Robili sme intuitívny výskum pacientov trpiacich touto chorobou. Preskúmali sme neštandardným spôsobom asi 100 pacientov. Treba pri tomto výskume rešpektovať, že neboli dodržané štandardné metódy výskumu ako je množstvo skúmaných jedincov s presným určením postupu ich skúmania a overovania získaných údajov. Napriek tomu sme pri týchto 100 prípadoch Crohnovej choroby zistili spoločné ukazovatele: organizmus je v začiatočnom štádiu tejto choroby určitým spôsobom toxikovaný nad rámec štandardnej prítomností toxínov v tele.

Tieto toxíny sa do organizmu dostali samozrejme za iných okolností aj skladba toxických látok bola iná. A teda toxické látky sa napríklad do tela dostali užívaním iných liekov na predpis. Ďalšia skupina bola toxikovaná na základe genetických zmien deliacich sa buniek dýchacej a tráviacej trubice a toxíny sa dostávali do tela z tohto dôvodu. Ďalšia skupina dostala nevhodné množstvo toxínov pri chorobných stavoch obličiek. Ďalšia skupina sa vnútorne toxikovala z nevhodnej mikroflóry v tele, kedy nefungovala poriadne imunita, alebo úplne zlyhala. Ďalšia skupina mala v tele toxíny z nevhodnej činnosti pečene. V pár prípadoch sa z dôvodu celkovej destabilizácie psychiky zrútila celá biochémia a v tele nastali chaotické biochemické pochody.

Teda pri intuitívnom diagnostikovaní treba pátrať po toxikácii organizmu, čo ju spôsobuje a či sa dá príčina odstrániť liečením, ktoré prípady sú chronické a tu treba iba spomaľovať celkovú chorobu bez jej vyliečenia.


Crohnova choroba môže postihovať zápalmi všetko od ústnej dutiny po konečník
http://sk.wikipedia.org/wiki/Crohnova_choroba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Crohnova_choroba
http://en.wikipedia.org/wiki/Crohn%27s_disease
http://www.crohnovachoroba.sk/neziaduce-ucinky-liecby.html
http://www.crohnclub.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=50
http://www.crohn.ic.cz/
http://www.crohn.cz/colitiscrohn/index.asp
http://claudie.crohnovanemoc.cz/
http://www.medicinenet.com/crohns_disease/article.htm
http://www.ccfa.org/Zoznam ďalších článkov:
Hrubé črevo
Hrubé črevo a ošetrovanie konečníka
Hrubé črevo a vláknina
Alternatívne postupy pri diagnostike a liečbe hrubého čreva
Lymfatické uzliny, miazga a riečisko

Zdroj foto: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CD_serpiginous_ulcer.jpg
Endoskopický snímok vývoja Crohnovej choroby v oblasti hrubého čreva