Loading...
 

PSYCHOLOGICKÉ POJMY O – R

Zoznam webov k psychologickým pojmom.
Aktualizované: 2014

psychologicke-pojmy-O-R-baner.jpgOidipov komplex
Oidipov komplex alebo oidipovský komplex je významový útvar tvorený súhrnom zážitkov a citov vzťahujúcich sa na milostné postoje voči rodičom
http://sk.wikipedia.org/wiki/Oidipov_komplex
Oidipovský komplex (Oidipal crisis)
http://www.totaltraining.sk/index.php/psychoanalyza-teorie-osobnosti#a9
Oidipov a Elektrin komplex u dieťaťa
http://www.kankan.sk/clanok/matka-a-dieta/oidipov-a-elektrin-komplex-u-dietata/17293
Mamička na nezaplatenie. Chorobná závislosť matky od dospelého syna a naopak
http://zena.sme.sk/c/2557403/mamicka-na-nezaplatenie-chorobna-zavislost-matky-od-dospeleho-syna-a-naopak.html
Chodíte so svojou matkou?!
http://magazin.atlas.sk/zdravie/chodite-so-svojou-matkou/741559.html
Čo má Oidipovský komplex spoločné s Oidipom?
http://vztahy-v-rodine.zdrave.cz/oidipovsky-komplex/

Osobnosť
Charakteristickými znakmi pre osobnosť je psychická jednota vlastností, je jedinečná, je samoregulujúca, historicky podmienená. Znakom každej osobnosti je jeho jedinečnosť, odlišnosť
http://sk.wikipedia.org/wiki/Osobnos%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osobnost
Psychológia osobnosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychologie_osobnosti
Osobnosť v psychológii
http://rudolfkohoutek.blog.cz/0812/osobnost-v-psychologii
Výber referátov na tému Osobnosť
http://hladaj.referaty.atlas.sk/referaty/?phrase=osobnosť
Osobnosť - štruktúra osobnosti, referát
http://www.zones.sk/studentske-prace/psychologia/855-osobnost-struktura-osobnosti/
Osobnosť, referát
http://www.studentske.sk/web.php?sk=Osobnost.htm&pred=ostatne
Ako sa vyvíja ľudská osobnosť, referát
http://www.antiskola.eu
Osobnosť ako téma psychológie
http://www.stevecborec.estranky.sk/clanky/1.-osobnost-ako-tema-psychologie.html
Osobnosť človeka, blog
http://igorracko.blog.sme.sk/c/238563/Osobnost-cloveka.html

NASPÄŤ

Pareidólia
Pareidólia je psychologický jav, pri ktorom dochádza k dotváraniu vnímaných neurčitých alebo nezreteľných podnetov v zmysluplných obrazoch za pomoci fantázie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pareidolie
Pareidólia je označenie pre vizuálny alebo zvukový typ ilúzie, kedy sú náhodné stimuly vnímané ako čosi známe a rozpoznateľné
http://dobredovody.wordpress.com/category/magia-iluzie-klamy/
Pareidólia
http://www.skepdic.com/slovnik/index_files/Pareidolia.htm

NASPÄŤ

Paternalizmus
Paternalizmus označuje vzťah medzi dvoma subjektmi (osobami, ale i štátmi, oblasťami či ekonomickými subjektmi), z ktorých jeden pristupuje k druhému z nadradenej, ale súčasne otcovskej a chrániacej pozície
http://cs.wikipedia.org/wiki/Paternalismus
Transakčná analýza, označovaná aj skratkou TA je psychoanalytická teória, ktorú v 50-tych rokoch 20. storočia vyvinul psychiater Eric Berne. Zaoberá sa medziľudskou komunikáciou
http://cs.wikipedia.org/wiki/Transakční_analýza
http://sk.wikipedia.org/wiki/Transakčná_analýza

NASPÄŤ

Pamäť
Pamäť je všeobecný predpoklad uchovania a ďalšieho spracovania minulej skúsenosti jedinca
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pamäť_(psychológia)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pam%C4%9B%C5%A5
Pamäť, referát
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/54296
Pamäť, jej poruchy a Alzheimerova choroba, referát
http://referaty.aktuality.sk/pamat-jej-poruchy-a-alzheimerova-choroba/referat-1457
Teórie pamäti
http://psychologia.studentske.eu/2008/09/terie-pamti.html
Pamäť, referát
http://referaty.aktuality.sk/pamat/referat-1313
Zlepšenie pamäte hneď teraz + FB
http://www.ako-sa-naucit-skor.com/zlepsenie-pamate-9-osvedcenych-sposobov.html
http://www.facebook.com/pages/Ako-sa-ucit-menej/223471294332208
Pamäť, referát
http://www.antiskola.eu/referaty/index.php?page=show_detail&id=3701
Emocionálna pamäť + FB
http://www.silamyslienky.eu/navod-na-zivot-pozitivne-emocie/
http://www.facebook.com/pages/Kou%C4%8D-Tatiana-Repková/279639965466651

NASPÄŤ

Persona
Personou sa v analytickej psychológii označuje archetyp kolektívneho nevedomia, ktorý hrá úlohu v ľudských interakciách
http://cs.wikipedia.org/wiki/Persona
Persona
http://ografologii.blogspot.com/2008/02/persona.html
Persona alebo vzťah jednotlivec a spoločnosť
http://dolezite.sk
Čo je to persona podľa Carla Gustava Junga a v psychológii všeobecne
http://www.tvarpraveku.wz.cz/puper5.htm

NASPÄŤ

Podvedomie
Podvedomie sú všetky duševné obsahy, ktoré sú v danom okamihu mimo vedomia jedinca. Niektoré sa môžu stať vedomými, iné, ako primitívne predstavy, fantázie a priania pociťované ako morálne neprijateľné, sa vedomými nemôžu stať
http://sk.wikipedia.org/wiki/Podvedomie
Vedomie podvedomie, nevedomie
http://www.psychologie.nazory.eu/vedomi-podvedomi-nevedomi
Vedomie a podvedomie
http://www.poradnazdravia.eu/vedomie.shtml
Motýľ v nás, alebo moc podvedomia, alebo sila rozumu?
http://www.vitalia.cz/clanky/motyl-v-nas-aneb-moc-podvedomi-nebo-sila-rozumu/
Podvedomie
http://knihovna.orgfree.com/kafka/21.html
Podvedomie, referát
http://referaty.aktuality.sk/podvedomie/referat-5980
Čo priniesol Sigmund Freud ? II.
http://betablog.tyzden.sk/filipvanda/2010/05/21/co-priniesol-sigmund-freud-ii/

NASPÄŤ

Pozornosť
Pozornosť je zameranie a sústredenie duševnej činnosti na určitý objekt, činnosť alebo dej (napríklad načúvanie na rozdiel od prostého počutia) a ignorovanie ostatných rušivých vplyvov
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pozornos%C5%A5
Pozornosť, jej závady a poruchy, diagnostika
http://rudolfkohoutek.blog.cz/0812/pozornost-a-jeji-zavady-a-poruchy
Rozvoj čistej pozornosti
http://psychologie.cz/rozvoj-ciste-pozornosti/
Pozornosť, referát
http://psychologia.studentske.eu/2008/09/pozornos.html
http://www.facebook.com/pages/bezucenicz/260781799570
http://referaty-seminarky.sk/pozornost/
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/13230/pozornost
http://www.antiskola.eu
http://referaty.hladas.sk/referat.php/pozornost/17/1775

NASPÄŤ

Psychika
Psychika človeka je vlastnosť, funkcia vyššej nervovej sústavy, spojená s činnosťou mozgu
http://sk.wikipedia.org/wiki/Psychika
Psychický proces
http://sk.wikipedia.org/wiki/Psychick%C3%BD_proces
Psychický stav
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychick%C3%BD_stav
Všeobecná charakteristika psychiky, referát
http://www.zones.sk/studentske-prace/psychologia/3161-vseobecna-charakteristika-psychiky/
http://www.facebook.com/referaty
Základy psychológie, referát
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/34377
Psychika človeka, referát
http://referaty.aktuality.sk/psychika-cloveka/referat-53

NASPÄŤ

Psychovzorec
Psychovzorce sú nástroje know-how na rozhraní humanitných vied a matematiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychovzorec
Know-how je súbor skúseností, znalostí a kľúčových informácií týkajúcich sa uplatňovania novších metód, postupov a techniky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Know-how
Psychovzorce, článok
http://www.gruber.cz
Psychovzorce: Odvoď si svoju metódu
http://www.osobniproduktivita.cz/2011/12/psychovzorce-odvod-si-svou-metodu/

NASPÄŤ

Predstavivosť
Predstavivosť je schopnosť mať predstavy a zámerne nimi disponovať
http://sk.wikipedia.org/wiki/Predstavivos%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edstava
Typy predstavivosti
http://psychologia.studentske.eu/2008/09/typy-predstavivosti.html
Predstavivosť, fantázia alebo imaginácia je schopnosť generovať predstavy
http://ografologii.blogspot.com/2010/01/predstavivost.html
Predstavivosť a obrazotvornosť
http://rudolfkohoutek.blog.cz/0812/predstavivost-a-obrazotvornost

NASPÄŤ

Predsudok
Predsudok je neuvedomelý hodnotiaci postoj alebo úsudok, ktorý nie je založený na správnej mienke ani na skúsenosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edsudek
http://en.wikipedia.org/wiki/Prejudice
Sociálne predsudky a stereotypy
http://mk-muj.blog.cz/0711/socialni-predsudky-a-stereotypy
Stereotypy, predsudky, zmena predsudkov
http://psychologia.studentske.eu/2008/09/stereotypy-predsudky-zmena-predsudkov.html
Predsudky, referát
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/32105
Stereotypy, predsudky a image
http://rudolfkohoutek.blog.cz/0912/stereotypy-predsudky-a-image
Vznik a vývoj predsudkov
http://prouzitek.webgarden.cz/psychologie/novy-prispevek-26.html
Predsudky ovplyvňujú naše vnímanie
http://psychologie.cz/predsudky-omezuji-nase-vnimani/

NASPÄŤ

Pud
Pud je vrodené nutkanie. Biologicky podmienená dispozícia, súčasť psychofyziologickej dynamiky. Pud je prameňom priania. Pud je nejasný, neuvedomuje si svoj cieľový predmet.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pud_(psychológia)
Pud sebazáchovy
http://www.izurnal.sk
Rodina a pudy sebazáchovy
http://psychologie.cz/rodina-pudy-sebezachovy/
Pojem potreby človeka, referát
http://referaty.hladas.sk/referat.php/pojem-potreby-cloveka/23/20779
Pudy, inštinkty a ich poruchy
http://www.wikiskripta.eu
Poruchy pudov
http://books.google.sk

NASPÄŤ

Regresia
Regresia je v psychológii únik z napätej situácie pri nedosahovaní cieľa alebo neuspokojovaní potreby k vývojovo neprimeranému, primitívnemu správaniu, alebo únik do minulosti, k spomienkam.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Regresia_%28psychol%C3%B3gia%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Regression_(psychology)
Hypnotický regres
http://www.hypnoza.sk/hypnoticky-regres.php
Rásť a napredovať nie je vždy jednoduché. Regres v detskom správaní
http://www.mamaaja.sk
Regresia
http://socialne-vedy.studentske.eu/2008/10/regresia.html

NASPÄŤSúvisiaca téma: Psychologické pojmy A-D Psychologické pojmy E-I Psychologické pojmy K-N Psychologické pojmy S-Š Psychologické pojmy U-Z

KATALÓG: PSYCHOLÓGIAHlavné menu l

KATALÓG A-Z
Adrenalínová turistika
Adresáre firiem
Adresáre medicína
Agroturistika
Alternatívna medicína
Anatómia (36)
Architektúra
Antikoncepcia
Astronómia (3)

Bonsaj
Botanické záhrady

Cykloturistika

Čchi-kung
Články o zdraví

Dermatológia
Detoxikácia
Detská strava
Dieťa - výchova
Diskusné fóra
Doprava - poriadky

Ekológia
Ekologické domy
E-shopy pre deti
E-shopy s kozmetikou
E-shopy zdravie

Feng-shuej
Fitness
Flóra
Formovanie postavy

Galérie
Genetika
Golf
Gynekológia

Horolezectvo
Hračky
Hrady a zámky

Choroby (43)
Chudnutie a diéty

Ikebana
Informačné centrá
Internet

Jaskyne
Joga

Kaderníctva
Kickbox
Klimaktérium
Koberce
Kozmetické salóny
Kozuby a krby
Kulturistika
Kúpaliská, voda
Kúpele
Kúpeľňa - sanita

Láska
Lekárne online
Liečiteľstvo (22)
Liečivá kozmetika

Mandala
Manikúra a pedikúra
Manželstvo
Masážne salóny
Medicínske kalkulačky
Medicínske prístroje
Menštruácia
Móda (19)

Nábytok

Obklady a dlažby
Okná
Orgány (24)
Ortopédia (3)

Parochne a príčesky
Pediatria
Pilates
Ploty
Pleť (13)
Počasie
Podlahové krytiny
Poradne-zdravie
Predškolský vek
Prsia
Psychiatria (3)
Psychológia (8)
Psychológia dieťaťa
Pútnické miesta

Ratanový nábytok
Recepty
Reklama na internete
Relaxácia
Rodina, rodičovstvo
Rybárstvo a poľovníctvo

Sauna
Senior (3)
Skalka
Ski strediská
Sklo, porcelán
Slovníky
Snowboarding
Spánok
Spravodajské kanály
Spravodajstvo turistika
Stavba - rekonštrukcia
Strava (29)
Strečing
Strecha
Svadba
Svietidlá

Školský vek
Šperky (8)
Šport (14)
Športová výživa

Tai Chi
Tantra
Tapety a dekorácie
Tehotenstvo
Turistické mapy
Turistika

Ubytovanie, wellness
Umenie

Vlasy
Voda - kúpaliská
Výživa v tehotenstve
Vzdelávanie (4)

Weby o zdraví

Zábava - hry (6)
Záclony, látky
Záhrada
Záhradný nábytok
Zberateľstvo (14)
Zdravotné pomôcky (8)
Zľavy, aukcie, práca
Zoznam miest a obcí
Zoznamky
Zumba fitness
Zvieratá (11)

Štatistika

Dátum spustenia webu:
1.máj 2011

TOPlist

copyr2.jpg

Google vyhľadávanie


Hlavné menu ll