Loading...
 

PSYCHOLOGICKÉ POJMY A - D

Zoznam webov k psychologickým pojmom.
Aktualizované: 2017

psycholog-a-d-baner.jpg



Adolescencia, adolescent
Adolescencia je vývojové obdobie medzi pubertou a ranou dospelosťou, spravidla 15 až 20 rokov veku. Je charakterizované konsolidovaním duševného života kryštalizáciou postojov a názorov, najmä rozumovým psychickým zrením
http://sk.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Adolescence
Adolescent je mladý človek vo veku adolescencie; jeho fyzický a psychický vývoj sa blíži k dokončeniu; sociálne a mravne býva nevyzretý
http://sk.wikipedia.org/wiki/Adolescent
Adolescencia - referát
http://referaty.aktuality.sk/adolescencia/referat-16223
Vytvorenie identity vlastného JA v adolescencii - referát
http://referaty.aktuality.sk/vytvorenie-identity-vlastneho-ja-v-adolescencii/referat-12812

NASPÄŤ

Afekt, afekcia
Afekt je citový stav, ktorý sa vyznačuje krátkosťou trvania, veľkou intenzitou, búrlivým priebehom, fyziologickými zmenami organizmu, ako napr. zblednutie alebo sčervenanie, zrýchlený dych a pulz
http://sk.wikipedia.org/wiki/Afekt
Afekcia je účinok afektu, základnými afekciami sú slasť a bolesť a to vo vedomí i nevedomí
http://sk.wikipedia.org/wiki/Afekcia_(psychológia)
Emócie sú duševné procesy prežívania kladného alebo záporného vzťahu k vonkajšiemu svetu, k iným osobám aj k sebe samému
http://www.psychiatria.szm.com/v7.html
Emócie, city, vyššie city, nálady a afekty - referát
http://referaty-seminarky.sk/emocie-city-vyssie-city-nalady-a-afekty/
Emočná psychológia - referát
http://referaty.hladas.sk/referat.php/emocna-psychologia/17/18060
Afektívne záchvaty u detí
http://www.babyonline.cz/nemoci-deti/afektivni-zachvaty
Afektívne záchvaty u detí z pohľadu neurológa
http://www.zzz.sk/?clanok=2739
Diskusné fórum: Afektívne záchvaty
http://najmama.aktuality.sk/forum/deti/102662/afektivne-zachvaty/
Afektívne záchvaty – dôvod na paniku?
http://www.ukulele.sk/clanky/afektivne-zachvaty-dovod-na-paniku

NASPÄŤ

Afiliácia
V psychológii sa ako afiliácia označuje nadviazanie kladného vzťahu, priateľstva či náklonnosti alebo prejavy týchto vlastností
http://cs.wikipedia.org/wiki/Afiliace
Afiliácia, vysvetlenie pojmu
http://ff.osu.cz/index.php?kategorie=224&id=3700
Afiliácia, atraktivita, priateľstvo a láska
http://www.lide.uhk.cz

NASPÄŤ

Alter ego
Alter ego je fiktívna osoba psychologicky totožná s autorom fikcie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alter_ego
Alter ego a syndróm rozdvojenej osobnosti
http://psychologie.doktorka.cz/alter-ego-syndrom-rozdvojene/

NASPÄŤ

Ambivalencia
Ambivalencia je nesúlad, protirečenie medzi niekoľkými súčasne prežívanými emočnými stavmi k určitému objektu napr. láska - nenávisť, odpor - náklonnosť, strach - túžba. Je to aj neschopnosť rozhodnúť sa, výskyt protichodných rozumových argumentov
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ambivalencia_(psychológia)
Emocionálne nestabilná porucha osobnosti
http://akomaestenepoznate.blog.cz/0911/emocionalne-nestabilna-porucha-osobnosti

NASPÄŤ

Anima a animus
Anima je pojem používaný v analytickej psychológii pre označenie nevedomého ženského náprotivku mužskej vedomej psychiky.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anima_a_animus
Výskyt Animy v mytológii
http://ografologii.blogspot.com/2008/05/anima.html
Diskusné fórum: Žena a muž z pohľadu analytickej psychológie
http://www.diskusneforum.sk/tema/zena-a-muz-z-pohladu-analytickej-psychologie
Carl Gustav Jung
http://www.ssvp.wz.cz/Texty/Jung.html
Anima-animus
http://www.smatana.sk/archiv/citaty/anima-animus
Animus a anima - naše sladké druhé polovičky
http://sex-vztahy.doktorka.cz/animus-anima-nase-sladke/

NASPÄŤ

Apatia
Apatia je stav, kedy jedinec nemá záujem, prípadne je ľahostajný voči niektorým aspektom emocionálneho a sociálneho života alebo fyzickej činnosti
http://sk.wikipedia.org/wiki/Apatia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Apatie
Apatia, definícia, prejavy
http://priznaky.vitalion.cz/apatie/
Apatia a systém vyhorenia + FB
http://www.theramedik.sk/?p=314
http://www.facebook.com/pages/Theramedik/162156420561404

NASPÄŤ

Archetyp
Archetyp označuje prvotné vrodené štruktúry kolektívneho nevedomia, psychický sediment opakujúcich sa životných situácií, úloh a zážitkov človeka. Termín sa v súčasnosti rozšíril pod vplyvom prác C. G. Junga
http://sk.wikipedia.org/wiki/Archetyp_(psychológia)
Archetypy, štruktúra psychiky, pôvod pojmu archetyp, prejavy, najznámejšie archetypy analytickej psychológie
http://ografologii.blogspot.com/2008/05/archetypy.html
Môj pohľad na archetypy
http://vierasimkovicova.blog.sme.sk/c/185986/Moj-pohlad-na-archetypy.html
Carl Gustav Jung - archetypy
http://www.vykladsnu.cz/teorie/carl-gustav-jung-archetypy.htm
Carl Gustav Jung - Štyri archetypálne postavy
http://jung.sneznik.cz/postavy.htm
Archetypy sú formy ľudského vnímania a prežívania sveta spočívajúce na inštinktívnom základe
http://chaloupka.mysteria.cz/archetypy.html

NASPÄŤ

Arogancia
Arogancia je povahová vlastnosť ľudí, ktorí majú nadmerne silné ego, nadmerné sebavedomie. Prejavuje sa ako naduté, domýšľavé, pyšné alebo pohŕdavé vystupovanie voči iným ľudom
http://sk.wikipedia.org/wiki/Arogancia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Arogance
Arogantní idú cestou cukru a biča
http://hnonline.sk/c1-22775660-arogantni-idu-cestou-cukru-a-bica

NASPÄŤ

Asociálnosť
Asociálnosť znamená znížené sociálne cítenie jedinca. Zahrnuje tiež opovrhovanie voči spoločenským hodnotám a mravom. Je jedným z rysov egoistickej psychiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Asoci%C3%A1lnost

NASPÄŤ

Bdelosť
Bdelosť, tiež vigilita je stav pripravenosti a pohotovosti organizmu reagovať na podnety. Ide o nevyhnutný predpoklad vedomia, protikladom bdelosti sú stavy nevedomia, napr. spánok alebo kóma
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bdelos%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bd%C4%9Blost
Bdelé vnímanie
http://www.poznanie.sk/vnimanie/bdele-vnimanie.php
Príčina mnohých útrap, ktorým sme v živote vystavení, spočíva v nedostatku bdelosti
http://www.daliborovy.estranky.cz/clanky/psychologie/Psssyyy.html

NASPÄŤ

Déjà vu
Déjà vu označuje v psychológii jav (tiež nazývaný paramnézia), kedy má človek z ničoho nič intenzívny pocit niečoho už predtým prežitého, videného alebo počutého
http://sk.wikipedia.org/wiki/Déjà_vu_(psychológia)
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9j%C3%A0_vu
Déjà vu a ďalšie pamäťové skreslenia
http://psychologie.doktorka.cz/deja-vu-a-dalsi-pametova-zkresleni/
Odtajnenie tajomného déja vu
http://magazin.atlas.sk/spektrum/odtajnenie-tajomneho-deja-vu/679839.html
"Deja vu" a jeho mystická podstata
http://zena.atlas.sk/sluzby/poradne/psychologicka-poradna/deja-vu-a-jeho-mysticka-podstata/727085.html

NASPÄŤ

Denné snenie
Denné snenie je pojem užívaný v psychológii. Označuje predstavy a fantázie, ktorými sa zaoberá bdiaca osoba, a ktoré majú súvislejší dej, často dokonca vznikajú podľa opakovaného scenára
http://cs.wikipedia.org/wiki/Denn%C3%AD_sn%C4%9Bn%C3%AD
http://sk.wikipedia.org/wiki/Denn%C3%A9_snenie
Načo nám je denné snenie?
http://mladazena.maminka.cz/scripts/detail.php?id=343289
Spánok, sny a snenie
http://www.hypnoza.sk/spanok-sny-snenie.php
Diskusné fórum: Denné snenie
http://www.zdravie.sk/sz/510/t1604786/p1/denne-snenie.html
http://diskuse.doktorka.cz/denni-sneni/

NASPÄŤ

Depersonalizácia
Depersonalizácia je psychický symptóm so širokou škálou prejavov. Všeobecne povedané sa vyznačuje pocitom neskutočnosti seba samého
http://cs.wikipedia.org/wiki/Depersonalizace
Derealizácia a depersonalizácia
http://derealizace.wgz.cz
Depersonalizácia a derealizácia
http://www.ludsketelo.sk/zdravie-a-krasa/item/874-depersonalizacia-a-derealizacia.html
Blog o depersonalizácii a derealizácii
http://blog.depersonalizace.info/?p=80
Informačné stránky o depersonalizácii a derealizácii
http://depersonalizace.info/depersonalizace-a-derealizace/
Depersonalizácia a derealizácia. Popis, definícia, symptómy, liečba
http://depersonalizace.webzdarma.cz
Diskusné fórum: Sociálna fóbia a depersonalizácia
http://www.zdravie.sk/sz/510/t1334301/p1/socialna-fobia-depersonalizacia.html

NASPÄŤ

Depresia
Depresia je v psychológii duševný stav charakterizovaný pocitmi smútku, skleslosti, vnútorného napätia či nerozhodnosti spolu s útlmom a spomalením duševných a telesných procesov, ochudobnením záujmov a nízkym sebavedomím.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Depresia_(psychológia)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Deprese_(psychologie)
Psychologické pozadie depresií
http://www.zzz.sk/?clanok=12218
Depresia - keď smútok vyhráva. Debata k článku
http://www.zzz.sk/?clanok=4519
Depresia. Aké sú príčiny, psychoterapia, medikamentózna liečba, test na depresiu
https://www.dusevnezdravie.sk/depresia/
Depresia. Kedy navštíviť lekára, ako vybabrať s depresiou?
http://primar.sme.sk/c/4117034/depresia.html
Depresia je porucha
http://zdravie.pravda.sk/zdrava-dusa/clanok/13951-depresia-je-porucha/
Depresia. Typy depresie, symptómy, príčiny, prevencia
http://www.sandoz.sk/home.php?id=90&category=4&subid=340&l2_id=341
Depresiu treba liečiť, netrápte sa s ňou sami + FB
http://www.lekar.sk/clanky/depresiu-treba-liecit,-netrapte-sa-s-nou-sami
http://www.facebook.com/lekar.sk
Depresia – jej príčiny a liečenie + FB
http://www.2012rok.sk/wp/psychologia/7004-depresia-jej-priciny-liecenie
https://www.facebook.com/eugenika.sk
Peklo zvané depresia
http://miniarikova.blog.sme.sk/c/169765/Peklo-zvane-depresia.html
Web o depresii. Čo je depresia, typy, príčiny, liečba
http://www.deprese.psychoweb.cz
Depresia. Príčiny, prejavy, liečba a prevencia
http://lecbadeprese.ic.cz
Klinická depresia
http://www.celostnimedicina.cz/klinicka-deprese.htm
Depresívne chovanie
http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=3102
Diskusné fórum: Depresia
http://forum-f25.friendhood.net/t138-topic
http://www.verejnadiskusia.sk/f144/1875-depresia/
http://www.zdravie.sk/sz/510/t3538/p1/depresia-a-panicka-porucha.html

NASPÄŤ

Deprivácia
Deprivácia označuje nedostatočné uspokojenie dôležitej psychickej, alebo fyzickej potreby jednotlivca
http://cs.wikipedia.org/wiki/Deprivace
Syndróm citovej deprivácie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Syndrom_citové_deprivace
Psychická deprivácia v ústavnej starostlivosti - referát
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/pedagogika/24855/psychicka-deprivacia-v-ustavnej-starostlivosti
Frustrácia a deprivácia
http://mreferaty.aktuality.sk/zanedbavanie-dietata-a-psychicka-deprivacia/referat-3026

NASPÄŤ

Deviácia
Deviácia znamená odchýlku, obvykle jednanie človeka alebo skupiny, ktorá sa odchyľuje od sociálnej, kultúrnej alebo morálnej normy. Takéto jednanie sa označuje ako deviantné a človek ako deviant
http://cs.wikipedia.org/wiki/Deviace
Sociálna deviácia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sociální_deviace
Porucha voľby sexuálneho objektu alebo parafília alebo nepresne staršie sexuálna úchylka či sexuálna deviácia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Porucha_voľby_sexuálneho_objektu
Parafília
http://cs.wikipedia.org/wiki/Parafilie
Sociálne deviácie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Sociální_deviace
Sociálna deviácia a kontrola - referát
http://www.zones.sk/studentske-prace/ekonomia/3188-socialna-deviacia-a-kontrola/
http://referaty.atlas.sk/ostatne/nezaradene/21625
Psychosexuálne poruchy a sexuálne deviácie - referát
http://referaty.aktuality.sk/sexualne-deviacie/referat-24864
Sexuálne deviácie
http://www.sexus.cz/sexualne-deviacie
Rozdelenie sexuálnych deviácií
http://zdravysex.sk/index.php/2015/10/15/464/

NASPÄŤ

Duša
Duša (alebo v niektorých kontextoch nadvedomie) je v rôznych náboženstvách, filozofických smeroch a pod. označenie pre oživujúci princíp, najčastejšie človeka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Duša
http://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1e
Duša človeka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Duša_človeka
Psychika, duša, telo
http://www.regresnaterapia.sk/?section=520
Psyché a fyzis: Pôsobí duša na telo alebo telo na dušu?
http://christ-net.sk/node/624

NASPÄŤ

Dvojitá väzba
Dvojitá väzba je psychologický pojem, označujúci spôsob komunikácie, pri ktorej jedinec dostáva od komunikujúcej osoby dve nezlučiteľné informácie súčasne
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dvojn%C3%A1_vazba
Rozumiete reči tela?
http://wanda.atlas.sk/rozumiete-reci-tela/sex-a-vztahy/vztahy/501721.html
Reč tela – referát
http://referaty.hladas.sk/referat.php/rec-tela/8/18861
Neverbálna komunikácia - referát
http://referaty.aktuality.sk/neverbalna-komunikacia/referat-18676

NASPÄŤ

Dysgrafia
Dysgrafia je špecifická porucha písania, ktorá sa prejavuje celkovou výraznou neúhľadnosťou písma, jeho tvarom, rozdielnou výškou a kolísajúcim sklonom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dysgrafie
Porucha písania - dysgrafia
http://www.ratolesti.sk
Odporúčania a praktické rady pre prácu s dieťaťom s dysgrafiou, dyskalkúliou, dyslexiou, dysortografiou
http://www.ratolesti.sk
Špecifická (vývinová) porucha písania - dysgrafia
http://babetko.rodinka.sk/vychovavame/poruchy-a-terapie/dysgrafia/
Poruchy učenia
http://www.zsporadenstvo.estranky.cz/clanky/poruchy-ucenia.html
Dysgrafia a EEG biofeedback
http://www.i-psychologia.sk/view-332.php
Dysgrafia - písmo dysgrafika je nezrelé alebo nečitateľné
http://www.zzz.sk/?clanok=6049
Diskusné fórum: Dyslexia, dysgrafia
http://www.i-psychologia.sk/otazka-216.php

NASPÄŤ

Dyskalkúlia
Dyskalkulia je špecifická porucha počítania. Zahrnuje špecifické postihnutie schopnosti počítať, ktorú nemôžme vysvetľovať mentálnou retardáciou ani nevhodným spôsobom vyučovania
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dyskalkulie
Dyskalkúlia
http://www.zzz.sk/?clanok=9478
Portál o dyskalkúlii
http://dyskalkulie.webgarden.cz
Odporúčania a praktické rady pre prácu s dieťaťom s dysgrafiou, dyskalkúliou, dyslexiou, dysortografiou
http://www.ratolesti.sk
Dyskalkúlia, vymedzenie pojmu, prejavy, diagnostika
http://www.volny.cz/dyskalkulie/PORUCHY.htm
Porucha počítania - dyskalkúlia
http://www.ratolesti.sk
Špecifická (vývinová) porucha matematických schopností – dyskalkúlia
http://babetko.rodinka.sk/vychovavame/poruchy-a-terapie/dyskalkulia/
Dyskalkúlia - porucha matematiky
http://www.csppke.sk/dyskalkulia-porucha-matematiky
Diskusné fórum: Dyskalkúlia + FB
http://www.zdravie.sk/sz/510/t777527/p1/dyskalkulia.html
https://www.facebook.com/ZDRAVIE.sk
Dyskalkúlia – porucha matematických úkonov
http://www.avare.sk/?page_id=416

NASPÄŤ

Dyslexia
Dyslexia je biologicky podmienená porucha, ktorá sa prejavuje neschopnosťou čítať, alebo veľmi ťažkopádnym čítaním. Trpí ňou hlavne mladšia vrstva populácie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dyslexia
Špecifická porucha čítania - dyslexia
http://www.ratolesti.sk
Odporúčania a praktické rady pre prácu s dieťaťom s dysgrafiou, dyskalkúliou, dyslexiou, dysortografiou
http://http://www.ratolesti.sk
Dyslexia. Príčiny, prejavy, diagnostika, liečba
http://www.zdravie.sk/sz/content/132-48195/dyslexia.html
Špecifická (vývinová) porucha - dyslexia
http://babetko.rodinka.sk/vychovavame/poruchy-a-terapie/dyslexia/
Dyslexia, dysortografia - alebo ako bojovať s hydrou
http://www.rodina.cz/clanek6782.htm
Špecifické poruchy učenia
http://www.predys.szm.com/poruc.htm
Poruchy učenia - prejavy
http://www.centrumnadania.sk
Dyslexia – ťažkosti s čítaním a písaním
http://www.avare.sk/?page_id=400
Strašiak zvaný dyslexia
http://davidkralik.blog.sme.sk/clanok.asp?cl=44977
Diskusné fórum: Dyslexia, dysgrafia
http://www.i-psychologia.sk/otazka-216.php

NASPÄŤ

Dysmúzia
Dysmúzia patrí medzi relatívne časté špecifické poruchy učení. Je to špecifická porucha hudobných schopností
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dysm%C3%BAzie
Pedagogika detí s poruchami učenia
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/pedagogika/54739
Vývinové poruchy učenia
http://psychoped.webnode.sk/o-nas/
Špecifické poruchy učenia a školských zručností
http://referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/biologia-a-geologia/54166/?page=1

NASPÄŤ

Dyspinxia
Dyspinxia je špecifická porucha kreslenia, charakteristická nízkou úrovňou kresby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dyspinxie
Špecifické vývinové poruchy učenia u detí
http://www.zzz.sk/?clanok=2298
Špecifické (vývinové) poruchy učenia – dyspinxia, dyspraxia a dysmúzia
http://babetko.rodinka.sk/vychovavame/poruchy-a-terapie/dyspinxia-dyspraxia-dysmuzia/
Poruchy učenia
http://zdravoteka.webnoviny.sk/priznaky/poruchy-ucenia/

NASPÄŤ

Dyspraxia
Dyspraxia patrí medzi špecifické poruchy učenia. Ide o vývojovú poruchu funkcií týkajúcich sa riadenia pohybu definovanú ako postihnutie či nezrelosť v plánovaní a organizácii pohybov
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dyspraxia
Dyspraxia – Vývinová koordinačná porucha
http://www.avare.sk/?page_id=421
Špecifické (vývinové) poruchy učenia – dyspinxia, dyspraxia a dysmúzia
http://babetko.rodinka.sk/vychovavame/poruchy-a-terapie/dyspinxia-dyspraxia-dysmuzia/

NASPÄŤ



Súvisiaca téma: Psychologické pojmy E-I Psychologické pojmy K-N Psychologické pojmy O-R Psychologické pojmy S-Š Psychologické pojmy U-Z

KATALÓG: PSYCHOLÓGIA

Hlavné menu l

KATALÓG A-Z
Adrenalínová turistika
Adresáre firiem
Adresáre medicína
Agroturistika
Alternatívna medicína
Anatómia (36)
Architektúra
Antikoncepcia
Astronómia (3)

Bonsaj
Botanické záhrady

Cykloturistika

Čchi-kung
Články o zdraví

Dermatológia
Detoxikácia
Detská strava
Dieťa - výchova
Diskusné fóra
Doprava - poriadky

Ekológia
Ekologické domy
E-shopy pre deti
E-shopy s kozmetikou
E-shopy zdravie

Feng-shuej
Fitness
Flóra
Formovanie postavy

Galérie
Genetika
Golf
Gynekológia

Horolezectvo
Hračky
Hrady a zámky

Choroby (43)
Chudnutie a diéty

Ikebana
Informačné centrá
Internet

Jaskyne
Joga

Kaderníctva
Kickbox
Klimaktérium
Koberce
Kozmetické salóny
Kozuby a krby
Kulturistika
Kúpaliská, voda
Kúpele
Kúpeľňa - sanita

Láska
Lekárne online
Liečiteľstvo (22)
Liečivá kozmetika

Mandala
Manikúra a pedikúra
Manželstvo
Masážne salóny
Medicínske kalkulačky
Medicínske prístroje
Menštruácia
Móda (19)

Nábytok

Obklady a dlažby
Okná
Orgány (24)
Ortopédia (3)

Parochne a príčesky
Pediatria
Pilates
Ploty
Pleť (13)
Počasie
Podlahové krytiny
Poradne-zdravie
Predškolský vek
Prsia
Psychiatria (3)
Psychológia (8)
Psychológia dieťaťa
Pútnické miesta

Ratanový nábytok
Recepty
Reklama na internete
Relaxácia
Rodina, rodičovstvo
Rybárstvo a poľovníctvo

Sauna
Senior (3)
Skalka
Ski strediská
Sklo, porcelán
Slovníky
Snowboarding
Spánok
Spravodajské kanály
Spravodajstvo turistika
Stavba - rekonštrukcia
Strava (29)
Strečing
Strecha
Svadba
Svietidlá

Školský vek
Šperky (8)
Šport (14)
Športová výživa

Tai Chi
Tantra
Tapety a dekorácie
Tehotenstvo
Turistické mapy
Turistika

Ubytovanie, wellness
Umenie

Vlasy
Voda - kúpaliská
Výživa v tehotenstve
Vzdelávanie (4)

Weby o zdraví

Zábava - hry (6)
Záclony, látky
Záhrada
Záhradný nábytok
Zberateľstvo (14)
Zdravotné pomôcky (8)
Zľavy, aukcie, práca
Zoznam miest a obcí
Zoznamky
Zumba fitness
Zvieratá (11)

Štatistika

Dátum spustenia webu:
1.máj 2011

TOPlist

piwik.jpg
copyr2.jpg

Google vyhľadávanie


Novinky na webe

NOVINKY NA WEBE
Za mesiac JÚN Cimax pre vás pripravil nové a doplnené katalógy:
Alzheimerova choroba

Hlavné menu ll

BLOG SAŠU PUEBLA O LIEČITEĽSTVE
Aktuálne články o výskume z oblasti alternatívnej medicíny, liečiteľstva.
Blog Sašu Puebla

PSYCHOTRONICKÁ PORADŇA
Hosťujúci liečiteľ: SAŠA PUEBLO
Saša Pueblo
Diagnostikovanie
Možnosti liečby
Kontakt
Ako postupovať
PRÍPADY DIAGNOSTÍK
Pokyny-liečba
Základný dotazník
Dotazník DC2
Dotazník PPD1
Dotazník Diet
Dotazník DM
Dotazník SPD
Dotazník PDX1
Dotazník DC4
Dotazník DB
Dotazník DŽ
Dotazník DS
Dotazník DU
Dotazník DZU
Dotazník DZH
Dotazník DT
Dotazník DK

TERAPIE, EZOTERIKA, LIEČITEĽSTVO
Aktuálne spravodajstvo o dianí v ezoterike a liečiteľstve, diskusné fórum, videá, biopočasie, digitálne výstavy organizované Darinou Šimkovou, katalóg webov.
FACEARCANE