Loading...
 

PSYCHOLOGICKÉ POJMY A - D

Zoznam webov k psychologickým pojmom.
Aktualizované: 2017

psycholog-a-d-baner.jpgAdolescencia, adolescent
Adolescencia je vývojové obdobie medzi pubertou a ranou dospelosťou, spravidla 15 až 20 rokov veku. Je charakterizované konsolidovaním duševného života kryštalizáciou postojov a názorov, najmä rozumovým psychickým zrením
http://sk.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Adolescence
Adolescent je mladý človek vo veku adolescencie; jeho fyzický a psychický vývoj sa blíži k dokončeniu; sociálne a mravne býva nevyzretý
http://sk.wikipedia.org/wiki/Adolescent
Adolescencia - referát
http://referaty.aktuality.sk/adolescencia/referat-16223
Vytvorenie identity vlastného JA v adolescencii - referát
http://referaty.aktuality.sk/vytvorenie-identity-vlastneho-ja-v-adolescencii/referat-12812

NASPÄŤ

Afekt, afekcia
Afekt je citový stav, ktorý sa vyznačuje krátkosťou trvania, veľkou intenzitou, búrlivým priebehom, fyziologickými zmenami organizmu, ako napr. zblednutie alebo sčervenanie, zrýchlený dych a pulz
http://sk.wikipedia.org/wiki/Afekt
Afekcia je účinok afektu, základnými afekciami sú slasť a bolesť a to vo vedomí i nevedomí
http://sk.wikipedia.org/wiki/Afekcia_(psychológia)
Emócie sú duševné procesy prežívania kladného alebo záporného vzťahu k vonkajšiemu svetu, k iným osobám aj k sebe samému
http://www.psychiatria.szm.com/v7.html
Emócie, city, vyššie city, nálady a afekty - referát
http://referaty-seminarky.sk/emocie-city-vyssie-city-nalady-a-afekty/
Emočná psychológia - referát
http://referaty.hladas.sk/referat.php/emocna-psychologia/17/18060
Afektívne záchvaty u detí
http://www.babyonline.cz/nemoci-deti/afektivni-zachvaty
Afektívne záchvaty u detí z pohľadu neurológa
http://www.zzz.sk/?clanok=2739
Diskusné fórum: Afektívne záchvaty
http://najmama.aktuality.sk/forum/deti/102662/afektivne-zachvaty/
Afektívne záchvaty – dôvod na paniku?
http://www.ukulele.sk/clanky/afektivne-zachvaty-dovod-na-paniku

NASPÄŤ

Afiliácia
V psychológii sa ako afiliácia označuje nadviazanie kladného vzťahu, priateľstva či náklonnosti alebo prejavy týchto vlastností
http://cs.wikipedia.org/wiki/Afiliace
Afiliácia, vysvetlenie pojmu
http://ff.osu.cz/index.php?kategorie=224&id=3700
Afiliácia, atraktivita, priateľstvo a láska
http://www.lide.uhk.cz

NASPÄŤ

Alter ego
Alter ego je fiktívna osoba psychologicky totožná s autorom fikcie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alter_ego
Alter ego a syndróm rozdvojenej osobnosti
http://psychologie.doktorka.cz/alter-ego-syndrom-rozdvojene/

NASPÄŤ

Ambivalencia
Ambivalencia je nesúlad, protirečenie medzi niekoľkými súčasne prežívanými emočnými stavmi k určitému objektu napr. láska - nenávisť, odpor - náklonnosť, strach - túžba. Je to aj neschopnosť rozhodnúť sa, výskyt protichodných rozumových argumentov
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ambivalencia_(psychológia)
Emocionálne nestabilná porucha osobnosti
http://akomaestenepoznate.blog.cz/0911/emocionalne-nestabilna-porucha-osobnosti

NASPÄŤ

Anima a animus
Anima je pojem používaný v analytickej psychológii pre označenie nevedomého ženského náprotivku mužskej vedomej psychiky.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anima_a_animus
Výskyt Animy v mytológii
http://ografologii.blogspot.com/2008/05/anima.html
Diskusné fórum: Žena a muž z pohľadu analytickej psychológie
http://www.diskusneforum.sk/tema/zena-a-muz-z-pohladu-analytickej-psychologie
Carl Gustav Jung
http://www.ssvp.wz.cz/Texty/Jung.html
Anima-animus
http://www.smatana.sk/archiv/citaty/anima-animus
Animus a anima - naše sladké druhé polovičky
http://sex-vztahy.doktorka.cz/animus-anima-nase-sladke/

NASPÄŤ

Apatia
Apatia je stav, kedy jedinec nemá záujem, prípadne je ľahostajný voči niektorým aspektom emocionálneho a sociálneho života alebo fyzickej činnosti
http://sk.wikipedia.org/wiki/Apatia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Apatie
Apatia, definícia, prejavy
http://priznaky.vitalion.cz/apatie/
Apatia a systém vyhorenia + FB
http://www.theramedik.sk/?p=314
http://www.facebook.com/pages/Theramedik/162156420561404

NASPÄŤ

Archetyp
Archetyp označuje prvotné vrodené štruktúry kolektívneho nevedomia, psychický sediment opakujúcich sa životných situácií, úloh a zážitkov človeka. Termín sa v súčasnosti rozšíril pod vplyvom prác C. G. Junga
http://sk.wikipedia.org/wiki/Archetyp_(psychológia)
Archetypy, štruktúra psychiky, pôvod pojmu archetyp, prejavy, najznámejšie archetypy analytickej psychológie
http://ografologii.blogspot.com/2008/05/archetypy.html
Môj pohľad na archetypy
http://vierasimkovicova.blog.sme.sk/c/185986/Moj-pohlad-na-archetypy.html
Carl Gustav Jung - archetypy
http://www.vykladsnu.cz/teorie/carl-gustav-jung-archetypy.htm
Carl Gustav Jung - Štyri archetypálne postavy
http://jung.sneznik.cz/postavy.htm
Archetypy sú formy ľudského vnímania a prežívania sveta spočívajúce na inštinktívnom základe
http://chaloupka.mysteria.cz/archetypy.html

NASPÄŤ

Arogancia
Arogancia je povahová vlastnosť ľudí, ktorí majú nadmerne silné ego, nadmerné sebavedomie. Prejavuje sa ako naduté, domýšľavé, pyšné alebo pohŕdavé vystupovanie voči iným ľudom
http://sk.wikipedia.org/wiki/Arogancia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Arogance
Arogantní idú cestou cukru a biča
http://hnonline.sk/c1-22775660-arogantni-idu-cestou-cukru-a-bica

NASPÄŤ

Asociálnosť
Asociálnosť znamená znížené sociálne cítenie jedinca. Zahrnuje tiež opovrhovanie voči spoločenským hodnotám a mravom. Je jedným z rysov egoistickej psychiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Asoci%C3%A1lnost

NASPÄŤ

Bdelosť
Bdelosť, tiež vigilita je stav pripravenosti a pohotovosti organizmu reagovať na podnety. Ide o nevyhnutný predpoklad vedomia, protikladom bdelosti sú stavy nevedomia, napr. spánok alebo kóma
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bdelos%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bd%C4%9Blost
Bdelé vnímanie
http://www.poznanie.sk/vnimanie/bdele-vnimanie.php
Príčina mnohých útrap, ktorým sme v živote vystavení, spočíva v nedostatku bdelosti
http://www.daliborovy.estranky.cz/clanky/psychologie/Psssyyy.html

NASPÄŤ

Déjà vu
Déjà vu označuje v psychológii jav (tiež nazývaný paramnézia), kedy má človek z ničoho nič intenzívny pocit niečoho už predtým prežitého, videného alebo počutého
http://sk.wikipedia.org/wiki/Déjà_vu_(psychológia)
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9j%C3%A0_vu
Déjà vu a ďalšie pamäťové skreslenia
http://psychologie.doktorka.cz/deja-vu-a-dalsi-pametova-zkresleni/
Odtajnenie tajomného déja vu
http://magazin.atlas.sk/spektrum/odtajnenie-tajomneho-deja-vu/679839.html
"Deja vu" a jeho mystická podstata
http://zena.atlas.sk/sluzby/poradne/psychologicka-poradna/deja-vu-a-jeho-mysticka-podstata/727085.html

NASPÄŤ

Denné snenie
Denné snenie je pojem užívaný v psychológii. Označuje predstavy a fantázie, ktorými sa zaoberá bdiaca osoba, a ktoré majú súvislejší dej, často dokonca vznikajú podľa opakovaného scenára
http://cs.wikipedia.org/wiki/Denn%C3%AD_sn%C4%9Bn%C3%AD
http://sk.wikipedia.org/wiki/Denn%C3%A9_snenie
Načo nám je denné snenie?
http://mladazena.maminka.cz/scripts/detail.php?id=343289
Spánok, sny a snenie
http://www.hypnoza.sk/spanok-sny-snenie.php
Diskusné fórum: Denné snenie
http://www.zdravie.sk/sz/510/t1604786/p1/denne-snenie.html
http://diskuse.doktorka.cz/denni-sneni/

NASPÄŤ

Depersonalizácia
Depersonalizácia je psychický symptóm so širokou škálou prejavov. Všeobecne povedané sa vyznačuje pocitom neskutočnosti seba samého
http://cs.wikipedia.org/wiki/Depersonalizace
Derealizácia a depersonalizácia
http://derealizace.wgz.cz
Depersonalizácia a derealizácia
http://www.ludsketelo.sk/zdravie-a-krasa/item/874-depersonalizacia-a-derealizacia.html
Blog o depersonalizácii a derealizácii
http://blog.depersonalizace.info/?p=80
Informačné stránky o depersonalizácii a derealizácii
http://depersonalizace.info/depersonalizace-a-derealizace/
Depersonalizácia a derealizácia. Popis, definícia, symptómy, liečba
http://depersonalizace.webzdarma.cz
Diskusné fórum: Sociálna fóbia a depersonalizácia
http://www.zdravie.sk/sz/510/t1334301/p1/socialna-fobia-depersonalizacia.html

NASPÄŤ

Depresia
Depresia je v psychológii duševný stav charakterizovaný pocitmi smútku, skleslosti, vnútorného napätia či nerozhodnosti spolu s útlmom a spomalením duševných a telesných procesov, ochudobnením záujmov a nízkym sebavedomím.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Depresia_(psychológia)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Deprese_(psychologie)
Psychologické pozadie depresií
http://www.zzz.sk/?clanok=12218
Depresia - keď smútok vyhráva. Debata k článku
http://www.zzz.sk/?clanok=4519
Depresia. Aké sú príčiny, psychoterapia, medikamentózna liečba, test na depresiu
https://www.dusevnezdravie.sk/depresia/
Depresia. Kedy navštíviť lekára, ako vybabrať s depresiou?
http://primar.sme.sk/c/4117034/depresia.html
Depresia je porucha
http://zdravie.pravda.sk/zdrava-dusa/clanok/13951-depresia-je-porucha/
Depresia. Typy depresie, symptómy, príčiny, prevencia
http://www.sandoz.sk/home.php?id=90&category=4&subid=340&l2_id=341
Depresiu treba liečiť, netrápte sa s ňou sami + FB
http://www.lekar.sk/clanky/depresiu-treba-liecit,-netrapte-sa-s-nou-sami
http://www.facebook.com/lekar.sk
Depresia – jej príčiny a liečenie + FB
http://www.2012rok.sk/wp/psychologia/7004-depresia-jej-priciny-liecenie
https://www.facebook.com/eugenika.sk
Peklo zvané depresia
http://miniarikova.blog.sme.sk/c/169765/Peklo-zvane-depresia.html
Web o depresii. Čo je depresia, typy, príčiny, liečba
http://www.deprese.psychoweb.cz
Depresia. Príčiny, prejavy, liečba a prevencia
http://lecbadeprese.ic.cz
Klinická depresia
http://www.celostnimedicina.cz/klinicka-deprese.htm
Depresívne chovanie
http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=3102
Diskusné fórum: Depresia
http://forum-f25.friendhood.net/t138-topic
http://www.verejnadiskusia.sk/f144/1875-depresia/
http://www.zdravie.sk/sz/510/t3538/p1/depresia-a-panicka-porucha.html

NASPÄŤ

Deprivácia
Deprivácia označuje nedostatočné uspokojenie dôležitej psychickej, alebo fyzickej potreby jednotlivca
http://cs.wikipedia.org/wiki/Deprivace
Syndróm citovej deprivácie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Syndrom_citové_deprivace
Psychická deprivácia v ústavnej starostlivosti - referát
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/pedagogika/24855/psychicka-deprivacia-v-ustavnej-starostlivosti
Frustrácia a deprivácia
http://mreferaty.aktuality.sk/zanedbavanie-dietata-a-psychicka-deprivacia/referat-3026

NASPÄŤ

Deviácia
Deviácia znamená odchýlku, obvykle jednanie človeka alebo skupiny, ktorá sa odchyľuje od sociálnej, kultúrnej alebo morálnej normy. Takéto jednanie sa označuje ako deviantné a človek ako deviant
http://cs.wikipedia.org/wiki/Deviace
Sociálna deviácia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sociální_deviace
Porucha voľby sexuálneho objektu alebo parafília alebo nepresne staršie sexuálna úchylka či sexuálna deviácia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Porucha_voľby_sexuálneho_objektu
Parafília
http://cs.wikipedia.org/wiki/Parafilie
Sociálne deviácie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Sociální_deviace
Sociálna deviácia a kontrola - referát
http://www.zones.sk/studentske-prace/ekonomia/3188-socialna-deviacia-a-kontrola/
http://referaty.atlas.sk/ostatne/nezaradene/21625
Psychosexuálne poruchy a sexuálne deviácie - referát
http://referaty.aktuality.sk/sexualne-deviacie/referat-24864
Sexuálne deviácie
http://www.sexus.cz/sexualne-deviacie
Rozdelenie sexuálnych deviácií
http://zdravysex.sk/index.php/2015/10/15/464/

NASPÄŤ

Duša
Duša (alebo v niektorých kontextoch nadvedomie) je v rôznych náboženstvách, filozofických smeroch a pod. označenie pre oživujúci princíp, najčastejšie človeka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Duša
http://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1e
Duša človeka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Duša_človeka
Psychika, duša, telo
http://www.regresnaterapia.sk/?section=520
Psyché a fyzis: Pôsobí duša na telo alebo telo na dušu?
http://christ-net.sk/node/624

NASPÄŤ

Dvojitá väzba
Dvojitá väzba je psychologický pojem, označujúci spôsob komunikácie, pri ktorej jedinec dostáva od komunikujúcej osoby dve nezlučiteľné informácie súčasne
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dvojn%C3%A1_vazba
Rozumiete reči tela?
http://wanda.atlas.sk/rozumiete-reci-tela/sex-a-vztahy/vztahy/501721.html
Reč tela – referát
http://referaty.hladas.sk/referat.php/rec-tela/8/18861
Neverbálna komunikácia - referát
http://referaty.aktuality.sk/neverbalna-komunikacia/referat-18676

NASPÄŤ

Dysgrafia
Dysgrafia je špecifická porucha písania, ktorá sa prejavuje celkovou výraznou neúhľadnosťou písma, jeho tvarom, rozdielnou výškou a kolísajúcim sklonom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dysgrafie
Porucha písania - dysgrafia
http://www.ratolesti.sk
Odporúčania a praktické rady pre prácu s dieťaťom s dysgrafiou, dyskalkúliou, dyslexiou, dysortografiou
http://www.ratolesti.sk
Špecifická (vývinová) porucha písania - dysgrafia
http://babetko.rodinka.sk/vychovavame/poruchy-a-terapie/dysgrafia/
Poruchy učenia
http://www.zsporadenstvo.estranky.cz/clanky/poruchy-ucenia.html
Dysgrafia a EEG biofeedback
http://www.i-psychologia.sk/view-332.php
Dysgrafia - písmo dysgrafika je nezrelé alebo nečitateľné
http://www.zzz.sk/?clanok=6049
Diskusné fórum: Dyslexia, dysgrafia
http://www.i-psychologia.sk/otazka-216.php

NASPÄŤ

Dyskalkúlia
Dyskalkulia je špecifická porucha počítania. Zahrnuje špecifické postihnutie schopnosti počítať, ktorú nemôžme vysvetľovať mentálnou retardáciou ani nevhodným spôsobom vyučovania
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dyskalkulie
Dyskalkúlia
http://www.zzz.sk/?clanok=9478
Portál o dyskalkúlii
http://dyskalkulie.webgarden.cz
Odporúčania a praktické rady pre prácu s dieťaťom s dysgrafiou, dyskalkúliou, dyslexiou, dysortografiou
http://www.ratolesti.sk
Dyskalkúlia, vymedzenie pojmu, prejavy, diagnostika
http://www.volny.cz/dyskalkulie/PORUCHY.htm
Porucha počítania - dyskalkúlia
http://www.ratolesti.sk
Špecifická (vývinová) porucha matematických schopností – dyskalkúlia
http://babetko.rodinka.sk/vychovavame/poruchy-a-terapie/dyskalkulia/
Dyskalkúlia - porucha matematiky
http://www.csppke.sk/dyskalkulia-porucha-matematiky
Diskusné fórum: Dyskalkúlia + FB
http://www.zdravie.sk/sz/510/t777527/p1/dyskalkulia.html
https://www.facebook.com/ZDRAVIE.sk
Dyskalkúlia – porucha matematických úkonov
http://www.avare.sk/?page_id=416

NASPÄŤ

Dyslexia
Dyslexia je biologicky podmienená porucha, ktorá sa prejavuje neschopnosťou čítať, alebo veľmi ťažkopádnym čítaním. Trpí ňou hlavne mladšia vrstva populácie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dyslexia
Špecifická porucha čítania - dyslexia
http://www.ratolesti.sk
Odporúčania a praktické rady pre prácu s dieťaťom s dysgrafiou, dyskalkúliou, dyslexiou, dysortografiou
http://http://www.ratolesti.sk
Dyslexia. Príčiny, prejavy, diagnostika, liečba
http://www.zdravie.sk/sz/content/132-48195/dyslexia.html
Špecifická (vývinová) porucha - dyslexia
http://babetko.rodinka.sk/vychovavame/poruchy-a-terapie/dyslexia/
Dyslexia, dysortografia - alebo ako bojovať s hydrou
http://www.rodina.cz/clanek6782.htm
Špecifické poruchy učenia
http://www.predys.szm.com/poruc.htm
Poruchy učenia - prejavy
http://www.centrumnadania.sk
Dyslexia – ťažkosti s čítaním a písaním
http://www.avare.sk/?page_id=400
Strašiak zvaný dyslexia
http://davidkralik.blog.sme.sk/clanok.asp?cl=44977
Diskusné fórum: Dyslexia, dysgrafia
http://www.i-psychologia.sk/otazka-216.php

NASPÄŤ

Dysmúzia
Dysmúzia patrí medzi relatívne časté špecifické poruchy učení. Je to špecifická porucha hudobných schopností
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dysm%C3%BAzie
Pedagogika detí s poruchami učenia
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/pedagogika/54739
Vývinové poruchy učenia
http://psychoped.webnode.sk/o-nas/
Špecifické poruchy učenia a školských zručností
http://referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/biologia-a-geologia/54166/?page=1

NASPÄŤ

Dyspinxia
Dyspinxia je špecifická porucha kreslenia, charakteristická nízkou úrovňou kresby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dyspinxie
Špecifické vývinové poruchy učenia u detí
http://www.zzz.sk/?clanok=2298
Špecifické (vývinové) poruchy učenia – dyspinxia, dyspraxia a dysmúzia
http://babetko.rodinka.sk/vychovavame/poruchy-a-terapie/dyspinxia-dyspraxia-dysmuzia/
Poruchy učenia
http://zdravoteka.webnoviny.sk/priznaky/poruchy-ucenia/

NASPÄŤ

Dyspraxia
Dyspraxia patrí medzi špecifické poruchy učenia. Ide o vývojovú poruchu funkcií týkajúcich sa riadenia pohybu definovanú ako postihnutie či nezrelosť v plánovaní a organizácii pohybov
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dyspraxia
Dyspraxia – Vývinová koordinačná porucha
http://www.avare.sk/?page_id=421
Špecifické (vývinové) poruchy učenia – dyspinxia, dyspraxia a dysmúzia
http://babetko.rodinka.sk/vychovavame/poruchy-a-terapie/dyspinxia-dyspraxia-dysmuzia/

NASPÄŤSúvisiaca téma: Psychologické pojmy E-I Psychologické pojmy K-N Psychologické pojmy O-R Psychologické pojmy S-Š Psychologické pojmy U-Z

KATALÓG: PSYCHOLÓGIA

Hlavné menu l

KATALÓG A-Z
Adrenalínová turistika
Adresáre firiem
Adresáre medicína
Agroturistika
Alternatívna medicína
Anatómia (36)
Architektúra
Antikoncepcia
Astronómia (3)

Bonsaj
Botanické záhrady

Cykloturistika

Čchi-kung
Články o zdraví

Dermatológia
Detoxikácia
Detská strava
Dieťa - výchova
Diskusné fóra
Doprava - poriadky

Ekológia
Ekologické domy
E-shopy pre deti
E-shopy s kozmetikou
E-shopy zdravie

Feng-shuej
Fitness
Flóra
Formovanie postavy

Galérie
Genetika
Golf
Gynekológia

Horolezectvo
Hračky
Hrady a zámky

Choroby (43)
Chudnutie a diéty

Ikebana
Informačné centrá
Internet

Jaskyne
Joga

Kaderníctva
Kickbox
Klimaktérium
Koberce
Kozmetické salóny
Kozuby a krby
Kulturistika
Kúpaliská, voda
Kúpele
Kúpeľňa - sanita

Láska
Lekárne online
Liečiteľstvo (22)
Liečivá kozmetika

Mandala
Manikúra a pedikúra
Manželstvo
Masážne salóny
Medicínske kalkulačky
Medicínske prístroje
Menštruácia
Móda (19)

Nábytok

Obklady a dlažby
Okná
Orgány (24)
Ortopédia (3)

Parochne a príčesky
Pediatria
Pilates
Ploty
Pleť (13)
Počasie
Podlahové krytiny
Poradne-zdravie
Predškolský vek
Prsia
Psychiatria (3)
Psychológia (8)
Psychológia dieťaťa
Pútnické miesta

Ratanový nábytok
Recepty
Reklama na internete
Relaxácia
Rodina, rodičovstvo
Rybárstvo a poľovníctvo

Sauna
Senior (3)
Skalka
Ski strediská
Sklo, porcelán
Slovníky
Snowboarding
Spánok
Spravodajské kanály
Spravodajstvo turistika
Stavba - rekonštrukcia
Strava (29)
Strečing
Strecha
Svadba
Svietidlá

Školský vek
Šperky (8)
Šport (14)
Športová výživa

Tai Chi
Tantra
Tapety a dekorácie
Tehotenstvo
Turistické mapy
Turistika

Ubytovanie, wellness
Umenie

Vlasy
Voda - kúpaliská
Výživa v tehotenstve
Vzdelávanie (4)

Weby o zdraví

Zábava - hry (6)
Záclony, látky
Záhrada
Záhradný nábytok
Zberateľstvo (14)
Zdravotné pomôcky (8)
Zľavy, aukcie, práca
Zoznam miest a obcí
Zoznamky
Zumba fitness
Zvieratá (11)

Štatistika

Dátum spustenia webu:
1.máj 2011

TOPlist

copyr2.jpg

Google vyhľadávanie


Hlavné menu ll