Loading...
 

PSYCHOLOGICKÉ POJMY O – R

Zoznam webov k psychologickým pojmom.
Aktualizované: 2014

psychologicke-pojmy-O-R-baner.jpgOidipov komplex
Oidipov komplex alebo oidipovský komplex je významový útvar tvorený súhrnom zážitkov a citov vzťahujúcich sa na milostné postoje voči rodičom
http://sk.wikipedia.org/wiki/Oidipov_komplex
Oidipovský komplex (Oidipal crisis)
http://www.totaltraining.sk/index.php/psychoanalyza-teorie-osobnosti#a9
Oidipov a Elektrin komplex u dieťaťa
http://www.kankan.sk/clanok/matka-a-dieta/oidipov-a-elektrin-komplex-u-dietata/17293
Mamička na nezaplatenie. Chorobná závislosť matky od dospelého syna a naopak
http://zena.sme.sk/c/2557403/mamicka-na-nezaplatenie-chorobna-zavislost-matky-od-dospeleho-syna-a-naopak.html
Chodíte so svojou matkou?!
http://magazin.atlas.sk/zdravie/chodite-so-svojou-matkou/741559.html
Čo má Oidipovský komplex spoločné s Oidipom?
http://vztahy-v-rodine.zdrave.cz/oidipovsky-komplex/

Osobnosť
Charakteristickými znakmi pre osobnosť je psychická jednota vlastností, je jedinečná, je samoregulujúca, historicky podmienená. Znakom každej osobnosti je jeho jedinečnosť, odlišnosť
http://sk.wikipedia.org/wiki/Osobnos%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osobnost
Psychológia osobnosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychologie_osobnosti
Osobnosť v psychológii
http://rudolfkohoutek.blog.cz/0812/osobnost-v-psychologii
Výber referátov na tému Osobnosť
http://hladaj.referaty.atlas.sk/referaty/?phrase=osobnosť
Osobnosť - štruktúra osobnosti, referát
http://www.zones.sk/studentske-prace/psychologia/855-osobnost-struktura-osobnosti/
Osobnosť, referát
http://www.studentske.sk/web.php?sk=Osobnost.htm&pred=ostatne
Ako sa vyvíja ľudská osobnosť, referát
http://www.antiskola.eu
Osobnosť ako téma psychológie
http://www.stevecborec.estranky.sk/clanky/1.-osobnost-ako-tema-psychologie.html
Osobnosť človeka, blog
http://igorracko.blog.sme.sk/c/238563/Osobnost-cloveka.html

NASPÄŤ

Pareidólia
Pareidólia je psychologický jav, pri ktorom dochádza k dotváraniu vnímaných neurčitých alebo nezreteľných podnetov v zmysluplných obrazoch za pomoci fantázie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pareidolie
Pareidólia je označenie pre vizuálny alebo zvukový typ ilúzie, kedy sú náhodné stimuly vnímané ako čosi známe a rozpoznateľné
http://dobredovody.wordpress.com/category/magia-iluzie-klamy/
Pareidólia
http://www.skepdic.com/slovnik/index_files/Pareidolia.htm

NASPÄŤ

Paternalizmus
Paternalizmus označuje vzťah medzi dvoma subjektmi (osobami, ale i štátmi, oblasťami či ekonomickými subjektmi), z ktorých jeden pristupuje k druhému z nadradenej, ale súčasne otcovskej a chrániacej pozície
http://cs.wikipedia.org/wiki/Paternalismus
Transakčná analýza, označovaná aj skratkou TA je psychoanalytická teória, ktorú v 50-tych rokoch 20. storočia vyvinul psychiater Eric Berne. Zaoberá sa medziľudskou komunikáciou
http://cs.wikipedia.org/wiki/Transakční_analýza
http://sk.wikipedia.org/wiki/Transakčná_analýza

NASPÄŤ

Pamäť
Pamäť je všeobecný predpoklad uchovania a ďalšieho spracovania minulej skúsenosti jedinca
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pamäť_(psychológia)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pam%C4%9B%C5%A5
Pamäť, referát
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/54296
Pamäť, jej poruchy a Alzheimerova choroba, referát
http://referaty.aktuality.sk/pamat-jej-poruchy-a-alzheimerova-choroba/referat-1457
Teórie pamäti
http://psychologia.studentske.eu/2008/09/terie-pamti.html
Pamäť, referát
http://referaty.aktuality.sk/pamat/referat-1313
Zlepšenie pamäte hneď teraz + FB
http://www.ako-sa-naucit-skor.com/zlepsenie-pamate-9-osvedcenych-sposobov.html
http://www.facebook.com/pages/Ako-sa-ucit-menej/223471294332208
Pamäť, referát
http://www.antiskola.eu/referaty/index.php?page=show_detail&id=3701
Emocionálna pamäť + FB
http://www.silamyslienky.eu/navod-na-zivot-pozitivne-emocie/
http://www.facebook.com/pages/Kou%C4%8D-Tatiana-Repková/279639965466651

NASPÄŤ

Persona
Personou sa v analytickej psychológii označuje archetyp kolektívneho nevedomia, ktorý hrá úlohu v ľudských interakciách
http://cs.wikipedia.org/wiki/Persona
Persona
http://ografologii.blogspot.com/2008/02/persona.html
Persona alebo vzťah jednotlivec a spoločnosť
http://dolezite.sk
Čo je to persona podľa Carla Gustava Junga a v psychológii všeobecne
http://www.tvarpraveku.wz.cz/puper5.htm

NASPÄŤ

Podvedomie
Podvedomie sú všetky duševné obsahy, ktoré sú v danom okamihu mimo vedomia jedinca. Niektoré sa môžu stať vedomými, iné, ako primitívne predstavy, fantázie a priania pociťované ako morálne neprijateľné, sa vedomými nemôžu stať
http://sk.wikipedia.org/wiki/Podvedomie
Vedomie podvedomie, nevedomie
http://www.psychologie.nazory.eu/vedomi-podvedomi-nevedomi
Vedomie a podvedomie
http://www.poradnazdravia.eu/vedomie.shtml
Motýľ v nás, alebo moc podvedomia, alebo sila rozumu?
http://www.vitalia.cz/clanky/motyl-v-nas-aneb-moc-podvedomi-nebo-sila-rozumu/
Podvedomie
http://knihovna.orgfree.com/kafka/21.html
Podvedomie, referát
http://referaty.aktuality.sk/podvedomie/referat-5980
Čo priniesol Sigmund Freud ? II.
http://betablog.tyzden.sk/filipvanda/2010/05/21/co-priniesol-sigmund-freud-ii/

NASPÄŤ

Pozornosť
Pozornosť je zameranie a sústredenie duševnej činnosti na určitý objekt, činnosť alebo dej (napríklad načúvanie na rozdiel od prostého počutia) a ignorovanie ostatných rušivých vplyvov
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pozornos%C5%A5
Pozornosť, jej závady a poruchy, diagnostika
http://rudolfkohoutek.blog.cz/0812/pozornost-a-jeji-zavady-a-poruchy
Rozvoj čistej pozornosti
http://psychologie.cz/rozvoj-ciste-pozornosti/
Pozornosť, referát
http://psychologia.studentske.eu/2008/09/pozornos.html
http://www.facebook.com/pages/bezucenicz/260781799570
http://referaty-seminarky.sk/pozornost/
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/13230/pozornost
http://www.antiskola.eu
http://referaty.hladas.sk/referat.php/pozornost/17/1775

NASPÄŤ

Psychika
Psychika človeka je vlastnosť, funkcia vyššej nervovej sústavy, spojená s činnosťou mozgu
http://sk.wikipedia.org/wiki/Psychika
Psychický proces
http://sk.wikipedia.org/wiki/Psychick%C3%BD_proces
Psychický stav
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychick%C3%BD_stav
Všeobecná charakteristika psychiky, referát
http://www.zones.sk/studentske-prace/psychologia/3161-vseobecna-charakteristika-psychiky/
http://www.facebook.com/referaty
Základy psychológie, referát
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/34377
Psychika človeka, referát
http://referaty.aktuality.sk/psychika-cloveka/referat-53

NASPÄŤ

Psychovzorec
Psychovzorce sú nástroje know-how na rozhraní humanitných vied a matematiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychovzorec
Know-how je súbor skúseností, znalostí a kľúčových informácií týkajúcich sa uplatňovania novších metód, postupov a techniky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Know-how
Psychovzorce, článok
http://www.gruber.cz
Psychovzorce: Odvoď si svoju metódu
http://www.osobniproduktivita.cz/2011/12/psychovzorce-odvod-si-svou-metodu/

NASPÄŤ

Predstavivosť
Predstavivosť je schopnosť mať predstavy a zámerne nimi disponovať
http://sk.wikipedia.org/wiki/Predstavivos%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edstava
Typy predstavivosti
http://psychologia.studentske.eu/2008/09/typy-predstavivosti.html
Predstavivosť, fantázia alebo imaginácia je schopnosť generovať predstavy
http://ografologii.blogspot.com/2010/01/predstavivost.html
Predstavivosť a obrazotvornosť
http://rudolfkohoutek.blog.cz/0812/predstavivost-a-obrazotvornost

NASPÄŤ

Predsudok
Predsudok je neuvedomelý hodnotiaci postoj alebo úsudok, ktorý nie je založený na správnej mienke ani na skúsenosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edsudek
http://en.wikipedia.org/wiki/Prejudice
Sociálne predsudky a stereotypy
http://mk-muj.blog.cz/0711/socialni-predsudky-a-stereotypy
Stereotypy, predsudky, zmena predsudkov
http://psychologia.studentske.eu/2008/09/stereotypy-predsudky-zmena-predsudkov.html
Predsudky, referát
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/32105
Stereotypy, predsudky a image
http://rudolfkohoutek.blog.cz/0912/stereotypy-predsudky-a-image
Vznik a vývoj predsudkov
http://prouzitek.webgarden.cz/psychologie/novy-prispevek-26.html
Predsudky ovplyvňujú naše vnímanie
http://psychologie.cz/predsudky-omezuji-nase-vnimani/

NASPÄŤ

Pud
Pud je vrodené nutkanie. Biologicky podmienená dispozícia, súčasť psychofyziologickej dynamiky. Pud je prameňom priania. Pud je nejasný, neuvedomuje si svoj cieľový predmet.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pud_(psychológia)
Pud sebazáchovy
http://www.izurnal.sk
Rodina a pudy sebazáchovy
http://psychologie.cz/rodina-pudy-sebezachovy/
Pojem potreby človeka, referát
http://referaty.hladas.sk/referat.php/pojem-potreby-cloveka/23/20779
Pudy, inštinkty a ich poruchy
http://www.wikiskripta.eu
Poruchy pudov
http://books.google.sk

NASPÄŤ

Regresia
Regresia je v psychológii únik z napätej situácie pri nedosahovaní cieľa alebo neuspokojovaní potreby k vývojovo neprimeranému, primitívnemu správaniu, alebo únik do minulosti, k spomienkam.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Regresia_%28psychol%C3%B3gia%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Regression_(psychology)
Hypnotický regres
http://www.hypnoza.sk/hypnoticky-regres.php
Rásť a napredovať nie je vždy jednoduché. Regres v detskom správaní
http://www.mamaaja.sk
Regresia
http://socialne-vedy.studentske.eu/2008/10/regresia.html

NASPÄŤSúvisiaca téma: Psychologické pojmy A-D Psychologické pojmy E-I Psychologické pojmy K-N Psychologické pojmy S-Š Psychologické pojmy U-Z

KATALÓG: PSYCHOLÓGIAHlavné menu l

KATALÓG A-Z
Adrenalínová turistika
Adresáre firiem
Adresáre medicína
Agroturistika
Alternatívna medicína
Anatómia (36)
Architektúra
Antikoncepcia
Astronómia (3)

Bonsaj
Botanické záhrady

Cykloturistika

Čchi-kung
Články o zdraví

Dermatológia
Detoxikácia
Detská strava
Dieťa - výchova
Diskusné fóra
Doprava - poriadky

Ekológia
Ekologické domy
E-shopy pre deti
E-shopy s kozmetikou
E-shopy zdravie

Feng-shuej
Fitness
Flóra
Formovanie postavy

Galérie
Genetika
Golf
Gynekológia

Horolezectvo
Hračky
Hrady a zámky

Choroby (43)
Chudnutie a diéty

Ikebana
Informačné centrá
Internet

Jaskyne
Joga

Kaderníctva
Kickbox
Klimaktérium
Koberce
Kozmetické salóny
Kozuby a krby
Kulturistika
Kúpaliská, voda
Kúpele
Kúpeľňa - sanita

Láska
Lekárne online
Liečiteľstvo (22)
Liečivá kozmetika

Mandala
Manikúra a pedikúra
Manželstvo
Masážne salóny
Medicínske kalkulačky
Medicínske prístroje
Menštruácia
Móda (19)

Nábytok

Obklady a dlažby
Okná
Orgány (24)
Ortopédia (3)

Parochne a príčesky
Pediatria
Pilates
Ploty
Pleť (13)
Počasie
Podlahové krytiny
Poradne-zdravie
Predškolský vek
Prsia
Psychiatria (3)
Psychológia (8)
Psychológia dieťaťa
Pútnické miesta

Ratanový nábytok
Recepty
Reklama na internete
Relaxácia
Rodina, rodičovstvo
Rybárstvo a poľovníctvo

Sauna
Senior (3)
Skalka
Ski strediská
Sklo, porcelán
Slovníky
Snowboarding
Spánok
Spravodajské kanály
Spravodajstvo turistika
Stavba - rekonštrukcia
Strava (29)
Strečing
Strecha
Svadba
Svietidlá

Školský vek
Šperky (8)
Šport (14)
Športová výživa

Tai Chi
Tantra
Tapety a dekorácie
Tehotenstvo
Turistické mapy
Turistika

Ubytovanie, wellness
Umenie

Vlasy
Voda - kúpaliská
Výživa v tehotenstve
Vzdelávanie (4)

Weby o zdraví

Zábava - hry (6)
Záclony, látky
Záhrada
Záhradný nábytok
Zberateľstvo (14)
Zdravotné pomôcky (8)
Zľavy, aukcie, práca
Zoznam miest a obcí
Zoznamky
Zumba fitness
Zvieratá (11)

Štatistika

Dátum spustenia webu:
1.máj 2011

TOPlist

piwik.jpg
copyr2.jpg

Google vyhľadávanie


Novinky na webe

NOVINKY NA WEBE
Za mesiac JÚN Cimax pre vás pripravil nové a doplnené katalógy:
Alzheimerova choroba

Hlavné menu ll

BLOG SAŠU PUEBLA O LIEČITEĽSTVE
Aktuálne články o výskume z oblasti alternatívnej medicíny, liečiteľstva.
Blog Sašu Puebla

PSYCHOTRONICKÁ PORADŇA
Hosťujúci liečiteľ: SAŠA PUEBLO
Saša Pueblo
Diagnostikovanie
Možnosti liečby
Kontakt
Ako postupovať
PRÍPADY DIAGNOSTÍK
Pokyny-liečba
Základný dotazník
Dotazník DC2
Dotazník PPD1
Dotazník Diet
Dotazník DM
Dotazník SPD
Dotazník PDX1
Dotazník DC4
Dotazník DB
Dotazník DŽ
Dotazník DS
Dotazník DU
Dotazník DZU
Dotazník DZH
Dotazník DT
Dotazník DK

TERAPIE, EZOTERIKA, LIEČITEĽSTVO
Aktuálne spravodajstvo o dianí v ezoterike a liečiteľstve, diskusné fórum, videá, biopočasie, digitálne výstavy organizované Darinou Šimkovou, katalóg webov.
FACEARCANE