Loading...
 

PSYCHOLÓGIA 

Zoznam webov o psychológii, zoznam psychoterapeutov, články, online psychologické poradne, psychologické testy, prehľad z Wikipédie.
Aktualizované: 2014

psychologia-baner.jpg

Weby o psychológii
Internetový časopis o psychológii. Netradičné prístupy v psychológii, akcie a podujatia, dobrovoľníctvo, arteterapia, rôzne testy: osobnostné, na logiku, na pozornosť, na pamäť
http://www.i-psychologia.sk
Časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných odborníkov na Slovensku, archív čísel
http://www.psychiatria-casopis.sk
Portál pomoci pri psychických a duševných problémoch. Úzkosť, depresia, psychické problémy, psychóza, organicita, schizofrénia... Zoznam psychoterapeutov. Čo je psychoterapia?
http://www.psyche.sk/web/
Členenie psychológie. Texty spracované podľa knihy Dr. Ľudovít Repáň - Psychológ bez čakárne
http://www.psychologia.sk/teoria.php
Portál o psychológii, Články a videá, príbehy čitateľov, názory odborníkov (cz)+ FB
http://psychologie.cz
https://www.facebook.com/jenmrtverybyplavousproudem
Psychológia v teórii a praxi. Archív článkov, testy (cz)
http://rudolfkohoutek.blog.cz

Duševné zdravie, psychológia. Psychologické testy, psychologické profily, relaxačná hudba, osobnosti psychológie, problematika snov, zoznamka pre ľudí s psychickými problémami, fórum (cz)
http://www.help24.cz
Poruchy osobnosti - definícia a princíp fungovania + FB
http://www.zdravie.sk/sz/content/461-39614/poruchy-osobnosti-definicia-a-princip-fungovania.html
https://www.facebook.com/ZDRAVIE.sk
Možnosti štúdia v oblasti psychológie
http://studia.education.sk/p-3203/psychologia-fakulta-psychologie/
Vydavateľstvo F - psychiatria, psychosomatika, psychoterapia. Knihy, F-Archív je zdarma prístupný zdroj psychiatrickej, psychosomatickej a neurologickej literatúry pre všetkých členov F-Klubu.
http://vydavatelstvo-f.sk
Diplomové práce z odboru: Sociálna psychológia
http://diplomovka.sme.sk/vedny-odbor/eaf/socialna-psychologia.php
Psychológia farieb
http://www.gibon.sk/page10/page10.html
10 najzaujímavejších kníh z oblasti psychológie (cz) + FB
http://www.studentpoint.cz
https://www.facebook.com/studentskyportal

Referáty z oblasti psychológie
http://referaty.aktuality.sk/psychologia
http://referaty-seminarky.sk/psychologia/
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/
http://www.zones.sk/studentske-prace/psychologia/

Psychologické testy
Rôzne psychologické testy online
http://www.i-psychologia.sk/test.php
Psychologické a diagnostické testy
http://displus.sk/psychologicke-a-diagnosticke-testy.html
Psychotesty online
http://www.psychotesty.psyx.cz
Psychologické, partnerské a iné testy online
http://www.psychotest.sk
Psychologické testy
http://www.help24.cz/index.php?page=psychologicke-testy

Psychoterapeutické služby
Katalóg klinických psychológov
http://www.azet.sk/katalog/psychologovia-klinicka-psychologia/
Psychologické poradenstvo - katalóg poskytovateľov
http://www.azet.sk/katalog/psychologicke-poradenstvo/
Klinický psychológ Mgr. Martin Miler, Bratislava Nové Mesto
http://klinickypsycholog.sk
Ambulancia klinickej psychológie, Bratislava
http://klinickapsychologia.sk
Psychológ PhDr. Miroslava Muráriková klinický a dopravný psychológ, psychoterapeut, Pezinok
http://www.terapeutka.sk

Mgr. Renáta Bekőová, Neštátna psychologická ambulancia Šaľa
http://renatabekoova.szm.com/okruhy.html
PhDr. Peter Szeliga, Ph.D., klinický psychológ a neuropsychológ, Trnava. Neuropsychologická diagnostika a terapia prostredníctvom neuropsychologickej rehabilitácie kognitívnych funkcií najmodernejším nemeckým počítačovým systémom NEUROP-2
http://www.klinickypsycholog.eu
Terra Medica, Bratislava. Klinika alternatívnej medicíny, psychoterapie, individuálna terapia, párová terapia
http://www.terramedica.sk/psychoterapia
Mgr. Boris Sopko, Bratislava. Psychologické a psychoterapeutické služby
http://www.akodalej.sk/uvod
Katarína Kárászová, Bratislava. Psychologické a psychoterapeutické služby
http://www.psychoterapia-emdr.sk

Martin Levinne, Bratislava. Alternativna psychoterapia LE DIALOGUE. Alternatívna psychoterapia LE DIALOGUE hľadá príčinu dôsledku duševnej disharmónie.
http://www.zisvojzivot.sk
https://www.facebook.com/zisvojzivot
Selfness - súkromné centrum zdravia. Psychologické poradenstvo, Trenčiansky kraj
http://www.selfnesscentrum.sk/index.htm
PhDr. Tibor Hrozáň. Poliklinika Ružinov, Bratislava. Ambulancia klinického psychológa
http://www.hrozan.sk/Okruhy.htm
Mgr. Karin BRÁNIKOVÁ, MPH., Bratislava. Privátna psychoterapeutická prax
http://psychoterapia.webnode.sk/poskytovane-sluzby/
Ambulantné krízové centrum Otvorené srdce, Trnava. Skupinové terapie závislých klientov
http://www.otvorene-srdce.sk
Drumbľa - komunitné centrum, Zvolen. Muzikoterapia, wellness muzikoterapia
http://www.drumbla.sk/index.php?page=41
Diplomovky o muzikoterapii
http://diplomovka.sme.sk/keyword/muzikoterapia.php

Bc.Miroslav Danaj, Dip.CBH, Bratislava. Hypnóza a hypnoterapia je účinným nástrojom na riešenie problémov a dosahovanie pozitívnych a trvalých zmien vo vašom živote, kde do procesu vstupuje naša vedomá alebo podvedomá myseľ
http://www.hypnoza.info
Terapeutické centurm novej generácie – SENAZ, Trnava. Hypnoterapia, duchovné liečenie energiou, liečivá masáž + FB
http://www.hypnoterapia.sk/index.php?id=63
http://www.facebook.com/pages/hypnoterapiask/178932925491403
Regresná psychoterapia, Patrik Bálint, Martin.
http://www.regresnaterapia.sk
https://www.facebook.com/Regresnaterapia
Bc.Milada Ragasová, Malacky. Regresná hlbinná psychoterapia
http://regresnaterapia.webnode.sk

Eva Rozsypalová, Bratislava. Regresná terapeutka, dietológ, individuálne poradenstvo, kurzy zdravia, liečba bolesti chrbtice
http://www.regresna-terapia.sk
Mgr. Petra Biháry, Bratislava. Liečba vnímaním a pohybom
http://www.balancelife.sk/sk/Koncentrativna-pohybova-terapia.alej
Liga za duševné zdravie, Bratislava. Arteterapia v Galérii Nezábudka
http://www.galerianezabudka.sk
OZ Terra therapeutica, Bratislava. Práca s deťmi a mládežou umením – arteterapiou
http://www.terratherapeutica.sk

Online psychologické poradne
Zena.atlas.sk
http://zena.atlas.sk/sluzby/poradne/psychologicka-poradna/
Diva.sk
http://www.diva.sk/poradna/psychologicka-poradna/
Najmama.aktuality.sk - Poradňa detskej psychologičky
http://najmama.aktuality.sk/poradna/poradna-detskej-psychologicky/
Poradna.dida.sk
http://poradna.dida.sk
Livedoctor.cz
http://www.livedoctor.cz
Mgr. Zdenka Némethová - platená služba
http://www.psychologicka.eu/online-poradna.html
Mgr. Richard Gróf, PhD. - platená služba
http://www.onlinepsycholog.sk
PhDr.Oľga Kostelníková - platená služba
http://www.ppok.sk/?id=3
PhDr.Katarína Heseková - platená služba
http://www.psychoporadna.sk

Knihy o psychológii v online kníhkupectvách
Martinus.sk Psychológia, odborná psychológia, psychológia osobnosti, psychológia pre každého, psychoterapia
http://www.martinus.sk/knihy/spolocenske-vedy-psychologia/
ABCknihy.sk. Forenzná psychológia autor: A. Heretik, Myšlienky a úvahy autor: Sigmund Freud ...
http://www.abcknihy.sk/Knihy/psychologia-1409
Uniknihy.sk. Psychológia osobnosti a sociálna psychológia, Základy psychológie ...
http://www.uniknihy.sk/kategoria/psychologia
Pantarhei.sk. Psychológia a etika. Psychológia osobnosti
http://www.pantarhei.sk/knihy/odborna-a-popularno-naucna-literatura/psychologia-etika-logika/psychologia-etika.html
Porta libri, knižné vydavateľstvo. Psychológia, dospievanie, osobný rast
http://www.porta.sk/c-12-psychologia.aspx
Eugenika.sk. Motivačná psychológia
http://www.eugenika.sk/knihy/psychologia-motivacna/

Wikipédia o psychológii
Psychológia je veda študujúca duševné javy. Psychické (duševné) javy sa tradične členia ďalej na psychické procesy, stavy a vlastnosti. Toto samostatné členenie je iba abstraktné, všetky javy fungujú vo vzájomnej súčinnosti ako celok.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Psychológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Psychológia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Psychologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychologie
Psychologické smery
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Psychologické_smery
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychologick%C3%A9_sm%C4%9Bry
Dejiny psychológie
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_psychologie
Zakladateľ analytickej psychológie Carl Gustav Jung
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jung
Sigmund Freud
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
Alfréd Adler
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alfred_Adler
Psychoanalytici, rozdelenie podľa štátov
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Psychoanalytici
Psychoanalýza
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Psychoanal%C3%BDza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Psychoanalýza
Metódy výskumu v psychológii
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metody_v%C3%BDzkumu_v_psychologii
Pracovná psychológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pracovná_psychológia
Psychosomatika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychosomatika
Psychoterapia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Psychoterapia
Sociológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sociol%C3%B3gia
Psychické prejavy osobnosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychick%C3%A9_jevy_osobnosti
Psychické vlastnosti osobnosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychick%C3%A9_vlastnosti_osobnosti
Špecifické poruchy chovania a učenia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Specifické_poruchy_chování_a_učení
Psychoterapia zameraná na klienta
http://sk.wikipedia.org/wiki/Psychoterapia_zameraná_na_klienta
Kognitívna psychológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Poznávacia_psychológia
Vývinová psychológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vývinová_psychológia
Psychopatológia je vedný odbor zaoberajúci sa príčinami, prejavmi a mechanizmami psychických porúch a chorôb
http://sk.wikipedia.org/wiki/Psychopatológia
Emočná psychológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Emočná_psychológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Emócie
Percepčná psychológia je oblasť psychológie zaoberajúca sa vnímaním okolitého sveta
http://sk.wikipedia.org/wiki/Percepčná_psychológia
Psychológia osobnosti
http://sk.wikipedia.org/wiki/Psychológia_osobnosti
Psychológia self je oblasť psychológie zaoberajúca sa vývojom a poruchami sebavedomia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Psychol%C3%B3gia_self
Sociálna psychológia je oblasť psychológie zaoberajúca sa vplyvom sociálnych faktorov na psychiku jedinca
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sociálna_psychológia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sociální_psychologie
Klinická psychológia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klinická_psychologieKATALÓG: PSYCHOLÓGIA

Hlavné menu l

KATALÓG A-Z
Adrenalínová turistika
Adresáre firiem
Adresáre medicína
Agroturistika
Alternatívna medicína
Anatómia (36)
Architektúra
Antikoncepcia
Astronómia (3)

Bonsaj
Botanické záhrady

Cykloturistika

Čchi-kung
Články o zdraví

Dermatológia
Detoxikácia
Detská strava
Dieťa - výchova
Diskusné fóra
Doprava - poriadky

Ekológia
Ekologické domy
E-shopy pre deti
E-shopy s kozmetikou
E-shopy zdravie

Feng-shuej
Fitness
Flóra
Formovanie postavy

Galérie
Genetika
Golf
Gynekológia

Horolezectvo
Hračky
Hrady a zámky

Choroby (43)
Chudnutie a diéty

Ikebana
Informačné centrá
Internet

Jaskyne
Joga

Kaderníctva
Kickbox
Klimaktérium
Koberce
Kozmetické salóny
Kozuby a krby
Kulturistika
Kúpaliská, voda
Kúpele
Kúpeľňa - sanita

Láska
Lekárne online
Liečiteľstvo (22)
Liečivá kozmetika

Mandala
Manikúra a pedikúra
Manželstvo
Masážne salóny
Medicínske kalkulačky
Medicínske prístroje
Menštruácia
Móda (19)

Nábytok

Obklady a dlažby
Okná
Orgány (24)
Ortopédia (3)

Parochne a príčesky
Pediatria
Pilates
Ploty
Pleť (13)
Počasie
Podlahové krytiny
Poradne-zdravie
Predškolský vek
Prsia
Psychiatria (3)
Psychológia (8)
Psychológia dieťaťa
Pútnické miesta

Ratanový nábytok
Recepty
Reklama na internete
Relaxácia
Rodina, rodičovstvo
Rybárstvo a poľovníctvo

Sauna
Senior (3)
Skalka
Ski strediská
Sklo, porcelán
Slovníky
Snowboarding
Spánok
Spravodajské kanály
Spravodajstvo turistika
Stavba - rekonštrukcia
Strava (29)
Strečing
Strecha
Svadba
Svietidlá

Školský vek
Šperky (8)
Šport (14)
Športová výživa

Tai Chi
Tantra
Tapety a dekorácie
Tehotenstvo
Turistické mapy
Turistika

Ubytovanie, wellness
Umenie

Vlasy
Voda - kúpaliská
Výživa v tehotenstve
Vzdelávanie (4)

Weby o zdraví

Zábava - hry (6)
Záclony, látky
Záhrada
Záhradný nábytok
Zberateľstvo (14)
Zdravotné pomôcky (8)
Zľavy, aukcie, práca
Zoznam miest a obcí
Zoznamky
Zumba fitness
Zvieratá (11)

Štatistika

Dátum spustenia webu:
1.máj 2011

TOPlist

piwik.jpg
copyr2.jpg

Google vyhľadávanie


Novinky na webe

NOVINKY NA WEBE
Za mesiac JÚN Cimax pre vás pripravil nové a doplnené katalógy:
Alzheimerova choroba

Hlavné menu ll

BLOG SAŠU PUEBLA O LIEČITEĽSTVE
Aktuálne články o výskume z oblasti alternatívnej medicíny, liečiteľstva.
Blog Sašu Puebla

PSYCHOTRONICKÁ PORADŇA
Hosťujúci liečiteľ: SAŠA PUEBLO
Saša Pueblo
Diagnostikovanie
Možnosti liečby
Kontakt
Ako postupovať
PRÍPADY DIAGNOSTÍK
Pokyny-liečba
Základný dotazník
Dotazník DC2
Dotazník PPD1
Dotazník Diet
Dotazník DM
Dotazník SPD
Dotazník PDX1
Dotazník DC4
Dotazník DB
Dotazník DŽ
Dotazník DS
Dotazník DU
Dotazník DZU
Dotazník DZH
Dotazník DT
Dotazník DK

TERAPIE, EZOTERIKA, LIEČITEĽSTVO
Aktuálne spravodajstvo o dianí v ezoterike a liečiteľstve, diskusné fórum, videá, biopočasie, digitálne výstavy organizované Darinou Šimkovou, katalóg webov.
FACEARCANE