýchaní kyslíka za podmienok zvýšeného atmosférického tlaku.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hyperbarická_kyslíková_terapia
Centrum hyperbarickej oxygenoterapie, Zdravotnícke zariadenie Dr. Švehlík, s.r.o., Košice, Prešov
http://www.hyperbarickecentrum.sk
Centrum hyperbarickej medicíny, AMV Medical, s.r.o. Nové Zámky
http://www.hyperbarickakomora.sk

NASPÄŤ

Implantát
Implantát je cudzie teleso, ktorého účelom je nahradiť stratenú, nefungujúcu alebo nedostatočnú biologickú štruktúru (orgán, časť tela, alebo tkanivo).
http://sk.wikipedia.org/wiki/Implantát_(medicína)
http://en.wikipedia.org/wiki/Implant_(medicine)

NASPÄŤ

Kardiostimulátor
Kardiostimulátor alebo srdcový stimulátor alebo pacemaker (zriedkavejšie krokovač alebo taktovač) je prístroj na úpravu činnosti srdca pomocou elektrických impulzov. Vo veľkej väčšine prípadov upravuje rytmus srdca, no existujú i kardiostimulátory s funkciou defibrilátora
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kardiostimulátor
Kardiostimulátor
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Kardiostimulátor
Život s kardiostimulátorom
http://www.operativa.sk/diagnoza/zivot-s-kardiostimulatorom/
Videá
Implantácia kardiostimulátora, animácia
http://www.youtube.com/watch?v=a5HI2-AVQJs&feature=related
Implantácia kardiostimulátora, operácia
http://www.youtube.com/watch?v=0AMlHZ_UWjU
Implantácia kardiostimulátora, operácia
http://www.youtube.com/watch?v=WNN4Fw2EWxI&feature=related

NASPÄŤ

Kolonoskopia
Kolonoskopia je metóda vyšetrenia hrubého čreva, prípadne tenkého čreva endoskopom (optický prístroj na vyšetrovanie telových dutín a dutých orgánov). Vykonáva sa pri podozrení na hemoroidy, zápalové a nádorové ochorenia hrubého čreva. Lekár môže takto nielen diagnostikovať akékoľvek známky zápalu, polypy, alebo nádory, ale aj odoberať vzorky tkanív na histologické vyšetrenie alebo vykonávať menšie liečebné zákroky.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koloskopie
Kolonoskopia, princíp, príprava, videá
http://www.stefajir.cz/?q=kolonoskopie
Čo je kolonoskopia?
http://www.zdravie.sk/clanok/23212/kolonoskopia
Príprava pred kolonoskopiou, ako prebieha vyšetrenie
http://sanitstom.sk/pages/ponuka-vysetreni-a-zakrokov/kolonoskopia.php
Video kolonoskopického vyšetrenia s komentárom (cz)
http://www.strevni-zanety.cz/video-strevni-zanety/kolonoskopie-61

NASPÄŤ

Kryochirurgia
Kryochirurgia je spôsob vykonávania chirurgických zákrokov aplikáciou veľmi nízkych teplôt za účelom deštrukcie tkaniva. Operačným prístrojom je kryokauter
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kryochirurgie
Kryochirurgia, použitie, výhody a nevýhody
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Kryochirurgie
Kryochirurgia - história, popis, dusíkový kryokauter
http://www.chirurgie-vysoka.cz
Kozmetická kryoterapia tekutým dusíkom
http://www.kozmetickachirurgia.sk/zakroky/kryoterapia/
http://www.ecomddv.sk/kryoterapia
Videá
http://www.youtube.com/watch?v=TIaC1ugEV8U&feature=related

NASPÄŤ

Krvný obraz
Krvný obraz je celkové vyšetrenie krvi, ktoré zisťuje pomery jej jednotlivých zložiek okrem plazmy (tá sa vyšetruje v rámci hematokritu a pri sérológii). Týmto vyšetrením získame parametre potrebné na porovnanie s normálnym zdravotným stavom (približuje nám ho požadované rozmedzie).
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krevní_obraz
Hematológia – referenčné hodnoty pre dospelých
https://www.laboratornadiagnostika.sk/medirex/hematologia/referencne-hodnoty
Sedimentácia
http://www.stefajir.cz/?q=sedimentace
Krvný obraz – priebeh vyšetrenia, fyziologické hodnoty
http://www.zdravie.sk/clanok/27588/krvny-obraz

NASPÄŤ

Kryoterapia
Kryoterapia je alternatívna liečebná metóda. Liečebný účinok spôsobuje krátkodobý pobyt v kryokomore s veľmi nízkou teplotou.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kryoterapia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kryoterapie
Kryoterapia - možnosti a spôsob jej využitia
http://www.sportujeme.sk
Kryoterapia, kedy používať a kedy nie
http://www.sportcenter.sk/stranka/kryoterapia

KRYOFit, s.r.o., Bratislava
http://www.kryofit.sk
Kryocentrum - Neštátne zdravotnícke zariadenie Aquapark Poprad, s.r.o.
http://www.kryo.sk/?g=7&ext=7
https://sk-sk.facebook.com/kryoterapiapp
Kryoterapia, kúpele Dudince
http://www.diamant.sk/?nav=1&p=4&detail=13
Relax centrum Ice Fit Banská Bystrica - Kremnička
http://www.kryokomora-kryoterapia.sk/kryoterapia
KRYOWELL s.r.o., Trenčín
http://www.kryowell.sk/nase-sluzby/celotelova-kryoterapia-2/
Magnus Žilina. Kryosauna
http://www.magnuszilina.sk/sluzby/20/
Tempus klub Košice
http://club.tempus.sk/sport/fitness/
Videá
O kryoterapii a dusíku
http://www.youtube.com/watch?v=50W9EHyY570

NASPÄŤ

Lekárska technika
Prehľad lekárskej techniky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Lékařská_technika
Diagnostická technika, zobrazovacie metódy, terapeutická technika
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Portál:Lékařská_technika

NASPÄŤ

Magnetická rezonancia
Zobrazovanie magnetickou rezonanciou (skr. MR alebo MRI - z anglického „magnetic resonance imaging“) je moderná rádiologická metóda, ktorá umožňuje diagnostikovať patologické zmeny v ľudskom organizme bez toho, aby bolo nutné narušiť jeho integritu (operáciou či inou invazívnou metódou). Pacient je vložený do veľmi silného a homogénneho magnetického poľa, do jeho tela je vyslaný krátky rádiofrekvenčný impulz a po jeho skončení sa sníma slabý signál, ktorý vytvára pacientovo telo, a ktorý sa následne použije na rekonštrukciu samotného obrazu.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Magnetická_rezonancia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zobrazovanie_magnetickou_rezonanciou
Základné princípy pri magnetickej rezonancii
http://www.magnetickarezonancia.sk
Portál magnetická rezonancia
http://www.mri-portal.com
Magnetická rezonancia - referát
http://referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/biologia-a-geologia/13566/
Moderný prístroj na magnetickú rezonanciu odhalí aj 5 mm nádor
http:/www.pluska.sk
Diskusné fórum o magnetickej rezonancii
http://www.porada.sk/t79121-magneticka-rezonancia.html

Pracoviská s magnetickou rezonanciou
Pracovisko magnetickej rezonancie Prešov
http://www.magnetickarezonancia.sk/presov/
Pracovisko magnetickej rezonancie Bratislava
http://www.magnetickarezonancia.sk/bratislava/profil-centra-mr-v-bratislave/
Pracovisko magnetickej rezonancie Nové Zámky
http://magnetickarezonancia.sk/nove-zamky/
Pracovisko magnetickej rezonancie Poprad
http://magnetickarezonancia.sk/poprad/
Poliklinika NovaMed Banská Bystrica, vyšetrenie magnetickou rezonanciou
http://www.novamed.sk
Ambulancia magnetickej rezonancie Centra diagnostických metód SPINN, Ružomberok
http://www.spinn.sk/

NASPÄŤ

Meranie krvného tlaku
Meranie krvného tlaku - Ako správne merať krvný tlak?
http://www.zdravie.sk/clanok/30354
Abeceda krvného tlaku
http://www.edusan.sk
Otázky a odpovede o krvnom tlaku, videá o meraní tlaku na paži a zápästí, predaj tlakomerov Omron
http://www.celimed.sk/informacie-o-zdravi/krvny-tlak/

NASPÄŤ

Meranie vnútroočného tlaku
Meranie vnútroočného tlaku, video
http://www.gromatv.sk

NASPÄŤ

Mikroskopická technika
Elektrónový mikroskop
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Elektronový_mikroskop
Konfokálny mikroskop
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Konfokální_mikroskop
Optický mikroskop
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Optický_mikroskop

NASPÄŤ

Počítačová tomografia (CT)
Počítačová tomografia (angl. Computed (axial) Tomography, skr. CT) je rádiologická vyšetrovacia metóda, ktorá pomocou röntgenového žiarenia umožňuje zobrazenie vnútra ľudského tela. Metóda sa využíva najmä v oblasti medicíny, kde slúži na diagnostiku širokého spektra poranení a chorôb. Prístroj, ktorý takéto zobrazenie umožňuje, sa nazýva počítačový tomograf.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Počítačová_tomografia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Výpočetní_tomografie
Rádiológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rádiológia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Radiologie
CT vyšetrenie. Princíp, príprava, vyšetrenie
http://www.stefajir.cz/?q=ct-vysetreni
Rádiodiagnostika, špeciálne vyšetrovacie metódy
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Portál:Radiodiagnostika
Pozitrónová emisná tomografia
http://www.sk.wikipedia.org
Čo je pozitrónová emisná tomografia, na čo sa využíva, ako sa pripraviť na vyšetrenie
http://www.izotopcentrum.sk/pet_ct/

NASPÄŤ

Rádiológia
Rádiológia, predtým nazývaná rádiodiagnostika, je medicínsky odbor, ktorý využíva určité spektrum ionizačného žiarenia (röntgenové žiarenie) a ďalšie fyzikálne javy (najmä ultrazvuk a magnetickú rezonanciu) na diagnostiku chorôb.
http://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1diol%C3%B3gia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Radiologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Radiologie
Slovenská rádiologická spoločnosť
http://www.slovakradiology.sk

NASPÄŤ

Roboty v chirurgii
http://www.edi.fmph.uniba.sk
Česká společnost robotické chirurgie ČLS JEP
http://www.csrch.cz
Da Vinci surgery
http://www.davincisurgery.com
Robotika v chirurgii na Wikipédii
http://en.wikipedia.org/wiki/Robotic_surgery
http://en.wikipedia.org/wiki/Bone_segment_navigation
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer-assisted_surgery
http://en.wikipedia.org/wiki/Patient_registration
http://en.wikipedia.org/wiki/Surgical_Segment_Navigator
Video

NASPÄŤ

Spirometria
Spirometria je vyšetrenie, pri ktorom lekár zisťuje funkciu pacientových pľúc. Toto vyšetrenie sa vykonáva pomocou spirometra - prístroja, ktorý zaznamenáva dýchanie pacienta. Výsledkom je graf ukazujúci objem vdýchnutého a vydýchnutého vzduchu v závislosti na čase.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spirometria
Čo je spirometria
http://www.medicarepro.sk/sk/spirometria/spirometricke-vysetrenie
Spirometria, základné informácie
http://www.stefajir.cz/?q=spirometrie

NASPÄŤ

Testery a diagnostické testy
Tester.sk
http://www.tester.sk
Rapiclear.sk
http://eshop.rapiclear.sk

Viac: Medicínske kalkulačky a testy

NASPÄŤ

Umelá oblička
Umelá oblička alebo (hemo)dialyzačný prístroj je zariadenie na odstránenie odpadových látok z krvi, ktoré sa tam prirodzene hromadia a v dôsledku nefunkčnosti obličiek sa ich organizmus nemôže zbaviť.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Umelá_oblička
http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_kidney

NASPÄŤ

Ultrasonografia
Ultrasonografia (sonografia) je na ultrazvuku postavená diagnostická zobrazovacia technika, využívaná na vizualizáciu svalov a vnútorných orgánov, ich veľkostí, štruktúry, patológii alebo lézií.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ultrasonografia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lékařská_ultrasonografie
http://en.wikipedia.org/wiki/3D_ultrasound
Zoznam ultrazvukových ambulancií
https://www.zzz.sk/zariadenia/slovensko/ultrazvukova
Video – sonografické vyšetrenie
http://www.youtube.com/watch?v=wDP95-wgUzU

NASPÄŤ

Umelá sietnica
Umělá oční sítnice funguje
http://www.rozhlas.cz
Video
http://www.youtube.com/watch?v=QfxGkVHPkS0

NASPÄŤHlavné menu l

KATALÓG A-Z
Adrenalínová turistika
Adresáre firiem
Adresáre medicína
Agroturistika
Alternatívna medicína
Anatómia (36)
Architektúra
Antikoncepcia
Astronómia (3)

Bonsaj
Botanické záhrady

Cykloturistika

Čchi-kung
Články o zdraví

Dermatológia
Detoxikácia
Detská strava
Dieťa - výchova
Diskusné fóra
Doprava - poriadky

Ekológia
Ekologické domy
E-shopy pre deti
E-shopy s kozmetikou
E-shopy zdravie

Feng-shuej
Fitness
Flóra
Formovanie postavy

Galérie
Genetika
Golf
Gynekológia

Horolezectvo
Hračky
Hrady a zámky

Choroby (43)
Chudnutie a diéty

Ikebana
Informačné centrá
Internet

Jaskyne
Joga

Kaderníctva
Kickbox
Klimaktérium
Koberce
Kozmetické salóny
Kozuby a krby
Kulturistika
Kúpaliská, voda
Kúpele
Kúpeľňa - sanita

Láska
Lekárne online
Liečiteľstvo (22)
Liečivá kozmetika

Mandala
Manikúra a pedikúra
Manželstvo
Masážne salóny
Medicínske kalkulačky
Medicínske prístroje
Menštruácia
Móda (19)

Nábytok

Obklady a dlažby
Okná
Orgány (24)
Ortopédia (3)

Parochne a príčesky
Pediatria
Pilates
Ploty
Pleť (13)
Počasie
Podlahové krytiny
Poradne-zdravie
Predškolský vek
Prsia
Psychiatria (3)
Psychológia (8)
Psychológia dieťaťa
Pútnické miesta

Ratanový nábytok
Recepty
Reklama na internete
Relaxácia
Rodina, rodičovstvo
Rybárstvo a poľovníctvo

Sauna
Senior (3)
Skalka
Ski strediská
Sklo, porcelán
Slovníky
Snowboarding
Spánok
Spravodajské kanály
Spravodajstvo turistika
Stavba - rekonštrukcia
Strava (29)
Strečing
Strecha
Svadba
Svietidlá

Školský vek
Šperky (8)
Šport (14)
Športová výživa

Tai Chi
Tantra
Tapety a dekorácie
Tehotenstvo
Turistické mapy
Turistika

Ubytovanie, wellness
Umenie

Vlasy
Voda - kúpaliská
Výživa v tehotenstve
Vzdelávanie (4)

Weby o zdraví

Zábava - hry (6)
Záclony, látky
Záhrada
Záhradný nábytok
Zberateľstvo (14)
Zdravotné pomôcky (8)
Zľavy, aukcie, práca
Zoznam miest a obcí
Zoznamky
Zumba fitness
Zvieratá (11)

Štatistika

Dátum spustenia webu:
1.máj 2011

TOPlist

piwik.jpg
copyr2.jpg

Google vyhľadávanie


Novinky na webe

NOVINKY NA WEBE
Za mesiac JÚN Cimax pre vás pripravil nové a doplnené katalógy:
Alzheimerova choroba

Hlavné menu ll

BLOG SAŠU PUEBLA O LIEČITEĽSTVE
Aktuálne články o výskume z oblasti alternatívnej medicíny, liečiteľstva.
Blog Sašu Puebla

PSYCHOTRONICKÁ PORADŇA
Hosťujúci liečiteľ: SAŠA PUEBLO
Saša Pueblo
Diagnostikovanie
Možnosti liečby
Kontakt
Ako postupovať
PRÍPADY DIAGNOSTÍK
Pokyny-liečba
Základný dotazník
Dotazník DC2
Dotazník PPD1
Dotazník Diet
Dotazník DM
Dotazník SPD
Dotazník PDX1
Dotazník DC4
Dotazník DB
Dotazník DŽ
Dotazník DS
Dotazník DU
Dotazník DZU
Dotazník DZH
Dotazník DT
Dotazník DK

TERAPIE, EZOTERIKA, LIEČITEĽSTVO
Aktuálne spravodajstvo o dianí v ezoterike a liečiteľstve, diskusné fórum, videá, biopočasie, digitálne výstavy organizované Darinou Šimkovou, katalóg webov.
FACEARCANE