Loading...
 

PSYCHOLOGICKÉ POJMY K – N

Zoznam webov k psychologickým pojmom.
Aktualizované: 2014

psychologicke-pojmy-k-n-baner.jpgKatarzia
Katarzia je vnútorná očista, predovšetkým zážitkom. Výsledný povznášajúci a očisťujúci účinok dosahovaný najmä prežívaním deja umeleckého diela
http://sk.wikipedia.org/wiki/Katarzia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katarze
Katarzná metóda
http://jung.sneznik.cz/soubor_slovnik/slovnik_katarzni.htm

Kibucový efekt
Kibucový efekt spočíva v tom, že osoby, ktoré spolu v detstve vzájomne vyrastali, nie sú si vzájomne sexuálne príťažlivé, bez ohľadu na to, či sú pokrvné príbuzné, pretože sa medzi nimi vytvorí súrodenecký alebo kvázy súrodenecký vzťah
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kibucov%C3%BD_efekt
Exogamia je veľmi rozšírené kultúrne pravidlo, určujúce exogamnú skupinu, z ktorej si mladí muži a ženy nemajú vyberať svojich partnerov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Exogamie

Klamstvo, lož
Lož je typ klamu majúci formu nepravdivého výroku, spravidla s vedomým zámerom oklamať druhého za účelom získania nejakej výhody alebo vyhýbanie sa trestu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lež
Mystifikácia je úmyselné klamanie, šírenie nepravdivých správ, predstieranie niečoho, rozšírenie nepravdivej správy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mystifikace
Logický klam je tvrdenie porušujúce zásady logického dôkazu. Pretože pri máloktorom je to na prvý pohľad zreteľné, bývajú logické klamy obľúbenou súčasťou argumentácie propagandy a manipulátorov
http://sk.wikipedia.org/wiki/Logický_klam
Etické princípy v komunikácii so zameraním na pravdovravnosť, referát
http://referaty-seminarky.sk/eticke-principy-v-komunikacii-so-zameranim-na-pravdovravnost/
Klamanie. Čo je klamstvo, prečo klameme, typy klamstiev + FB
http://www.zdravie.sk/sz/content/769-47929/klamat-klamstvo.html
http://www.facebook.com/ZDRAVIE.sk
Klamstvo je negácia dôvery
http://4m.pilnik.sk/klamstvo-je-negacia-dovery/
Pravda o klamstve. Aké druhy klamstiev poznáme?
http://www.ericsson.estranky.cz/clanky/poradna-lasky-psychlogia-osobnosti/preco-klameme.html
Klamstvo a jeho funkcia
http://kapralik.blog.sme.sk/c/155535/Klamstvo-a-jeho-funkcia.html
Kedy je klamstvo dovolené
http://www.zosity-humanistov.sk/2012/04/kedy-je-klamstvo-dovolene/

NASPÄŤ

Komplex
V psychológii je termínom komplex označovaný zhluk vzájomne spojených psychických obsahov, ktoré ovplyvňujú jednanie indivídua a sú nevedome asociované či spojené vždy s určitou témou
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komplex
http://sk.wikipedia.org/wiki/Komplex_(psychológia)
Komplex menejcennosti
http://sk.wikipedia.org/wiki/Komplex_menejcennosti
http://en.wikipedia.org/wiki/Inferiority_complex
Komplex menejcennosti a ako sa ho zbaviť
http://www.psychologia.sk/texty/komplexy.htm
Fórum - poradňa k téme: Trpím komplexom menejcennosti
http://www.i-psychologia.sk/view-904.php
Komplexu menejcennosti sa môžete zbaviť
http://psychologie.doktorka.cz/komplexu-menecennosti-muzete-zbavit/
Komplex menejcennosti + FB
http://fit.server.sk/zivotny-styl/komplex-menejcennosti/
http://www.facebook.com/Server.sk
Komplexy
http://ografologii.blogspot.sk/2008/11/komplexy.html
Spasiteľský komplex + FB
http://psychologie.cz/spasitelsky-komplex/
http://www.facebook.com/jenmrtverybyplavousproudem
Závady a poruchy sebahodnotenia
http://rudolfkohoutek.blog.cz/0912/zavady-a-poruchy-sebehodnoceni
Psychológia: Utváranie komplexov
http://smajlik13.pise.cz/11233-psychologie-utvareni-komplexu.html

NASPÄŤ

Konformizmus
Konformizmus alebo konformita alebo prispôsobivosť je prispôsobenie sa prevažujúcim či dominantným názorom, požiadavkám, normám skupiny či spoločnosti, v ktorej človek žije a potlačenie vlastných prejavov
http://sk.wikipedia.org/wiki/Konformizmus_(psychológia)
Konformita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konformita
Aschov experiment je test konformity, ktorý uskutočnil Solomon Asch v roku 1951
http://sk.wikipedia.org/wiki/Aschov_experiment
Milgramov experiment (Štúdia podriadenia sa autorite) je známy vedecký pokus zo sociálnej psychológie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Milgramov_experiment
Konformita
http://ografologii.blogspot.sk/2009/08/konformita.html
Poslušnosť a konformita + FB
http://psychologia.studentske.eu/2008/09/poslunos-konformita_30.html
http://www.facebook.com/pages/bezucenicz/260781799570
Video o konformite
http://www.voxvictims.com/2012/06/10/konformita/
Konformita, referát
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/16135/konformita

NASPÄŤ

Koučovanie
Koučovanie v psychologickom zmysle slova je nový fenomén. Pojem má tri možné významy: Jadrom je metóda koučovania, forma rozvoja dospelých ľudí, založená na mocnom spôsobe učenia sa. Metódu užíva profesionálny kouč pri práci s klientom. A nakoniec koučovací prístup, ktorý je klient po nejakej dobe sám schopný aplikovať vo vlastnom prístupe k ľuďom.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koučování
http://sk.wikipedia.org/wiki/Koučovanie_(ekonomika)
Systemické koučovanie je špecifickou vetvou klasického koučovania a získava stále väčšiu popularitu ako jeden z najprogresívnejších prístupov na poli práce s ľuďmi a ich vnútorným potenciálom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koučování
http://en.wikipedia.org/wiki/Coaching#Personal_coaching
Seriál článkov o koučovaní + FB
http://podnikanie.etrend.sk/podnikanie-riadenie/serial-o-koucovani-preco-vobec-koucovat.html
http://www.facebook.com/tyzdennik.trend
Slovenská asociácia koučov
http://www.koucovia.sk/clanky.html

NASPÄŤ

Kreativita
Pojem kreativita je odvodený od latinského slova creatio, čo v preklade znamená tvorbu. Kreativitou sa rozumie schopnosť človeka vytvárať akékoľvek nové a pôvodné myšlienky, ktoré ich pôvodca prv nepoznal
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kreativita
Kreatológia je veda o tvorivosti, tvorbe, tvorení
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kreatológia
Čo je vlastne kreativita
http://clanky.rvp.cz/clanek/s/G/10919/CO-JE-TO-VLASTNE-KREATIVITA---1-CAST.html/
Historické chápanie tvorivosti
http://www.oskole.sk/?id_cat=113&clanok=1623
Kreativita a duševní nemoc? Spíš průšvih, než výhra!
http://www.lidemezilidmi.cz/blog/kreativita-a-dusevni-nemoc-spis-prusvih-nez-vyhra
Kreativita a šialenstvo k sebe nemajú ďaleko
http://psychologie.cz/kreativita-silenstvi-k-sobe-nemaji-daleko/
Úrovne tvorivosti
http://psychologia.studentske.eu/2008/09/rovne-tvorivosti.html
Tvorivosť z hľadiska pedagogickej psychológie
http://rudolfkohoutek.blog.cz/0911/tvorivost-z-hlediska-pedagogicke-psychologie
Kreativita – kľúč k úspechu
http://www.shl.hu/lanky_sk
Tvorivosť, referát
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/2252
Definícia kreativity v 20. storočí a dnes
http://peterkusy.blog.sme.sk/c/253897/Definicia-kreativity-v-20-storoci-a-dnes.html
Tvorivosť, článok
http://dreamchichi.webnode.sk/tvorivost/

NASPÄŤ

Mentálny vek
Mentálny vek je vek, ktorý v psychológii udáva mentálnu vyspelosť ľudského jedinca. Jednotkou je rok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mentální_věk

NASPÄŤ

Motivácia
Motivácia je psychologický proces, ktorý aktivuje ľudské správanie a dáva mu účel a smer. Je to vnútorná hnacia sila, ktorá ženie k uspokojeniu nenaplnených potrieb
http://sk.wikipedia.org/wiki/Motiv%C3%A1cia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Motivácia
Motivácia
http://www.uspech-ako.sk/motivacia/
Motivácia, referát
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/55079/motivacia
Motivácia, referát
http://referaty.aktuality.sk/motivacia/referat-7529
Motivácia človeka a psychická záťaž, referát
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/21154/motivacia-cloveka-a-psychicka-zataz
9 zákonov motivácie
http://www.ibispartner.sk/sk/komunikacia-a-motivacia/456-9-zakonov-motivacie
Motivácia v športe + FB
http://www.sportujeme.sk/fitness/motivacia-v-sporte
http://www.facebook.com/Sportujeme.sk?ref=ts

NASPÄŤ

Mozartov efekt
Je to súbor výsledkov výskumu, ktorý poukazuje na jav, keď počúvanie Mozartovej hudby môže viesť ku krátkodobému zlepšeniu určitých schopností pri riešení duševných úloh známych ako "priestorovo-časové myslenie"
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mozart%C5%AFv_efekt
Mozartov efekt – má hudba slávneho skladateľa zázračné účinky? + FB
http://www.velkaepocha.sk/2012012218924/Mozartuv-efekt-ma-hudba-prosluleho-skladatele-zazracne-ucinky.html
http://www.facebook.com/velkaepocha
Mozartov efekt zostáva mýtom
http://veda.sme.sk/c/5393809/mozartov-efekt-zostava-mytom.html
Mozartov efekt
http://casopis.mensa.cz/veda/mozartuv_efekt.html
Molekulárny základ Mozartovho efektu
http://www.osel.cz/index.php?clanek=720
Pop-psychologické mýty
http://psychologie.cz/pop-psychologicke-myty/
Mozart to zariadi
http://www.rodina.cz/clanek8717.htm
Mozartov efekt
http://www.mandala-praha.cz/news/mozartuv-efekt-prispevek-do-casopisu-regenerace-c-5-2010/
Mozartov efekt, video
http://www.youtube.com/watch?v=X-5rnB4SOSE

NASPÄŤ

Myšlienka
Myšlienka je ucelený akt myslenia alebo tiež jeho obsah. Z fyziologického hľadiska sa myšlienka deje v mozgu, na základe vonkajších podnetov a vnútorných skúseností
http://cs.wikipedia.org/wiki/My%C5%A1lenka
http://sk.wikipedia.org/wiki/My%C5%A1lienka
Voľná myšlienka bola výrazom liberálneho myslenia konca 19. a začiatku 20. storočia. Jej programom bola odluka štátu od cirkvi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Volná_myšlenka

NASPÄŤ

Myslenie
Myslenie znamená v širším zmysle slova súhrn všetkých mentálnych (psychických) činností, v užšom slova zmysle ich najzložitejšia človeku vlastná časť, ktorá spracováva a využíva informácie
http://cs.wikipedia.org/wiki/My%C5%A1len%C3%AD
Rýchle myslenie, myšlienkový trysk
http://cs.wikipedia.org
Formálne poruchy myslenia
http://cs.wikipedia.org
Poruchy myslenia
http://www.psychiatria.szm.com/v5.html
Je kríza: myslite pozitívne!
http://lne.sk/psychologia/je-kriza-myslite-pozitivne
Myslenie, referáty
http://referaty.aktuality.sk/hladaj?slovo=myslenie&kategoria=0
http://hladaj.referaty.atlas.sk/referaty/?phrase=myslenie
Myslenie
http://psychologia.studentske.eu/2008/09/myslenie.html
Pozitívne myslenie. Prednášky, články, inšpiračné videá
http://www.pozitivnemysliet.sk
Medzinárodné centrum pozitívneho myslenia
http://www.pozitivnemyslenie.sk

NASPÄŤ

Napoleonský komplex
Napoleonský komplex je ľudové označenie pre špecifický psychický komplex vychádzajúci z malej výšky, v širšom význame ako vychádzajúci z akejkoľvek fyzickej indispozície
http://cs.wikipedia.org/wiki/Napoleonský_komplex
Napoleonský komplex? Historický nezmysel! + FB
http://magazin.atlas.sk/spektrum/napoleonsky-komplex-historicky-nezmysel-/764809.html
http://www.facebook.com/magazin.sk

NASPÄŤ

Narcizmus
Narcizmus alebo sebaláska i samoľúbosť je patologický stav charakterizovaný nadmerným záujmom o vlastnú osobu nazvaný podľa Narcisa
http://sk.wikipedia.org/wiki/Narcizmus
Zdravý narcizmus a narcistická porucha osobnosti
http://www.sspap.sk/index.php/sk/odborne-clanky/96-narcizmus-a-narcisticka-porucha-osobnosti#!narcizmus/c1ekb
Narcistická porucha osobnosti, všeobecné informácie, príznaky, liečba
http://www.zdravie.sk/sz/content/769-39933/narcisticka-porucha-osobnosti-vseobecne-informacie.html
http://www.facebook.com/ZDRAVIE.sk?ref=stream
Narcis alebo stratégia prázdnoty. Identita narcisa
http://www.noveslovo.sk/node/53592
Ako spoznáte, že žijete s narcisom?
http://diva.aktuality.sk/clanok/30629/ako-spoznate-ze-zijete-s-narcisom/
Diskusné fórum: Narcizmus
http://www.psychologia.sk/forum/read.php?id=296625&view=all
Diskusné fórum: Porucha osobnosti - narcizmus + FB
http://www.zdravie.sk/sz/510/t1727363/p1/porucha-osobnosti-narcizmus.html
http://www.facebook.com/ZDRAVIE.sk?ref=stream

NASPÄŤ

Nevedomie
Nevedomie je tá časť spomienok a zážitkov, ktorú si jednotlivec neuvedomuje. Je to neuvedomovaná oblasť psychického života
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nevedomie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nev%C4%9Bdom%C3%AD
Nevedomie, referát
http://referaty.aktuality.sk/nevedomie/referat-10964
Nevedomie, článok
http://ilusoria-yhwh.webovka.eu/fil-freud.html
Boh a nevedomie
http://michalhornak.blog.sme.sk/c/255182/Boh-a-Nevedomie.html
Vedomie, podvedomie a nevedomie
http://cestasvetla.wordpress.com/2011/12/15/vedomie-podvedomie-a-nevedomie/
Podvedomie, referát
http://referaty.hladas.sk/referat.php/podvedomie/17/18044

NASPÄŤ

Nostalgia
Nostalgia je túžba po niečom, po niekom, obyčajne po domove, clivosť
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nostalgie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nostalgia

NASPÄŤ

Nočná mora
Nočná mora sa nazýva zlý sen, ktorý sužuje spiaceho počas noci. V ľudovej tradícii ju spodobňuje prízrak, ktorý sadne spiacemu na hruď a sťažuje mu tak spánok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Noční_můra
Nočné mory
http://detskechoroby.rodinka.sk/detske-choroby/psychika/rozne/nocne-mory/
Moja nočná mora v troch snoch. Psychologické poradenstvo Mgr. Eva Jurčáková
http://zena.atlas.sk/sluzby/poradne/psychologicka-poradna/moja-nocna-mora-v-troch-snoch/726943.html
Čo sa skrýva za detskými snami?
http://www.mamaaja.sk
Akú funkciu majú sny pre človeka? Desivé sny nám pomáhajú
http://magazin.atlas.sk/zdravie/sny-sucast-fantazie-kazdeho-z-nas/676655.html
Sny – súčasť fantázie každého z nás
http://www.kankan.sk/clanok/psychologia/nocne-mory/706/odkial-pochadzaju-nocne-mory/1236
Detské nočné mory + FB
http://mnau.sk/detske-nocne-mory/
http://www.facebook.com/pages/mnausk
Trápia ma nočné mory + FB
http://zivot.azet.sk/clanok/5120/trapia-ma-nocne-mory.html
http://www.facebook.com/Zivotonline
Diskusné fórum: Vie mi niekto pomôcť? Nočné mory
http://www.diskusneforum.sk/tema/stupnujuci-strach

NASPÄŤSúvisiaca téma: Psychologické pojmy A-D Psychologické pojmy E-I Psychologické pojmy O-R Psychologické pojmy S-Š Psychologické pojmy U-Z

KATALÓG: PSYCHOLÓGIA
Hlavné menu l

KATALÓG A-Z
Adrenalínová turistika
Adresáre firiem
Adresáre medicína
Agroturistika
Alternatívna medicína
Anatómia (36)
Architektúra
Antikoncepcia
Astronómia (3)

Bonsaj
Botanické záhrady

Cykloturistika

Čchi-kung
Články o zdraví

Dermatológia
Detoxikácia
Detská strava
Dieťa - výchova
Diskusné fóra
Doprava - poriadky

Ekológia
Ekologické domy
E-shopy pre deti
E-shopy s kozmetikou
E-shopy zdravie

Feng-shuej
Fitness
Flóra
Formovanie postavy

Galérie
Genetika
Golf
Gynekológia

Horolezectvo
Hračky
Hrady a zámky

Choroby (43)
Chudnutie a diéty

Ikebana
Informačné centrá
Internet

Jaskyne
Joga

Kaderníctva
Kickbox
Klimaktérium
Koberce
Kozmetické salóny
Kozuby a krby
Kulturistika
Kúpaliská, voda
Kúpele
Kúpeľňa - sanita

Láska
Lekárne online
Liečiteľstvo (22)
Liečivá kozmetika

Mandala
Manikúra a pedikúra
Manželstvo
Masážne salóny
Medicínske kalkulačky
Medicínske prístroje
Menštruácia
Móda (19)

Nábytok

Obklady a dlažby
Okná
Orgány (24)
Ortopédia (3)

Parochne a príčesky
Pediatria
Pilates
Ploty
Pleť (13)
Počasie
Podlahové krytiny
Poradne-zdravie
Predškolský vek
Prsia
Psychiatria (3)
Psychológia (8)
Psychológia dieťaťa
Pútnické miesta

Ratanový nábytok
Recepty
Reklama na internete
Relaxácia
Rodina, rodičovstvo
Rybárstvo a poľovníctvo

Sauna
Senior (3)
Skalka
Ski strediská
Sklo, porcelán
Slovníky
Snowboarding
Spánok
Spravodajské kanály
Spravodajstvo turistika
Stavba - rekonštrukcia
Strava (29)
Strečing
Strecha
Svadba
Svietidlá

Školský vek
Šperky (8)
Šport (14)
Športová výživa

Tai Chi
Tantra
Tapety a dekorácie
Tehotenstvo
Turistické mapy
Turistika

Ubytovanie, wellness
Umenie

Vlasy
Voda - kúpaliská
Výživa v tehotenstve
Vzdelávanie (4)

Weby o zdraví

Zábava - hry (6)
Záclony, látky
Záhrada
Záhradný nábytok
Zberateľstvo (14)
Zdravotné pomôcky (8)
Zľavy, aukcie, práca
Zoznam miest a obcí
Zoznamky
Zumba fitness
Zvieratá (11)

Štatistika

Dátum spustenia webu:
1.máj 2011

TOPlist

copyr2.jpg

Google vyhľadávanie


Hlavné menu ll