Loading...
 

UCHO

Zoznam stránok o uchu a sluchu. Hluchota, Meniérova choroba, tinitus, zápaly uší, alternatívna liečba uší, zoznam e-shopov s prípravkami na uši, zoznam výrobcov načúvacích prístrojov, online testy sluchu, videá o uchu – anatómia a masáže, stránky o uchu z Wikipédie.
Aktualizované: 2017

ucho-banner.jpgČo je ucho, anatómia ucha
Ucho je orgán sluchu a rovnováhy. Rozdeľujeme ho u človeka anatomicky, vývojovo i funkčne na tri časti: vonkajšie ucho, stredné ucho a vnútorné ucho. Ucho mladého človeka dokáže vnímať zvuk v rozsahu frekvencií 20 - 20 000 hertzov, starší človek zvyčajne počuje len v rozmedzí frekvencií 50 do 8000 Hz.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ucho
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ucho
Viac stránok o anatómii ucha, 3D modely
http://www.cimax.sk/lieky/anatomia-ucho

Weby a články o uchu a sluchu
Archív otázok poradne ORL + FB
http://www.zdravie.sk/sekcia/27/nosno-usno-krcne/?filter=u%C5%A1i
http://www.zdravie.sk/sekcia/27/nosno-usno-krcne/?filter=sluch
https://www.facebook.com/ZDRAVIE.sk
Články o ušných chorobách detí + FB
http://detskechoroby.rodinka.sk/detske-choroby/hlava/usi/
https://www.facebook.com/rodinka.sk
Stránky pre rodičov detí s poruchou sluchu
http://infosluch.sk
Roztrhnutie ušného bubienka, príznaky, diagnostika, liečba
http://www.zdravie.sk/obsah/23444/roztrhnutie-usneho-bubienka/
Lietanie a detské uši. Zmena tlaku a dôsledok pre uši
http://detskechoroby.rodinka.sk/detske-choroby/hlava/usi/lietanie-usi-bolest/
https://www.facebook.com/rodinka.sk
Hudobný sluch
http://hudobnaporadna.sk/336/hudobny-sluch/
Ucho, choroby, ušné testy, liečba, cvičenia, operácie (en)
http://www.webmd.com/brain/picture-of-the-ear

Ušný maz. Ako správne odstrániť maz v uchu?
http://primar.sme.sk/c/4117043/usny-maz.html
Koniec tyčinkám, sponkám, kľúčom. Uši sa správne čistia prstom + FB
http://zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/13337-koniec-tycinkam-sponkam-klucom-usi-sa-spravne-cistia-prstom/
https://www.facebook.com/ZdraviePravda
Zaľahlo vám v uchu? Po týždni už nečakajte, choďte k ušnému!
http://www.pluska.sk/izdravie/budme-zdravi/u-lekara/07/zalahlo-vam-uchu-po-tyzdni-necakajte-chodte-k-usnemu.html
Zaľahnuté ucho, diskusia
http://www.zzz.sk/?diskusia=7909
Ušný maz a problémy s ušnými zátkami
http://www.euromd.cz/clanky/usni-maz-a-problemy-s-usnimi-zatkami
Svrbenie v ušiach: Čo pomôže, keď sa netvorí prirodzený maz?
http://zivot.azet.sk/clanok/14567/svrbenie-v-usiach-co-pomoze-ked-sa-netvori-prirodzeny-maz.html

Ucho - referáty
Ucho (gym)
http://referaty.atlas.sk
Ucho (zš)
http://referaty.atlas.sk/prirodne_vedy/biologia_a_geologia/18266/
Anatómia ucha (soš)
http://referaty.atlas.sk/prakticke-pomocky/maturitne-otazky/49345/anatomia-ucha
Ucho
http://referaty.hladas.sk/referat.php/ucho/16/8603
Uši
http://referaty.aktuality.sk/usi/referat-6921
Vnútorné ucho
http://antiskola.eu/sk/referaty/8098-vnutorne-ucho
https://www.facebook.com/pages/Antiškolaeu/501492086554519
Hluchota (vš)
http://referaty.atlas.sk/prirodne_vedy/biologia_a_geologia/21813
Hluchota (soš)
http://referaty.atlas.sk/odborne_humanitne/pedagogika/8274/

Psychotronická poradňa
Navštívte liečiteľskú poradňu Sašu Puebla.
Konzultácia chorôb ucha a sluchu.
Dajte si na diaľku spraviť návrh,
ako liečiť chorobné stavy ucha.
www.cimax.sk/lieky/sasa-pueblo

HLUCHOTA
Hluchota je znížená alebo chýbajúca schopnosť vnímať zvukové informácie. Aj keď niektoré prípady straty sluchu sú vratné lekárskou liečbou, mnohé vedú k trvalému postihnutiu. Veľmi dôležitý je vek, v ktorom sluchová strata nastala, pretože to môže ovplyvniť osvojenie si hovorenej reči. Sluchové kompenzačné pomôcky a kochleárne implantáty môžu zmierniť niektoré problémy spôsobené sluchovou poruchou, ale nemôžu sluch plnohodnotne nahradiť. Osobám s nedoslýchavosťou okrem sluchových rehabilitačných prostriedkov slúžia aj sluchové pomôcky a prostriedky na uľahčenie komunikácie.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hluchota
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Hluchota

Hluchota, všeobecné informácie
http://www.zdravie.sk/obsah/27381/hluchota/
Čo je hluchota, príčiny, kategórie sluchových porúch
http://sestra.sk/Hluchota
Hluchota a kochleárna implantácia
http://www.orl-lfuk.sk/hluchota_a_KI.php
Portál o poruche sluchu. Informácie a články: Ucho a počutie, Príznaky straty sluchu, Primeraný vývin reči, Dôsledky straty sluchu, Príčiny straty sluchu, Vyšetrenia sluchu, Typy porúch sluchu, Audiogram, Načúvacie prístroje, Kompenzačné pomôcky, Kochleárny implantát
http://infosluch.sk/wp/porucha-sluchu/
Detská ORL klinika, Bratislava. Online poradňa, užitočné články pre rodičov
http://www.detskaorl.sk/?page_id=300
Vyšetrovacie metódy ucha, choroby vonkajšieho, stredného a vnútorného ucha (cz)
http://is.muni.cz
Zistite, čo všetko by ste mali vedieť o foniatrickom vyšetrení
http://vysetrenie.zoznam.sk/cl/1000665/1351747/Zistite--co-vsetko-by-ste-mali-vediet-o-foniatrickom-vysetreni
Vyšetrenie sluchu - audiometria
http://usmevsciarkou.sk/audiometria.html
Vyšetrenie sluchu - aké metódy sa používajú (cz)
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Vyšetření_sluchu

Tympanometria - vyšetrenie bubienka
http://usmevsciarkou.sk/tympanometria.html
Poruchy sluchu u detí. Ukazovatele súvisiace s rizikom poruchy sluchu, kedy je nutné vyšetrenie sluchu
http://www.mamaaja.sk/zdravie/zdravie-deti/poruchy-sluchu-u-deti/
Kochleárny implantát. Ako funguje, čo to je
http://detskechoroby.rodinka.sk/detske-choroby/hlava/o-poruchach-sluchu/kochlearny-implantat/
Ako sa žije s poruchou sluchu, rozhovor
http://detskechoroby.rodinka.sk/detske-choroby/hlava/o-poruchach-sluchu/ako-sa-zije-s-poruchou-sluchu/
O poruchách sluchu
http://detskechoroby.rodinka.sk/detske-choroby/hlava/usi/o-poruchach-sluchu/o-poruchach-sluchu/
Príznaky poruchy sluchu
http://www.audioprotetika.sk/index.php/pre-klientov/porucha-sluchu/priznaky-poruchy-sluchu
Príčiny poruchy sluchu, vyšetrenia sluchu, audiogram
http://infosluch.sk/wp/porucha-sluchu/priciny-poruchy-sluchu/
Program biokorekcie straty sluchu – hluchoty výživovými prípravkami
http://www.tiansi.sk/hluchota
Skríningové vyšetrenie sluchu novorodencov + FB
http://www.mamatata.sk/node/212056
https://www.facebook.com/pages/wwwmamatatask

Zoznamy škôl a organizácií pre sluchovo postihnutých
Zoznam centier špeciálno-pedagogického poradenstva
http://infosluch.sk/wp/linky/centra-specialno-pedagogickeho-poradenstva/
Špeciálne materské školy pre sluchovo postihnuté deti
http://infosluch.sk/wp/linky/materske-skoly-pre-sluchovo-postihnutych/
Základné školy pre sluchovo postihnutých
http://infosluch.sk/wp/linky/zakladne-skoly-pre-sluchovo-postihnutych-2/
Stredné odborné učilištia pre sluchovo postihnutú mládež
http://infosluch.sk/wp/linky/stredne-skoly-pre-sluchovo-postihnutych/
Školy pre viacnásobne sluchovo postihnutých
http://infosluch.sk/wp/linky/skoly-pre-viacnasobne-sluchovo-postihnutych/
Organizácie a iné zaujímavé linky pre sluchovo postihnutých
http://infosluch.sk/wp/linky/organizacie-a-zaujimave-linky-v-zahranici/

NASPÄŤ

Online testy sluchu
Audiotest
https://www.mentio.cz/Audiotest
Online test sluchu
http://www.hear-it.org/Online-Hearing-Test
Test sluchu - video. Zvuky od 100 Hz až do 25 000 Hz. Dokedy počujete zvuk?
http://gigavideo.sk/test-sluchu/
Online test sluchu. Otestujte si, ako počujete zvuky o frekvencii 8 – 22 KHz (en)
http://www.noiseaddicts.com/2009/03/can-you-hear-this-hearing-test/

NASPÄŤ

MENIÉROVA CHOROBA
Méniérova choroba je porucha vnútorného ucha, ktorá môže mať vplyv na sluch a rovnováhu v rôznej miere. Je charakterizovaná epizódami závratov, hlbokým hučaním v ušiach.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ménière's_disease
http://de.wikipedia.org/wiki/Morbus_Meni%C3%A8re

Meniérova choroba. Popis choroby, príznaky, diagnostika a liečba Meniérovej choroby (cz)
http://nemoci.vitalion.cz/menierova-choroba/
Meniérova choroba. Všeobecné informácie o chorobe (cz)
http://www.stefajir.cz/?q=menierova-choroba
Meniérov syndróm
http://www.zzz.sk/?clanok=2283
Výživové prípravky pri Meniérovej chorobe
http://www.zdravienamieru.sk/zoznam-ochoreni/menierova-choroba/
Meniérova choroba, pískání nebo šumění v uchu, motání hlavy. Odporučené bylinné čaje, výživové prípravky, cvičenie + FB
http://www.dedekkorenar.cz/choroby/smysly/menierova-choroba-piskani-nebo-sumeni-v-uchu-motani-hlavy.html
https://www.facebook.com/pages/Dědek-kořenář-B-Nový/182153378474598

NASPÄŤ

TINITUS
Tinitus alebo hučanie v ušiach alebo ušný šelest je (trvalejšie) počutie zvukov (hučania, šumenia, zvonenia, pískania, klopania a podobne) v uchu iných než tých, ktoré prichádzajú zvonka (halucinácie sa pod pojem nezaraďujú). Zvuky môžu v rôznych intervaloch silnieť alebo slabnúť.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tinitus
http://en.wikipedia.org/wiki/Tinnitus

Základné informácie o chorobe a možnosti liečby. Máte hučanie v ušiach?
http://www.tinnitus.fs.sk
Tinitus, príznaky, príčiny, liečba
http://www.zdravie.sk/sz/content/154-272/tinitus.html
Tinnitus – informačný článok
http://www.deafclub.eu/clanky
Tinitus a jeho liečba. Čo robiť, keď píska, zvoní, bzučí alebo hučí v ušiach?
http://tinnitool.webnode.sk
Zdravotné pomôcky na tinnitus. Zvuková terapia pre zníženie vnímania tinnitusu na CD, zvukový vankúš, TinniTool EarLaser na liečbu tinitusu, analýza tinitusu, online zvukový test
http://eshop.tinnitool.eu
Tinnitus (ušné šelesty). Typy tinnitu, ktoré choroby môžu byť spojené so vznikom subjektívneho tinnitu
http://www.orl-lfuk.sk/tinnitus.php
Rady masérky Danky pri pískaní v ušiach (cz)
http://masaze-dana.cz/blog/category/nemoci-1/piskani-v-usich/
Ak vám píska v ušiach, návštevu lekára neodkladajte
http://primar.sme.sk/c/5770151/ak-vam-piska-v-usiach-navstevu-lekara-neodkladajte.html
Diskusné fóra o tinituse
http://www.zdrava-vyziva.net/diskuze-tinitus-usni-122
http://www.zzz.sk/?diskusia=17898
http://www.modrykonik.sk/forum/tema/tinnitus-ako-sa-s-nim-da-zit/
http://www.porada.sk/archive/index.php/t-62485.html

NASPÄŤ

ZÁPAL STREDNÉHO UCHA
Zápal stredného ucha je časté, bolestivé ochorenie prejavujúce sa prevažne u detí. Rozlišujeme zápal akútny, trvajúci len niekoľko dní a zápal chronický, ktorý môže trvať aj podstatne dlhšie.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zánět_středního_ucha

Zápal stredného ucha, príznaky, príčiny, liečba
http://www.zdravie.sk/sz/content/154-281/zapal-stredneho-ucha.html
Zápal stredného ucha, diagnostika, klinické príznaky, bolesť ucha, terapia
http://www.hpl.sk/main.php?go=ochoreli-ste/choroby/zapal-str-ucha
Zápal stredného ucha, akútna otitis media. Symptómy sú bolesti v ušiach, znížená schopnosť sluchu, horúčka a pocit choroby, pričom sa postihnuté dojčatá nápadne často chytajú za ucho.
http://primar.sme.sk/c/4117230/zapal-stredneho-ucha-akutna-otitis-media.html
Zákerný zápal stredného ucha: Môže viesť k operácii! Pre zápal stredného ucha je charakteristická náhla bolesť ucha, porucha sluchu, rýchly nástup horúčky, nepokoj, vracanie a u detí, pri ktorých je výskyt tohto ochorenia najčastejšie, aj hnačka.
http://lesk.cas.sk/clanok/15052/zakerny-zapal-stredneho-ucha-moze-viest-k-operacii.html
Zápal stredného ucha u detí a infekcie horných dýchacích ciest. Čo je vírusový zápal ucha? Prvým príznakom zápalu je obyčaje bolesť. Pri vírusovom zápale blanky bubienka hovoríme o myringitíde. Vtedy sa na bubienku môžu vytvárať číre alebo aj krvavé pľuzgieriky (buly), ktoré môžu praskať a rodičia si všimnú, že dieťaťu vyteká z uška číra tekutina alebo krv.
http://www.detskaorl.sk/?p=352
Zápal stredného ucha u detí
http://www.modrykonik.sk/fotoblog/strapco13/clanok/zapal-stredneho-ucha-u-deti/
Zápal stredného ucha, príčiny, vznik, príznaky, liečba bolesti ucha, prognóza
http://www.choredieta.sk/index.php/usi-nos/zapal-stredneho-ucha
Zápal stredného ucha prebieha v 4. fázach a od fázy zápalu závisí aj jeho liečba. V 1. fáze je prítomné zaľahnutie a bolesť ucha.
http://www.mamaaja.sk/zdravie/zdravie-deti/zapal-stredneho-ucha/
Zápal stredného ucha niekedy potrápi väčšinu malých detí
http://baby-web.topky.sk/clanky/a3073-Zapal-stredneho-ucha-niekedy-potrapi-vacsinu-malych-deti.aspx
Trápia vás bolesti uší? Poradíme vám, ako s nimi zatočiť. Liečba teplom a kľudom
http://plnielanu.zoznam.sk/c/1721/trapia-vas-bolesti-usi-poradime-vam-ako-s-nimi-zatocit
Diskusné fórum: Zápal stredného ucha
http://www.zdravie.sk/sz/510/t100639/p1/zapal-stredneho-ucha.html

NASPÄŤ

ZÁPAL VONKAJŠIEHO UCHA
Zápal vonkajšieho ucha, príznaky, príčiny, liečba
http://www.zdravie.sk/sz/content/132-283/zapal-vonkajsieho-ucha.html
Zápaly vonkajšieho ucha, vírusové infekcie vonkajšieho ucha, ruža, ekzémy
http://www.orl-lfuk.sk/zapaly_vonkajsieho_ucha.php
Zápaly vonkajšieho zvukovodu (Externá otitída)
http://www.detskaorl.sk/?p=357
Niektoré choroby ucha: Chronický zápal stredného ucha, cholesteatóm, zápal kosti (ostitída), hluchota, Otoskleróza, presbyakúzia, zníženie sluchovej ostrosti
http://www.ozinfodom.info
Výskyt mikroskopických húb u pacientov s diagnózou otitis externa
http://www.hpl.sk/main.php?go=ochoreli-ste/choroby/otitis
Zápal vonkajšieho ucha. Ochorenie sa nazýva aj „plavecké ucho“.
http://najmama.aktuality.sk/clanok/226309/zapal-vonkajsieho-ucha/
Ušné zápaly + FB
http://dia.hnonline.sk
https://www.facebook.com/casopis.diabetik
Zápalové ušné ochorenia (cz)
http://www.celostnimedicina.cz/zanetliva-usni-onemocneni.htm

NASPÄŤ

Alternatívna liečba bolesti uší
Trápia vás bolesti uší? Poradíme vám, ako s nimi zatočiť
http://plnielanu.zoznam.sk/c/1721/trapia-vas-bolesti-usi-poradime-vam--ako-s-nimi-zatocit
Čo zaberá na bolesti uší? Pomôžu aj domáce produkty + FB
http://lesk.cas.sk/clanok/98314/co-zabera-na-bolesti-usi-pomozu-aj-domace-produkty.html
https://www.facebook.com/lesk.sk
Fórum: Prosím o radu ohľadom bolesti zubov, ucha..
http://www.zdravie.sk/forum/1405585/prosim-o-radu-ohladom-bolesti-zubov-ucha/
Ako na bolesti uší bez liekov
http://detskechoroby.rodinka.sk/detske-choroby/hlava/usi/ako-na-bolesti-usi-bez-liekov/
Babské recepty nielen na bolesť ucha
http://www.ahojahoj.szm.com/ahoj_clanok_lekaren.htm
Ako liečiť homeopaticky angínu, bolesti uší
http://homeopatie.ivories.cz

NASPÄŤ

Načúvacie prístroje a kochleárne implantáty
Protetika a.s. Načúvacie prístroje a hlasová protéza
http://www.protetika.sk/sk/nacuvacie-pristroje-m/
Audioprotetika Dunaj, s.r.o. Služby pre sluchovo postihnutých
http://www.audioprotetika.sk
Hansaton Slovensko. Digitálne načúvacie prístroje Hansaton
http://www.hansaton.sk/poruchy-sluchu/nacuvacie-pristroje/nacuvacie-pristroje/
CIS Slovakia s. r.o. Kochleárne implantáty rakúskeho výrobcu MED-EL.
http://www.cis-slovakia.sk/ki.php
Widex - Slovton Slovakia s. r.o. Výroba a vývoj načúvacích prístrojov. Rôzne typy + cenník
http://www.widex-slovton.sk/nacuvacie-pristroje/
Vantech s. r.o. Načúvacie prístroje a príslušenstvo
http://www.vantech.sk
Video - ako pracuje MED-EL implantát v uchu
http://www.youtube.com/watch?v=ahrKaHrrmcw

NASPÄŤ

E-shopy s liekmi na uši a sluch
Magister.sk. Ušné spreje a kvapky do uší
http://www.magister.sk/prehlad-kategorii/kategoria/oci-usi-hygiena-usi/
Bezchoroby.sk. Kvapky do uší bez receptu Audiron
http://bezchoroby.sk/audiron-usne-kvapky.html
Ochrpomocky.sk. Štuple do uší a iné ochranné pomôcky
http://www.ochrpomocky.sk/laverna/eshop/11-1-Ochrana-sluchu/13-2-Stuple-do-usi
Fabox.sk. Ochranné pracovné pomôcky a odevy, štuple do uší
http://www.fabox.sk/rukavice/53-stuple-do-usi
Bohatstvo-prirody.sk. Prípravky vhodné pri hučaní v ušiach
http://www.bohatstvo-prirody.sk/hucanie-v-usiach/
https://www.facebook.com/pages/Bohatstvo-prirodysk/138207499592224
Docsimon.sk. Gingio tablety
http://www.docsimon.sk/kategorie/usi-a-sluch
Slnieckova.sk. Ušné sviečky
http://slnieckova.sk/p/usne-sviecky/

NASPÄŤ

Video–masáže ucha
Jednoduchá masáž uší pro sebeovládání
http://www.youtube.com/watch?v=cdQP39Gqp2A
Automasáž uší: tři varianty
http://www.youtube.com/watch?v=GFUDozK6QNA
How to Do Shiatsu Ear Massages
http://www.youtube.com/watch?feature
Self Ear Massage - Verena's Gifts of Health
http://www.youtube.com/watch?v=vK2l-6zgc5E
Auriculotherapy
http://www.youtube.com/watch?v=JhTZt3VA0sc

NASPÄŤ

Video–ako funguje ucho, anatómia
The Sense of Hearing
http://www.youtube.com/watch?v=fm7t5S09iUg
How labyrinthitis develops
http://www.youtube.com/watch?v=WNMa3lNcdfk
Anatomy of the Ear and Hearing Loss
http://www.youtube.com/watch?v=-AejKSDozgg
Přenos zvukových vln v prostoru ucha
http://www.youtube.com/watch?v=PqgeWsKczVY

NASPÄŤ

Wikipédia - ucho
Ucho
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ucho
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ucho
http://en.wikipedia.org/wiki/Ear
Vonkajšie ucho
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vonkajšie_ucho
http://en.wikipedia.org/wiki/Outer_ear
Ušnica
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ušnica
http://en.wikipedia.org/wiki/Pinna_(anatomy)
Stredné ucho
http://sk.wikipedia.org/wiki/Stredné_ucho
http://cs.wikipedia.org/wiki/Střední_ucho
http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_ear
Stredné ucho - sluchové kostičky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sluchové_kůstky
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sluchové_kostičky
http://en.wikipedia.org/wiki/Ossicles
Eustachova trubica
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eustachova_trubice
http://en.wikipedia.org/wiki/Eustachian_tube
Stredné ucho - napínač bubienka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Napínač_bubínku
http://en.wikipedia.org/wiki/Tensor_tympani_muscle
Vnútorné ucho
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vnútorné_ucho
http://en.wikipedia.org/wiki/Inner_ear
Labyrint
http://sk.wikipedia.org/wiki/Labyrint_(ucho)
Ušný bubienok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bubínek_(anatomie)
http://en.wikipedia.org/wiki/Eardrum
Kladivko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kladivko_(ucho)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kladívko_(anatomie)
http://en.wikipedia.org/wiki/Malleus
Nákovka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nákovka_(ucho)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kovadlinka
http://en.wikipedia.org/wiki/Incus

Strmienok
http://sk.wikipedia.org/wiki/Strmienok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Třmínek
http://en.wikipedia.org/wiki/Stapes
Slimák
http://cs.wikipedia.org
Sluch
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sluch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sluch
http://en.wikipedia.org/wiki/Hearing_%28sense%29
Zvuk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zvuk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zvuk
http://en.wikipedia.org/wiki/Sound
Zápal stredného ucha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Otitis_media
Závraty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1vra%C5%A5
http://en.wikipedia.org/wiki/Vertigo
Ménièrova choroba
http://en.wikipedia.org/wiki/Ménière's_disease
http://de.wikipedia.org/wiki/Morbus_Meni%C3%A8re
Hluchota
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hluchota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hluchota
http://en.wikipedia.org/wiki/Hearing_loss
Kochleárny implantát
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kochleárny_implantát
http://en.wikipedia.org/wiki/Cochlear_implant
Audiometer
http://cs.wikipedia.org/wiki/Audiometrie
http://en.wikipedia.org/wiki/Audiometer
Audiogram
http://en.wikipedia.org/wiki/Audiogram
Audiológia
http://en.wikipedia.org/wiki/Audiology

NASPÄŤKATALÓG: ORGÁNY

Hlavné menu l

KATALÓG A-Z
Adrenalínová turistika
Adresáre firiem
Adresáre medicína
Agroturistika
Alternatívna medicína
Anatómia (36)
Architektúra
Antikoncepcia
Astronómia (3)

Bonsaj
Botanické záhrady

Cykloturistika

Čchi-kung
Články o zdraví

Dermatológia
Detoxikácia
Detská strava
Dieťa - výchova
Diskusné fóra
Doprava - poriadky

Ekológia
Ekologické domy
E-shopy pre deti
E-shopy s kozmetikou
E-shopy zdravie

Feng-shuej
Fitness
Flóra
Formovanie postavy

Galérie
Genetika
Golf
Gynekológia

Horolezectvo
Hračky
Hrady a zámky

Choroby (43)
Chudnutie a diéty

Ikebana
Informačné centrá
Internet

Jaskyne
Joga

Kaderníctva
Kickbox
Klimaktérium
Koberce
Kozmetické salóny
Kozuby a krby
Kulturistika
Kúpaliská, voda
Kúpele
Kúpeľňa - sanita

Láska
Lekárne online
Liečiteľstvo (22)
Liečivá kozmetika

Mandala
Manikúra a pedikúra
Manželstvo
Masážne salóny
Medicínske kalkulačky
Medicínske prístroje
Menštruácia
Móda (19)

Nábytok

Obklady a dlažby
Okná
Orgány (24)
Ortopédia (3)

Parochne a príčesky
Pediatria
Pilates
Ploty
Pleť (13)
Počasie
Podlahové krytiny
Poradne-zdravie
Predškolský vek
Prsia
Psychiatria (3)
Psychológia (8)
Psychológia dieťaťa
Pútnické miesta

Ratanový nábytok
Recepty
Reklama na internete
Relaxácia
Rodina, rodičovstvo
Rybárstvo a poľovníctvo

Sauna
Senior (3)
Skalka
Ski strediská
Sklo, porcelán
Slovníky
Snowboarding
Spánok
Spravodajské kanály
Spravodajstvo turistika
Stavba - rekonštrukcia
Strava (29)
Strečing
Strecha
Svadba
Svietidlá

Školský vek
Šperky (8)
Šport (14)
Športová výživa

Tai Chi
Tantra
Tapety a dekorácie
Tehotenstvo
Turistické mapy
Turistika

Ubytovanie, wellness
Umenie

Vlasy
Voda - kúpaliská
Výživa v tehotenstve
Vzdelávanie (4)

Weby o zdraví

Zábava - hry (6)
Záclony, látky
Záhrada
Záhradný nábytok
Zberateľstvo (14)
Zdravotné pomôcky (8)
Zľavy, aukcie, práca
Zoznam miest a obcí
Zoznamky
Zumba fitness
Zvieratá (11)

Štatistika

Dátum spustenia webu:
1.máj 2011

TOPlist

copyr2.jpg

Google vyhľadávanie


Hlavné menu ll