Loading...
 

TEÓRIA HIER

Prehľad teórie rôznych hier, stratégie, stolové hry, šachy, poker.
Aktualizované: r.2014

teoria-hier-baner.jpg

Teória hier na Wikipédii
Základné informácie z teórie hier
http://sk.wikipedia.org/wiki/Teória_hier
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_her
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Hry
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Teória_hier
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Teorie_her
Stratégia v teórii hier
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strategie_(teorie_her)
Metóda alfa-beta slúžiaca na vylepšenie algoritmu minimax
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alfa-beta_ořezávání

UK Bratislava. Vyučovanie teórie hier
http://www.fses.uniba.sk/index.php?id=2293
Teória hier a etika
http://plato.stanford.edu/entries/game-ethics/
Stránka o teórii hier
http://www.gametheory.net

Definícia kombinatoriky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kombinatorika
Definícia kombinatorickej definície hier
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kombinatorick%C3%A1_teorie_her
Definícia teórie o kradnutí stratégie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Argument_o_kraden%C3%AD_strategie
Teória nevýhodného ťahu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nev%C3%BDhoda_tahu
Situácia straty
http://cs.wikipedia.org/wiki/No-win_situation
Paretov princíp
http://cs.wikipedia.org/wiki/Paret%C5%AFv_princip
Paretovo optimum - popisuje stav spoločnosti z ekonomického hľadiska
http://cs.wikipedia.org/wiki/Paretovo_optimum
Hra väzňova dilema, v ktorej každý hráč sleduje svoj prospech a neberie ohľad na prospech protihráčov
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bz%C5%88ovo_dilema
Strategická hra - bitka pohlaví, kde každý z hráčov sleduje svoj prospech, ktorý nie je v rozpore s výhodami protihráčov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_pohlav%C3%AD
Americký matematik pracujúci v oblasti teórie hier
http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Forbes_Nash
Chainstore paradox
http://en.wikipedia.org/wiki/Chainstore_paradox
Kombinačná teória hier
http://en.wikipedia.org/wiki/Combinatorial_game_theory

Slovník teórie hier
http://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_game_theory
Zoznam hier
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_games_in_game_theory
Mechanizmus dizajnu
http://en.wikipedia.org/wiki/Mechanism_design
Behaviorálna teória hier
http://en.wikipedia.org/wiki/Behavioural_game_theory
Opakovateľné hry
http://en.wikipedia.org/wiki/Repeated_game
Normálna forma hry
http://en.wikipedia.org/wiki/Normal-form_game
Rozsiahla forma hry
http://en.wikipedia.org/wiki/Extensive_form_game
Kooperatívna hra
http://en.wikipedia.org/wiki/Cooperative_game
Symetrická hra
http://en.wikipedia.org/wiki/Symmetric_game
Nulový súčet
http://en.wikipedia.org/wiki/Zero-sum_(game_theory)

Sekvenčná hra
http://en.wikipedia.org/wiki/Sequential_game
Definícia dokonalej informácie
http://en.wikipedia.org/wiki/Perfect_information
Teória determinovanosti
http://en.wikipedia.org/wiki/Determinacy
Spojovacia hra - abstraktná strategická hra
http://en.wikipedia.org/wiki/Connection_game
Gonnect - strategická stolná hra
http://en.wikipedia.org/wiki/Gonnect
Havannah - strategická stolná hra
http://en.wikipedia.org/wiki/Havannah_(game)
Stolná hra Hex
http://en.wikipedia.org/wiki/Hex_(board_game)

Stolná hra Punct
http://en.wikipedia.org/wiki/P%C3%9CNCT
Stolná hra Star
http://en.wikipedia.org/wiki/Star_(board_game)
Abstraktná strategická hra TwixT
http://en.wikipedia.org/wiki/TwixT
Abstraktná strategická hra Y
http://en.wikipedia.org/wiki/Y_(game)
Fuzzy game
http://en.wikipedia.org/wiki/Fuzzy_game
Nim - matematická herná stratégia
http://en.wikipedia.org/wiki/Nim
Star (game) - kombinačná teória hier
http://en.wikipedia.org/wiki/Star_(game)
Zero game
http://en.wikipedia.org/wiki/Zero_game
Definícia zložitosti hry
http://en.wikipedia.org/wiki/Game_complexity

Charakteristika hry Go
http://en.wikipedia.org/wiki/Go_complexity
Charakteristika hry Solved
http://en.wikipedia.org/wiki/Solved_board_games
Definícia Shannon čísla
http://en.wikipedia.org/wiki/Shannon_number
Zoznam hier a puzzle
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_NP-complete_problems#Games_and_puzzles
Charakteristika hry Go
http://en.wikipedia.org/wiki/Go_(board_game)
Ázijské hry
http://en.wikipedia.org/wiki/Go_at_the_2010_Asian_Games
Zoznam Go turnajov
http://en.wikipedia.org/wiki/Go_competitions
Informácie o hre Go
http://en.wikipedia.org/wiki/Go_equipment
Matematika v hre Go
http://en.wikipedia.org/wiki/Go_and_mathematics

Popis stratégie hry Go
http://en.wikipedia.org/wiki/Go_opening_strategy
Slová používané v hre Go
http://en.wikipedia.org/wiki/Go_proverb
Terminológia v hre Go
http://en.wikipedia.org/wiki/Go_terms
Varianty v hre Go
http://en.wikipedia.org/wiki/Go_variants
Hry hrané pomocou Go zariadení
http://en.wikipedia.org/wiki/Games_played_with_Go_equipment
Hra Hikaru no Go
http://en.wikipedia.org/wiki/Hikaru_no_Go
Zoznam stolových hier
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_board_games
Herná stratégia - Gundy´s game
http://en.wikipedia.org/wiki/Grundy's_game
Herná teória - Grundy theorem
http://en.wikipedia.org/wiki/Sprague%E2%80%93Grundy_theorem
Matematická hra - Wythoff´s game
http://en.wikipedia.org/wiki/Wythoff's_game
Hra Substract a square
http://en.wikipedia.org/wiki/Subtract_a_square

Hra Nim
http://en.wikipedia.org/wiki/Nim
Hra Dr.Nim
http://en.wikipedia.org/wiki/Dr._NIM
Hra Nimber
http://en.wikipedia.org/wiki/Nimber
Octal hra
http://en.wikipedia.org/wiki/Octal_games
Hra Nimrod
http://en.wikipedia.org/wiki/NIMROD
Hra Android Nim
http://en.wikipedia.org/wiki/Android_Nim
Hra Greedy Nim
http://en.wikipedia.org/wiki/Greedy_Nim
Charakteristika nereálneho čísla
http://en.wikipedia.org/wiki/Surreal_number
Banach-Mazur hra
http://en.wikipedia.org/wiki/Banach-Mazur_game

Sylver cionage hra
http://en.wikipedia.org/wiki/Sylver_coinage
Topologická hra
http://en.wikipedia.org/wiki/Topological_game
Zugzwang hra
http://en.wikipedia.org/wiki/Zugzwang
Popis šachových pohybov
http://en.wikipedia.org/wiki/Corresponding_squares
Terminológia hry Go
http://en.wikipedia.org/wiki/Go_terms#Seki_.28.E3.82.BB.E3.82.AD.29
Key square - pohyby v šachu
http://en.wikipedia.org/wiki/Key_square
King and pawn versus king game
http://en.wikipedia.org/wiki/King_and_pawn_versus_king_endgame
Heuristická technika v počítačovom šachu - null move heuristic
http://en.wikipedia.org/wiki/Null-move_heuristic
Hra Triangulation
http://en.wikipedia.org/wiki/Triangulation_(chess)

Charakteristika videohry
http://en.wikipedia.org/wiki/Video_game
Definícia audio hry
http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_game
Romány založené na videohrách
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Novels_based_on_video_games
Vzdelávacie hry
http://en.wikipedia.org/wiki/Educational_Games
História hier
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Games
Zberateľstvo počítačových hier
http://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_collecting
Závislosť na počítačových hrách
http://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_addiction
Zoznam developerov hier
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_game_developers
Zoznam publikateľov hier
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_game_publishers
Zoznam hier založených na komiksoch
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_games_based_on_comics
Zoznam hier založených na kreslených rozprávkach
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_games_based_on_cartoons

Zoznam web stránok videohier
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_game_websites
Hra väzňova dilema
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4z%C5%88ova_dilema
Definícia šachu
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ach_(hra)
http://en.wikipedia.org/wiki/Chess
Používaný slovník v šachu
http://en.wikipedia.org/wiki/Chess_terminology
Metódy porovnávania top šachových hráčov v histórii
http://en.wikipedia.org/wiki
Zoznam šachových kníh
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_chess_books
Zoznam šachových hráčov
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_chess_players
Šachové udalosti
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_chess_topics
Zoznam šachových majstrovstiev
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_chess_world_championship_matches
Zoznam šachových hier
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_famous_chess_games
Zoznam šachových turnajov
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_strong_chess_tournaments
Charakteristika šachovej partie
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0achov%C3%A1_partie
Gambit - šachové zahájenie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gambit
Americký šachista Wilhelm_Steinitz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Steinitz

Počítačový program vyvinutý pre šach
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rybka
Šachový server
http://cs.wikipedia.org/wiki/Free_Internet_Chess_Server
Spoločnosť, ktorá vedie šachový web, server a vytvára šachový softvér
http://cs.wikipedia.org/wiki/ChessBase
Šachové stránky a šachový softvér
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Počítače_a_šachy
Šachový internetový server
http://cs.wikipedia.org/wiki/Free_Internet_Chess_Server
Šachová hra dáma
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1l_(%C5%A1achy)

Charakteristika šachového koňa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jezdec_(%C5%A1achy)
http://en.wikipedia.org/wiki/Knight_%28chess%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jazdec_%28%C5%A1ach%29
Charakteristika šachovej figúrky voľný pešiak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voln%C3%BD_p%C4%9B%C5%A1ec
Charakteristika šachovej figúrky krytý pešiak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kryt%C3%BD_p%C4%9B%C5%A1ec
Charakteristika pešiakovej štruktúry
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9B%C5%A1cov%C3%A1_struktura
http://en.wikipedia.org/wiki/Pawn_structure
Charakteristika šachovej figúrky izolovaný pešiak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Izolovan%C3%BD_p%C4%9B%C5%A1ec
http://en.wikipedia.org/wiki/Isolated_pawn
Charakteristika šachovej figúrky dvojpešiak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dvojp%C4%9B%C5%A1ec
http://en.wikipedia.org/wiki/Doubled_pawns
Charakteristika šachu
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0achy
Charakteristika šachovej figúrky - strelec
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99elec_(%C5%A1achy)
http://en.wikipedia.org/wiki/Bishop_%28chess%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/Strelec_%28%C5%A1ach%29

Charakteristika šachovej figúrky - veža
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9B%C5%BE_(%C5%A1achy)
Zoznam šachových zahájení
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_šachových_zahájení
Charakteristika Sokolského hry
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sokolsk%C3%A9ho_hra
Šachový veľmajster Pachman
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lud%C4%9Bk_Pachman
Združenie šachistov a šachové súťaže
http://problem64.beda.cz/zpravy.htm
Slovenský šachový zväz
http://www.chess.sk
Stránka šachového zväzu Českej republiky
http://www.chess.cz
Na stránke je popísaný druh ťahu v šachu - branie mimochodom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bran%C3%AD_mimochodem

Charakteristika šachovej koncovky
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0achov%C3%A1_koncovka
Poker
http://sk.wikipedia.org/wiki/Poker
http://en.wikipedia.org/wiki/Poker
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_poker_hands
Slovník termínov používaných pre poker.
http://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_poker_terms
Príbuzná terminológia v pokri
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_poker_related_topics
Stratégia v pokri
http://en.wikipedia.org/wiki/Poker_strategy
Variácie v hre poker
http://en.wikipedia.org/wiki/Rule_variations_(poker)
Človeče nehnevaj
http://sk.wikipedia.org/wiki/Človeče_nehnevaj_sa
http://en.wikipedia.org/wiki/Mensch_%C3%A4rgere_dich_nicht

Sudoku
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sudoku
http://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Sudoku_terms_and_jargon
Sudoku puzzles
http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematics_of_Sudoku
http://en.wikipedia.org/wiki/Futoshiki
http://en.wikipedia.org/wiki/Hidato
http://en.wikipedia.org/wiki/Kakuro
http://en.wikipedia.org/wiki/KenKen
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nikoli_puzzle_types
http://en.wikipedia.org/wiki/Logic_puzzle
Maľovaná krížovka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Maľovaná_krížovka

Články zaoberajúce sa teóriou hier
Evolučná teória hier
http://diplomovka.sme.sk/praca/2588/evolucna-teoria-hier.php
Teória hier a terorizmus
http://www.blisty.cz/2003/5/22/art14094.html
Teória hier (en)
http://www.maximumpc.com



KATALÓG: VZDELÁVANIE



Hlavné menu l

KATALÓG A-Z
Adrenalínová turistika
Adresáre firiem
Adresáre medicína
Agroturistika
Alternatívna medicína
Anatómia (36)
Architektúra
Antikoncepcia
Astronómia (3)

Bonsaj
Botanické záhrady

Cykloturistika

Čchi-kung
Články o zdraví

Dermatológia
Detoxikácia
Detská strava
Dieťa - výchova
Diskusné fóra
Doprava - poriadky

Ekológia
Ekologické domy
E-shopy pre deti
E-shopy s kozmetikou
E-shopy zdravie

Feng-shuej
Fitness
Flóra
Formovanie postavy

Galérie
Genetika
Golf
Gynekológia

Horolezectvo
Hračky
Hrady a zámky

Choroby (43)
Chudnutie a diéty

Ikebana
Informačné centrá
Internet

Jaskyne
Joga

Kaderníctva
Kickbox
Klimaktérium
Koberce
Kozmetické salóny
Kozuby a krby
Kulturistika
Kúpaliská, voda
Kúpele
Kúpeľňa - sanita

Láska
Lekárne online
Liečiteľstvo (22)
Liečivá kozmetika

Mandala
Manikúra a pedikúra
Manželstvo
Masážne salóny
Medicínske kalkulačky
Medicínske prístroje
Menštruácia
Móda (19)

Nábytok

Obklady a dlažby
Okná
Orgány (24)
Ortopédia (3)

Parochne a príčesky
Pediatria
Pilates
Ploty
Pleť (13)
Počasie
Podlahové krytiny
Poradne-zdravie
Predškolský vek
Prsia
Psychiatria (3)
Psychológia (8)
Psychológia dieťaťa
Pútnické miesta

Ratanový nábytok
Recepty
Reklama na internete
Relaxácia
Rodina, rodičovstvo
Rybárstvo a poľovníctvo

Sauna
Senior (3)
Skalka
Ski strediská
Sklo, porcelán
Slovníky
Snowboarding
Spánok
Spravodajské kanály
Spravodajstvo turistika
Stavba - rekonštrukcia
Strava (29)
Strečing
Strecha
Svadba
Svietidlá

Školský vek
Šperky (8)
Šport (14)
Športová výživa

Tai Chi
Tantra
Tapety a dekorácie
Tehotenstvo
Turistické mapy
Turistika

Ubytovanie, wellness
Umenie

Vlasy
Voda - kúpaliská
Výživa v tehotenstve
Vzdelávanie (4)

Weby o zdraví

Zábava - hry (6)
Záclony, látky
Záhrada
Záhradný nábytok
Zberateľstvo (14)
Zdravotné pomôcky (8)
Zľavy, aukcie, práca
Zoznam miest a obcí
Zoznamky
Zumba fitness
Zvieratá (11)

Štatistika

Dátum spustenia webu:
1.máj 2011

TOPlist

piwik.jpg
copyr2.jpg

Google vyhľadávanie


Novinky na webe

NOVINKY NA WEBE
Za mesiac JÚN Cimax pre vás pripravil nové a doplnené katalógy:
Alzheimerova choroba

Hlavné menu ll

BLOG SAŠU PUEBLA O LIEČITEĽSTVE
Aktuálne články o výskume z oblasti alternatívnej medicíny, liečiteľstva.
Blog Sašu Puebla

PSYCHOTRONICKÁ PORADŇA
Hosťujúci liečiteľ: SAŠA PUEBLO
Saša Pueblo
Diagnostikovanie
Možnosti liečby
Kontakt
Ako postupovať
PRÍPADY DIAGNOSTÍK
Pokyny-liečba
Základný dotazník
Dotazník DC2
Dotazník PPD1
Dotazník Diet
Dotazník DM
Dotazník SPD
Dotazník PDX1
Dotazník DC4
Dotazník DB
Dotazník DŽ
Dotazník DS
Dotazník DU
Dotazník DZU
Dotazník DZH
Dotazník DT
Dotazník DK

TERAPIE, EZOTERIKA, LIEČITEĽSTVO
Aktuálne spravodajstvo o dianí v ezoterike a liečiteľstve, diskusné fórum, videá, biopočasie, digitálne výstavy organizované Darinou Šimkovou, katalóg webov.
FACEARCANE