Loading...
 

UCHO

Zoznam stránok o uchu a sluchu. Hluchota, Meniérova choroba, tinitus, zápaly uší, alternatívna liečba uší, zoznam e-shopov s prípravkami na uši, zoznam výrobcov načúvacích prístrojov, online testy sluchu, videá o uchu – anatómia a masáže, stránky o uchu z Wikipédie.
Aktualizované: 2017

ucho-banner.jpgČo je ucho, anatómia ucha
Ucho je orgán sluchu a rovnováhy. Rozdeľujeme ho u človeka anatomicky, vývojovo i funkčne na tri časti: vonkajšie ucho, stredné ucho a vnútorné ucho. Ucho mladého človeka dokáže vnímať zvuk v rozsahu frekvencií 20 - 20 000 hertzov, starší človek zvyčajne počuje len v rozmedzí frekvencií 50 do 8000 Hz.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ucho
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ucho
Viac stránok o anatómii ucha, 3D modely
http://www.cimax.sk/lieky/anatomia-ucho

Weby a články o uchu a sluchu
Archív otázok poradne ORL + FB
http://www.zdravie.sk/sekcia/27/nosno-usno-krcne/?filter=u%C5%A1i
http://www.zdravie.sk/sekcia/27/nosno-usno-krcne/?filter=sluch
https://www.facebook.com/ZDRAVIE.sk
Články o ušných chorobách detí + FB
http://detskechoroby.rodinka.sk/detske-choroby/hlava/usi/
https://www.facebook.com/rodinka.sk
Stránky pre rodičov detí s poruchou sluchu
http://infosluch.sk
Roztrhnutie ušného bubienka, príznaky, diagnostika, liečba
http://www.zdravie.sk/obsah/23444/roztrhnutie-usneho-bubienka/
Lietanie a detské uši. Zmena tlaku a dôsledok pre uši
http://detskechoroby.rodinka.sk/detske-choroby/hlava/usi/lietanie-usi-bolest/
https://www.facebook.com/rodinka.sk
Hudobný sluch
http://hudobnaporadna.sk/336/hudobny-sluch/
Ucho, choroby, ušné testy, liečba, cvičenia, operácie (en)
http://www.webmd.com/brain/picture-of-the-ear

Ušný maz. Ako správne odstrániť maz v uchu?
http://primar.sme.sk/c/4117043/usny-maz.html
Koniec tyčinkám, sponkám, kľúčom. Uši sa správne čistia prstom + FB
http://zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/13337-koniec-tycinkam-sponkam-klucom-usi-sa-spravne-cistia-prstom/
https://www.facebook.com/ZdraviePravda
Zaľahlo vám v uchu? Po týždni už nečakajte, choďte k ušnému!
http://www.pluska.sk/izdravie/budme-zdravi/u-lekara/07/zalahlo-vam-uchu-po-tyzdni-necakajte-chodte-k-usnemu.html
Zaľahnuté ucho, diskusia
http://www.zzz.sk/?diskusia=7909
Ušný maz a problémy s ušnými zátkami
http://www.euromd.cz/clanky/usni-maz-a-problemy-s-usnimi-zatkami
Svrbenie v ušiach: Čo pomôže, keď sa netvorí prirodzený maz?
http://zivot.azet.sk/clanok/14567/svrbenie-v-usiach-co-pomoze-ked-sa-netvori-prirodzeny-maz.html

Ucho - referáty
Ucho (gym)
http://referaty.atlas.sk
Ucho (zš)
http://referaty.atlas.sk/prirodne_vedy/biologia_a_geologia/18266/
Anatómia ucha (soš)
http://referaty.atlas.sk/prakticke-pomocky/maturitne-otazky/49345/anatomia-ucha
Ucho
http://referaty.hladas.sk/referat.php/ucho/16/8603
Uši
http://referaty.aktuality.sk/usi/referat-6921
Vnútorné ucho
http://antiskola.eu/sk/referaty/8098-vnutorne-ucho
https://www.facebook.com/pages/Antiškolaeu/501492086554519
Hluchota (vš)
http://referaty.atlas.sk/prirodne_vedy/biologia_a_geologia/21813
Hluchota (soš)
http://referaty.atlas.sk/odborne_humanitne/pedagogika/8274/

Psychotronická poradňa
Navštívte liečiteľskú poradňu Sašu Puebla.
Konzultácia chorôb ucha a sluchu.
Dajte si na diaľku spraviť návrh,
ako liečiť chorobné stavy ucha.
www.cimax.sk/lieky/sasa-pueblo

HLUCHOTA
Hluchota je znížená alebo chýbajúca schopnosť vnímať zvukové informácie. Aj keď niektoré prípady straty sluchu sú vratné lekárskou liečbou, mnohé vedú k trvalému postihnutiu. Veľmi dôležitý je vek, v ktorom sluchová strata nastala, pretože to môže ovplyvniť osvojenie si hovorenej reči. Sluchové kompenzačné pomôcky a kochleárne implantáty môžu zmierniť niektoré problémy spôsobené sluchovou poruchou, ale nemôžu sluch plnohodnotne nahradiť. Osobám s nedoslýchavosťou okrem sluchových rehabilitačných prostriedkov slúžia aj sluchové pomôcky a prostriedky na uľahčenie komunikácie.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hluchota
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Hluchota

Hluchota, všeobecné informácie
http://www.zdravie.sk/obsah/27381/hluchota/
Čo je hluchota, príčiny, kategórie sluchových porúch
http://sestra.sk/Hluchota
Hluchota a kochleárna implantácia
http://www.orl-lfuk.sk/hluchota_a_KI.php
Portál o poruche sluchu. Informácie a články: Ucho a počutie, Príznaky straty sluchu, Primeraný vývin reči, Dôsledky straty sluchu, Príčiny straty sluchu, Vyšetrenia sluchu, Typy porúch sluchu, Audiogram, Načúvacie prístroje, Kompenzačné pomôcky, Kochleárny implantát
http://infosluch.sk/wp/porucha-sluchu/
Detská ORL klinika, Bratislava. Online poradňa, užitočné články pre rodičov
http://www.detskaorl.sk/?page_id=300
Vyšetrovacie metódy ucha, choroby vonkajšieho, stredného a vnútorného ucha (cz)
http://is.muni.cz
Zistite, čo všetko by ste mali vedieť o foniatrickom vyšetrení
http://vysetrenie.zoznam.sk/cl/1000665/1351747/Zistite--co-vsetko-by-ste-mali-vediet-o-foniatrickom-vysetreni
Vyšetrenie sluchu - audiometria
http://usmevsciarkou.sk/audiometria.html
Vyšetrenie sluchu - aké metódy sa používajú (cz)
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Vyšetření_sluchu

Tympanometria - vyšetrenie bubienka
http://usmevsciarkou.sk/tympanometria.html
Poruchy sluchu u detí. Ukazovatele súvisiace s rizikom poruchy sluchu, kedy je nutné vyšetrenie sluchu
http://www.mamaaja.sk/zdravie/zdravie-deti/poruchy-sluchu-u-deti/
Kochleárny implantát. Ako funguje, čo to je
http://detskechoroby.rodinka.sk/detske-choroby/hlava/o-poruchach-sluchu/kochlearny-implantat/
Ako sa žije s poruchou sluchu, rozhovor
http://detskechoroby.rodinka.sk/detske-choroby/hlava/o-poruchach-sluchu/ako-sa-zije-s-poruchou-sluchu/
O poruchách sluchu
http://detskechoroby.rodinka.sk/detske-choroby/hlava/usi/o-poruchach-sluchu/o-poruchach-sluchu/
Príznaky poruchy sluchu
http://www.audioprotetika.sk/index.php/pre-klientov/porucha-sluchu/priznaky-poruchy-sluchu
Príčiny poruchy sluchu, vyšetrenia sluchu, audiogram
http://infosluch.sk/wp/porucha-sluchu/priciny-poruchy-sluchu/
Program biokorekcie straty sluchu – hluchoty výživovými prípravkami
http://www.tiansi.sk/hluchota
Skríningové vyšetrenie sluchu novorodencov + FB
http://www.mamatata.sk/node/212056
https://www.facebook.com/pages/wwwmamatatask

Zoznamy škôl a organizácií pre sluchovo postihnutých
Zoznam centier špeciálno-pedagogického poradenstva
http://infosluch.sk/wp/linky/centra-specialno-pedagogickeho-poradenstva/
Špeciálne materské školy pre sluchovo postihnuté deti
http://infosluch.sk/wp/linky/materske-skoly-pre-sluchovo-postihnutych/
Základné školy pre sluchovo postihnutých
http://infosluch.sk/wp/linky/zakladne-skoly-pre-sluchovo-postihnutych-2/
Stredné odborné učilištia pre sluchovo postihnutú mládež
http://infosluch.sk/wp/linky/stredne-skoly-pre-sluchovo-postihnutych/
Školy pre viacnásobne sluchovo postihnutých
http://infosluch.sk/wp/linky/skoly-pre-viacnasobne-sluchovo-postihnutych/
Organizácie a iné zaujímavé linky pre sluchovo postihnutých
http://infosluch.sk/wp/linky/organizacie-a-zaujimave-linky-v-zahranici/

NASPÄŤ

Online testy sluchu
Audiotest
https://www.mentio.cz/Audiotest
Online test sluchu
http://www.hear-it.org/Online-Hearing-Test
Test sluchu - video. Zvuky od 100 Hz až do 25 000 Hz. Dokedy počujete zvuk?
http://gigavideo.sk/test-sluchu/
Online test sluchu. Otestujte si, ako počujete zvuky o frekvencii 8 – 22 KHz (en)
http://www.noiseaddicts.com/2009/03/can-you-hear-this-hearing-test/

NASPÄŤ

MENIÉROVA CHOROBA
Méniérova choroba je porucha vnútorného ucha, ktorá môže mať vplyv na sluch a rovnováhu v rôznej miere. Je charakterizovaná epizódami závratov, hlbokým hučaním v ušiach.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ménière's_disease
http://de.wikipedia.org/wiki/Morbus_Meni%C3%A8re

Meniérova choroba. Popis choroby, príznaky, diagnostika a liečba Meniérovej choroby (cz)
http://nemoci.vitalion.cz/menierova-choroba/
Meniérova choroba. Všeobecné informácie o chorobe (cz)
http://www.stefajir.cz/?q=menierova-choroba
Meniérov syndróm
http://www.zzz.sk/?clanok=2283
Výživové prípravky pri Meniérovej chorobe
http://www.zdravienamieru.sk/zoznam-ochoreni/menierova-choroba/
Meniérova choroba, pískání nebo šumění v uchu, motání hlavy. Odporučené bylinné čaje, výživové prípravky, cvičenie + FB
http://www.dedekkorenar.cz/choroby/smysly/menierova-choroba-piskani-nebo-sumeni-v-uchu-motani-hlavy.html
https://www.facebook.com/pages/Dědek-kořenář-B-Nový/182153378474598

NASPÄŤ

TINITUS
Tinitus alebo hučanie v ušiach alebo ušný šelest je (trvalejšie) počutie zvukov (hučania, šumenia, zvonenia, pískania, klopania a podobne) v uchu iných než tých, ktoré prichádzajú zvonka (halucinácie sa pod pojem nezaraďujú). Zvuky môžu v rôznych intervaloch silnieť alebo slabnúť.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tinitus
http://en.wikipedia.org/wiki/Tinnitus

Základné informácie o chorobe a možnosti liečby. Máte hučanie v ušiach?
http://www.tinnitus.fs.sk
Tinitus, príznaky, príčiny, liečba
http://www.zdravie.sk/sz/content/154-272/tinitus.html
Tinnitus – informačný článok
http://www.deafclub.eu/clanky
Tinitus a jeho liečba. Čo robiť, keď píska, zvoní, bzučí alebo hučí v ušiach?
http://tinnitool.webnode.sk
Zdravotné pomôcky na tinnitus. Zvuková terapia pre zníženie vnímania tinnitusu na CD, zvukový vankúš, TinniTool EarLaser na liečbu tinitusu, analýza tinitusu, online zvukový test
http://eshop.tinnitool.eu
Tinnitus (ušné šelesty). Typy tinnitu, ktoré choroby môžu byť spojené so vznikom subjektívneho tinnitu
http://www.orl-lfuk.sk/tinnitus.php
Rady masérky Danky pri pískaní v ušiach (cz)
http://masaze-dana.cz/blog/category/nemoci-1/piskani-v-usich/
Ak vám píska v ušiach, návštevu lekára neodkladajte
http://primar.sme.sk/c/5770151/ak-vam-piska-v-usiach-navstevu-lekara-neodkladajte.html
Diskusné fóra o tinituse
http://www.zdrava-vyziva.net/diskuze-tinitus-usni-122
http://www.zzz.sk/?diskusia=17898
http://www.modrykonik.sk/forum/tema/tinnitus-ako-sa-s-nim-da-zit/
http://www.porada.sk/archive/index.php/t-62485.html

NASPÄŤ

ZÁPAL STREDNÉHO UCHA
Zápal stredného ucha je časté, bolestivé ochorenie prejavujúce sa prevažne u detí. Rozlišujeme zápal akútny, trvajúci len niekoľko dní a zápal chronický, ktorý môže trvať aj podstatne dlhšie.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zánět_středního_ucha

Zápal stredného ucha, príznaky, príčiny, liečba
http://www.zdravie.sk/sz/content/154-281/zapal-stredneho-ucha.html
Zápal stredného ucha, diagnostika, klinické príznaky, bolesť ucha, terapia
http://www.hpl.sk/main.php?go=ochoreli-ste/choroby/zapal-str-ucha
Zápal stredného ucha, akútna otitis media. Symptómy sú bolesti v ušiach, znížená schopnosť sluchu, horúčka a pocit choroby, pričom sa postihnuté dojčatá nápadne často chytajú za ucho.
http://primar.sme.sk/c/4117230/zapal-stredneho-ucha-akutna-otitis-media.html
Zákerný zápal stredného ucha: Môže viesť k operácii! Pre zápal stredného ucha je charakteristická náhla bolesť ucha, porucha sluchu, rýchly nástup horúčky, nepokoj, vracanie a u detí, pri ktorých je výskyt tohto ochorenia najčastejšie, aj hnačka.
http://lesk.cas.sk/clanok/15052/zakerny-zapal-stredneho-ucha-moze-viest-k-operacii.html
Zápal stredného ucha u detí a infekcie horných dýchacích ciest. Čo je vírusový zápal ucha? Prvým príznakom zápalu je obyčaje bolesť. Pri vírusovom zápale blanky bubienka hovoríme o myringitíde. Vtedy sa na bubienku môžu vytvárať číre alebo aj krvavé pľuzgieriky (buly), ktoré môžu praskať a rodičia si všimnú, že dieťaťu vyteká z uška číra tekutina alebo krv.
http://www.detskaorl.sk/?p=352
Zápal stredného ucha u detí
http://www.modrykonik.sk/fotoblog/strapco13/clanok/zapal-stredneho-ucha-u-deti/
Zápal stredného ucha, príčiny, vznik, príznaky, liečba bolesti ucha, prognóza
http://www.choredieta.sk/index.php/usi-nos/zapal-stredneho-ucha
Zápal stredného ucha prebieha v 4. fázach a od fázy zápalu závisí aj jeho liečba. V 1. fáze je prítomné zaľahnutie a bolesť ucha.
http://www.mamaaja.sk/zdravie/zdravie-deti/zapal-stredneho-ucha/
Zápal stredného ucha niekedy potrápi väčšinu malých detí
http://baby-web.topky.sk/clanky/a3073-Zapal-stredneho-ucha-niekedy-potrapi-vacsinu-malych-deti.aspx
Trápia vás bolesti uší? Poradíme vám, ako s nimi zatočiť. Liečba teplom a kľudom
http://plnielanu.zoznam.sk/c/1721/trapia-vas-bolesti-usi-poradime-vam-ako-s-nimi-zatocit
Diskusné fórum: Zápal stredného ucha
http://www.zdravie.sk/sz/510/t100639/p1/zapal-stredneho-ucha.html

NASPÄŤ

ZÁPAL VONKAJŠIEHO UCHA
Zápal vonkajšieho ucha, príznaky, príčiny, liečba
http://www.zdravie.sk/sz/content/132-283/zapal-vonkajsieho-ucha.html
Zápaly vonkajšieho ucha, vírusové infekcie vonkajšieho ucha, ruža, ekzémy
http://www.orl-lfuk.sk/zapaly_vonkajsieho_ucha.php
Zápaly vonkajšieho zvukovodu (Externá otitída)
http://www.detskaorl.sk/?p=357
Niektoré choroby ucha: Chronický zápal stredného ucha, cholesteatóm, zápal kosti (ostitída), hluchota, Otoskleróza, presbyakúzia, zníženie sluchovej ostrosti
http://www.ozinfodom.info
Výskyt mikroskopických húb u pacientov s diagnózou otitis externa
http://www.hpl.sk/main.php?go=ochoreli-ste/choroby/otitis
Zápal vonkajšieho ucha. Ochorenie sa nazýva aj „plavecké ucho“.
http://najmama.aktuality.sk/clanok/226309/zapal-vonkajsieho-ucha/
Ušné zápaly + FB
http://dia.hnonline.sk
https://www.facebook.com/casopis.diabetik
Zápalové ušné ochorenia (cz)
http://www.celostnimedicina.cz/zanetliva-usni-onemocneni.htm

NASPÄŤ

Alternatívna liečba bolesti uší
Trápia vás bolesti uší? Poradíme vám, ako s nimi zatočiť
http://plnielanu.zoznam.sk/c/1721/trapia-vas-bolesti-usi-poradime-vam--ako-s-nimi-zatocit
Čo zaberá na bolesti uší? Pomôžu aj domáce produkty + FB
http://lesk.cas.sk/clanok/98314/co-zabera-na-bolesti-usi-pomozu-aj-domace-produkty.html
https://www.facebook.com/lesk.sk
Fórum: Prosím o radu ohľadom bolesti zubov, ucha..
http://www.zdravie.sk/forum/1405585/prosim-o-radu-ohladom-bolesti-zubov-ucha/
Ako na bolesti uší bez liekov
http://detskechoroby.rodinka.sk/detske-choroby/hlava/usi/ako-na-bolesti-usi-bez-liekov/
Babské recepty nielen na bolesť ucha
http://www.ahojahoj.szm.com/ahoj_clanok_lekaren.htm
Ako liečiť homeopaticky angínu, bolesti uší
http://homeopatie.ivories.cz

NASPÄŤ

Načúvacie prístroje a kochleárne implantáty
Protetika a.s. Načúvacie prístroje a hlasová protéza
http://www.protetika.sk/sk/nacuvacie-pristroje-m/
Audioprotetika Dunaj, s.r.o. Služby pre sluchovo postihnutých
http://www.audioprotetika.sk
Hansaton Slovensko. Digitálne načúvacie prístroje Hansaton
http://www.hansaton.sk/poruchy-sluchu/nacuvacie-pristroje/nacuvacie-pristroje/
CIS Slovakia s. r.o. Kochleárne implantáty rakúskeho výrobcu MED-EL.
http://www.cis-slovakia.sk/ki.php
Widex - Slovton Slovakia s. r.o. Výroba a vývoj načúvacích prístrojov. Rôzne typy + cenník
http://www.widex-slovton.sk/nacuvacie-pristroje/
Vantech s. r.o. Načúvacie prístroje a príslušenstvo
http://www.vantech.sk
Video - ako pracuje MED-EL implantát v uchu
http://www.youtube.com/watch?v=ahrKaHrrmcw

NASPÄŤ

E-shopy s liekmi na uši a sluch
Magister.sk. Ušné spreje a kvapky do uší
http://www.magister.sk/prehlad-kategorii/kategoria/oci-usi-hygiena-usi/
Bezchoroby.sk. Kvapky do uší bez receptu Audiron
http://bezchoroby.sk/audiron-usne-kvapky.html
Ochrpomocky.sk. Štuple do uší a iné ochranné pomôcky
http://www.ochrpomocky.sk/laverna/eshop/11-1-Ochrana-sluchu/13-2-Stuple-do-usi
Fabox.sk. Ochranné pracovné pomôcky a odevy, štuple do uší
http://www.fabox.sk/rukavice/53-stuple-do-usi
Bohatstvo-prirody.sk. Prípravky vhodné pri hučaní v ušiach
http://www.bohatstvo-prirody.sk/hucanie-v-usiach/
https://www.facebook.com/pages/Bohatstvo-prirodysk/138207499592224
Docsimon.sk. Gingio tablety
http://www.docsimon.sk/kategorie/usi-a-sluch
Slnieckova.sk. Ušné sviečky
http://slnieckova.sk/p/usne-sviecky/

NASPÄŤ

Video–masáže ucha
Jednoduchá masáž uší pro sebeovládání
http://www.youtube.com/watch?v=cdQP39Gqp2A
Automasáž uší: tři varianty
http://www.youtube.com/watch?v=GFUDozK6QNA
How to Do Shiatsu Ear Massages
http://www.youtube.com/watch?feature
Self Ear Massage - Verena's Gifts of Health
http://www.youtube.com/watch?v=vK2l-6zgc5E
Auriculotherapy
http://www.youtube.com/watch?v=JhTZt3VA0sc

NASPÄŤ

Video–ako funguje ucho, anatómia
The Sense of Hearing
http://www.youtube.com/watch?v=fm7t5S09iUg
How labyrinthitis develops
http://www.youtube.com/watch?v=WNMa3lNcdfk
Anatomy of the Ear and Hearing Loss
http://www.youtube.com/watch?v=-AejKSDozgg
Přenos zvukových vln v prostoru ucha
http://www.youtube.com/watch?v=PqgeWsKczVY

NASPÄŤ

Wikipédia - ucho
Ucho
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ucho
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ucho
http://en.wikipedia.org/wiki/Ear
Vonkajšie ucho
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vonkajšie_ucho
http://en.wikipedia.org/wiki/Outer_ear
Ušnica
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ušnica
http://en.wikipedia.org/wiki/Pinna_(anatomy)
Stredné ucho
http://sk.wikipedia.org/wiki/Stredné_ucho
http://cs.wikipedia.org/wiki/Střední_ucho
http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_ear
Stredné ucho - sluchové kostičky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sluchové_kůstky
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sluchové_kostičky
http://en.wikipedia.org/wiki/Ossicles
Eustachova trubica
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eustachova_trubice
http://en.wikipedia.org/wiki/Eustachian_tube
Stredné ucho - napínač bubienka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Napínač_bubínku
http://en.wikipedia.org/wiki/Tensor_tympani_muscle
Vnútorné ucho
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vnútorné_ucho
http://en.wikipedia.org/wiki/Inner_ear
Labyrint
http://sk.wikipedia.org/wiki/Labyrint_(ucho)
Ušný bubienok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bubínek_(anatomie)
http://en.wikipedia.org/wiki/Eardrum
Kladivko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kladivko_(ucho)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kladívko_(anatomie)
http://en.wikipedia.org/wiki/Malleus
Nákovka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nákovka_(ucho)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kovadlinka
http://en.wikipedia.org/wiki/Incus

Strmienok
http://sk.wikipedia.org/wiki/Strmienok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Třmínek
http://en.wikipedia.org/wiki/Stapes
Slimák
http://cs.wikipedia.org
Sluch
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sluch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sluch
http://en.wikipedia.org/wiki/Hearing_%28sense%29
Zvuk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zvuk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zvuk
http://en.wikipedia.org/wiki/Sound
Zápal stredného ucha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Otitis_media
Závraty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1vra%C5%A5
http://en.wikipedia.org/wiki/Vertigo
Ménièrova choroba
http://en.wikipedia.org/wiki/Ménière's_disease
http://de.wikipedia.org/wiki/Morbus_Meni%C3%A8re
Hluchota
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hluchota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hluchota
http://en.wikipedia.org/wiki/Hearing_loss
Kochleárny implantát
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kochleárny_implantát
http://en.wikipedia.org/wiki/Cochlear_implant
Audiometer
http://cs.wikipedia.org/wiki/Audiometrie
http://en.wikipedia.org/wiki/Audiometer
Audiogram
http://en.wikipedia.org/wiki/Audiogram
Audiológia
http://en.wikipedia.org/wiki/Audiology

NASPÄŤKATALÓG: ORGÁNY

Hlavné menu l

KATALÓG A-Z
Adrenalínová turistika
Adresáre firiem
Adresáre medicína
Agroturistika
Alternatívna medicína
Anatómia (36)
Architektúra
Antikoncepcia
Astronómia (3)

Bonsaj
Botanické záhrady

Cykloturistika

Čchi-kung
Články o zdraví

Dermatológia
Detoxikácia
Detská strava
Dieťa - výchova
Diskusné fóra
Doprava - poriadky

Ekológia
Ekologické domy
E-shopy pre deti
E-shopy s kozmetikou
E-shopy zdravie

Feng-shuej
Fitness
Flóra
Formovanie postavy

Galérie
Genetika
Golf
Gynekológia

Horolezectvo
Hračky
Hrady a zámky

Choroby (43)
Chudnutie a diéty

Ikebana
Informačné centrá
Internet

Jaskyne
Joga

Kaderníctva
Kickbox
Klimaktérium
Koberce
Kozmetické salóny
Kozuby a krby
Kulturistika
Kúpaliská, voda
Kúpele
Kúpeľňa - sanita

Láska
Lekárne online
Liečiteľstvo (22)
Liečivá kozmetika

Mandala
Manikúra a pedikúra
Manželstvo
Masážne salóny
Medicínske kalkulačky
Medicínske prístroje
Menštruácia
Móda (19)

Nábytok

Obklady a dlažby
Okná
Orgány (24)
Ortopédia (3)

Parochne a príčesky
Pediatria
Pilates
Ploty
Pleť (13)
Počasie
Podlahové krytiny
Poradne-zdravie
Predškolský vek
Prsia
Psychiatria (3)
Psychológia (8)
Psychológia dieťaťa
Pútnické miesta

Ratanový nábytok
Recepty
Reklama na internete
Relaxácia
Rodina, rodičovstvo
Rybárstvo a poľovníctvo

Sauna
Senior (3)
Skalka
Ski strediská
Sklo, porcelán
Slovníky
Snowboarding
Spánok
Spravodajské kanály
Spravodajstvo turistika
Stavba - rekonštrukcia
Strava (29)
Strečing
Strecha
Svadba
Svietidlá

Školský vek
Šperky (8)
Šport (14)
Športová výživa

Tai Chi
Tantra
Tapety a dekorácie
Tehotenstvo
Turistické mapy
Turistika

Ubytovanie, wellness
Umenie

Vlasy
Voda - kúpaliská
Výživa v tehotenstve
Vzdelávanie (4)

Weby o zdraví

Zábava - hry (6)
Záclony, látky
Záhrada
Záhradný nábytok
Zberateľstvo (14)
Zdravotné pomôcky (8)
Zľavy, aukcie, práca
Zoznam miest a obcí
Zoznamky
Zumba fitness
Zvieratá (11)

Štatistika

Dátum spustenia webu:
1.máj 2011

TOPlist

piwik.jpg
copyr2.jpg

Google vyhľadávanie


Novinky na webe

NOVINKY NA WEBE
Za mesiac JÚN Cimax pre vás pripravil nové a doplnené katalógy:
Alzheimerova choroba

Hlavné menu ll

BLOG SAŠU PUEBLA O LIEČITEĽSTVE
Aktuálne články o výskume z oblasti alternatívnej medicíny, liečiteľstva.
Blog Sašu Puebla

PSYCHOTRONICKÁ PORADŇA
Hosťujúci liečiteľ: SAŠA PUEBLO
Saša Pueblo
Diagnostikovanie
Možnosti liečby
Kontakt
Ako postupovať
PRÍPADY DIAGNOSTÍK
Pokyny-liečba
Základný dotazník
Dotazník DC2
Dotazník PPD1
Dotazník Diet
Dotazník DM
Dotazník SPD
Dotazník PDX1
Dotazník DC4
Dotazník DB
Dotazník DŽ
Dotazník DS
Dotazník DU
Dotazník DZU
Dotazník DZH
Dotazník DT
Dotazník DK

TERAPIE, EZOTERIKA, LIEČITEĽSTVO
Aktuálne spravodajstvo o dianí v ezoterike a liečiteľstve, diskusné fórum, videá, biopočasie, digitálne výstavy organizované Darinou Šimkovou, katalóg webov.
FACEARCANE